Charakterystyka kierunku

Trzyletnie studia  (licencjackie) na kierunku Zrządzanie w Wyższej Szkole Handlu i Usług oferują studentom możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy z zakresu funkcjonowania i zarządzania różnego rodzaju organizacjami – firmami, instytucjami publicznymi, fundacjami i stowarzyszeniami.

Studia na zarządzaniu są interdyscyplinarne, są połączeniem wiedzy ekonomicznej, humanistycznej, społecznej i prawnej. Przygotowują do wykonywania zadań zawodowych i pełnienia funkcji kierowniczych na poszczególnych szczeblach zarządzania.

W trakcie studiów naszym studentom proponujemy atrakcyjne staże. Staramy się by nasz absolwent już w trakcie studiów poznał możliwości jakie daje doświadczenie zawodowe z pracy w przynajmniej kilku firmach. Dzięki takiemu podejściu większość osób po ukończeniu studiów ma propozycję pracy ze strony firm z otoczenia biznesowego.

Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazały, że na Zarządzaniu naszych studentów i wykładowców łączą wspólne cele i wspólna pasja.

Program studiów powstał jako wynik pracy teoretyków i praktyków i dlatego nakierowany jest na:

  • dążenie do uzyskania samodzielności i samoświadomości naszych studentów,
  • pozyskanie najbardziej aktualnej wiedzy,
  • kształtowanie umiejętności przywódczych, organizacyjnych, pracy w zespole, prowadzenia negocjacji, strategicznego myślenia i rozwiązywania problemów.

Wiedza i umiejętności są przekazywane i kształtowane są podczas wykładów i ćwiczeń przy wykorzystaniu metody case study, obejmującej omawianie i wypracowanie rozwiązań konkretnych przypadków z praktyki biznesowej

Studiuj dla satysfakcji i kariery!

polski