LICENCJACKIE

Studia I stopnia

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – SPECJALNOŚĆ POLICYJNA

Wpisowe 500 zł 0 zł

czytaj więcej

LICENCJACKIE

Studia I stopnia

OBRONA NARODOWA – SPECJALNOŚĆ WOJSKOWA

Wpisowe 500 zł 0 zł

czytaj więcej

LICENCJACKIE

Studia I stopnia

OCHRONA OBIEKTÓW, OSÓB i MIENIA

Wpisowe 500 zł 0 zł

czytaj więcej

LICENCJACKIE

Studia I stopnia

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

Wpisowe 500 zł 0 zł

czytaj więcej

LICENCJACKIE

Studia I stopnia

ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Wpisowe 500 zł 0 zł

czytaj więcej

polski