Absolwent uzyska dodatkowo zaświadczenie potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia a także wyszkolenia strzeleckiego, technik interwencyjnych. Zaświadczenie uprawnia do ubiegania się (bez konieczności egzaminu) o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony w Komendzie Wojewódzkiej Policji.

Program kursu został opracowany w oparciu o: Ustawę z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. nr 145, poz. 1221 z późn.zm. ) , Rozporządzenie MSW z dnia 18 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1688) oraz Ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2013 r. poz 611).

Wymagania:

  • wiek minimum 21 lat,
  • dobry stan zdrowia,
  • obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej,
  • wykształcenie minimum podstawowe,
  • pełna zdolność do czynności prawnych.

250 godzin

1250PLN

50 PLN wpisowago

 

polski