Charakterystyka specjalności:

Resocjalizacja to specjalność, która obecnie odpowiada zapotrzebowaniu na rynku pracy, daje szansę na stabilną pracę w wielu instytucjach państwowych z formacją mundurową włącznie. Zdobędziesz wiedzę jak pracować z osobami zagrożonymi patologiami społecznymi, z naciskiem na metody i formy pracy profilaktycznej, terapeutycznej oraz resocjalizacyjno-penitencjarnej. Nauczysz się udzielać pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym od środków toksycznych (alkoholu, narkotyków) oraz zachowań (m.in. uzależnionym od: Internetu, telefonów komórkowych, gier hazardowych i komputerowych, etc.)

Ukończenie studiów daje możliwość pracy w ośrodkach wychowawczych, poprawczych, zakładach karnych oraz służbach mundurowych i zespołach kuratorskich.

Absolwenci posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga, wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć resocjalizacyjnych, uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Ponadto są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w placówkach profilaktyczno-wychowawczych i resocjalizacyjnych dla nieletnich, w kurateli sądowej, ośrodkach kuratorskich, aresztach śledczych i zakładach karnych, pogotowiach opiekuńczych, policyjnych izbach dziecka, w innych instytucjach i ośrodkach profilaktyki społecznej, w organizacjach pozarządowych działających w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji.

 

 

Rekrutacja krok po kroku

Na studia w WSHiU możesz się zapisywać do wyczerpania limitu miejsc.

Krok 1

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem osoby trzeciej,
 • pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 3

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 4

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • podanie o przyjęcie na studia I stopnia – pobierz
 • ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości
 • ksero dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • dowód wpłaty za legitymację – 17 zł (NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)
 • podpisany regulamin „Wpisowe 0 zł”” – pobierz

 

* Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem osoby trzeciej,
 • pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji)

 

ROK STUDIÓW TRYB I RATA
II RATY
XII RAT
I STACJONARNE 3 540 1 770 295
I NIESTACJONARNE 3 540 1 770 295
II STACJONARNE 4 740 2 370 395
II NIESTACJONARNE 4 740 2 370 395
III STACJONARNE 5 700 2 850 475
III NIESTACJONARNE 5 700 2 850 475

Wpisowe 500 zł 0 zł

Wszystkie kwoty rat obejmują 10 % rabatu za płatność w terminie.

 

ZŁOTY – NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214
ZŁOTY – WBK 31 1090 1476 0000 0001 3246 2352
DOLAR – WBK 48 1090 1476 0000 0001 3258 0386
EURO – WBK 32 1090 1476 0000 0001 3258 0383

Numer SWIFT Banku WBK : WBKPPLPP

W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

Imię i nazwisko (w szczególności jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial