ZAZ -1

Kurs pedagogiczno-metodyczny dla wykładowców BHP

Celem kursu jest nabycie przez uczestnika kompetencji pedagogiczno-metodycznych do organizowania i prowadzenia szkoleń w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Uczestnik ponadto zdobędzie wiedzę z zakresu dydaktyki oraz opanuję praktyczne metody nauczania w pozaszkolnych formach kształcenia.


Kurs skierowany jest do:

 • wszystkich osób zainteresowanych prowadzeniem szkoleń, kursów i instruktaży z BHP,
 • techników, inspektorów, specjalistów BHP,
 • inspektorów PIP,
 • kadry medycznej, administracyjnej,
 • pracowników d/s ochrony przeciwpożarowej,

 

ZAGADNIENIA:

 • Wybrane elementy psychologii
 • Wybrane zagadnienia z pedagogiki
 • Metodyka nauczania BHP
 • Praktyka metodyczna
 • Prawno-organizacyjne elementy samodzielnej działalności


OPŁATY:

 • 600 zł
 • 500 zł Studenci i Absolwenci WSHiU

Nr konta: 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214

W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

Imię i nazwisko (w szczególności jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

 

polski