Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna skierowana jest do osób, które pragną zdobyć wiedzę w zakresie pracy nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela klas I-III w szkole podstawowej, w placówkach ogólnodostępnych i z oddziałami integracyjnymi. Program studiów obejmuje najważniejsze zagadnienia związane z psychologią, pedagogiką oraz elementami terapii pedagogicznej.

Jesteśmy jedyną Uczelnią w Poznaniu, w której wszystkie przedmioty związane z metodyką nauczania prowadzą czynni nauczyciele z dużym doświadczeniem zawodowym.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • właściwego rozpoznawania potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz diagnozowania ich;
 • współpracy z opiekunami prawnymi dziecka i innymi instytucjami wspierającymi pracę nauczyciela poprzez właściwą organizację procesu wychowawczego;
 • zasad organizacji procesu kształcenia dziecka przedszkolnego i ucznia pierwszego etapu edukacyjnego;
 • projektowania działań edukacyjnych i wychowawczych w zgodzie z metodyką nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych form i środków dydaktycznych oraz zasadami etyki zawodowej;
 • pracy z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi; prowadzenia dokumentacji pracy nauczyciela z wykorzystaniem nowoczesnej terminologii oraz przepisami prawa oświatowego;
 • projektowania ścieżki własnego rozwoju zawodowego zgodnie z zainteresowaniami, predyspozycjami oraz oczekiwaniami placówki, w której absolwent podejmie pracę.

 

Rekrutacja krok po kroku

Na studia w WSHiU możesz się zapisywać do wyczerpania limitu miejsc.

Krok 1

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem osoby trzeciej,
 • pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 3

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 4

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • podanie o przyjęcie na studia I stopnia – pobierz
 • ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości
 • ksero dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • dowód wpłaty za legitymację – 22 zł (NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)
 • podpisany regulamin „Wpisowe 0 zł”” – pobierz

 

* Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem osoby trzeciej,
 • pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji)

 

ROK STUDIÓW TRYB I RATA
II RATY
XII RAT
I STACJONARNE 3 540 1 770 295
I NIESTACJONARNE 3 540 1 770 295
II STACJONARNE 4 740 2 370 395
II NIESTACJONARNE 4 740 2 370 395
III STACJONARNE 5 700 2 850 475
III NIESTACJONARNE 5 700 2 850 475

Wpisowe 500 zł 0 zł

Wszystkie kwoty rat obejmują 10 % rabatu za płatność w terminie.

 

ZŁOTY – NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214
ZŁOTY – WBK 31 1090 1476 0000 0001 3246 2352
DOLAR – WBK 48 1090 1476 0000 0001 3258 0386
EURO – WBK 32 1090 1476 0000 0001 3258 0383

Numer SWIFT Banku WBK : WBKPPLPP

W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

Imię i nazwisko (w szczególności jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

polski