Zapraszamy na kolejną edycję 2 miesięcznego kursu.

Kurs zakończony egzaminem państwowym w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa lub firmach prywatnych funkcjonujących w oparciu o przepisy prawa handlowego oraz zdanie egzaminu państwowego. Celem kursu jest także poszerzenie wiedzy z zakresu działalności prawa handlowego, jej ugruntowanie i aktualizacja.

ZAPRASZAMY:

 • Prezesów i członków zarządów spółek,
 • członków dyrekcji, związków zawodowych i rad pracowniczych przedsiębiorstw,
 • pracowników naczelnych terenowych organów administracji państwowej,
 • osoby zainteresowane wprowadzeniem do Bazy Kandydatów na członków rad nadzorczych.

Program szkolenia to 110 godzin zajęć:

 • Rola państwa w gospodarce.
 • Zasady działalności przedsiębiorców.
 • Pomoc publiczna dla przedsiębiorców.
 • Rynek kapitałowy w Polsce.
 • Wybrane elementy prawa cywilnego.
 • Spółki handlowe.
 • Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw.
 • Problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji.
 • Kompetencje organów spółek prawa handlowego.
 • Ład korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa.
 • Prawo upadłościowe, układowe i inne postępowanie naprawcze.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem.
 • Marketing w przedsiębiorstwie.
 • Biznes plan – zakres i cel.
 • Metody wyceny mienia przedsiębiorstwa.
 • Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie.
 • Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controllingu.
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw.

Rekrutacja już trwa!

Wyższa Szkoła Handlu i Usług

 

Magdalena  +48 572350224  magdalena@wshiu.poznan.pl
Aleks  +48 502864812 alex@wshiu.poznan.pl
Agnieszka  +48 510056001 agnieszka@wshiu.poznan.pl
Kasia  +48 509845476 kasia@wshiu.poznan.pl
Julia  +48 572350225 julia@wshiu.poznan.pl

Opłata:

nr konta 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214

polski