Charakterystyka specjalności

Inżynieria zarządzania finansami, jest dziedziną nowoczesnych finansów, która dostarcza narzędzi do modelowania i prognozowania zdarzeń na rynkach finansowych oraz do ilościowego zarządzania ryzykiem związanym z inwestycjami finansowymi.

Specjalność cechuje się unikalnym połączeniem wiedzy z zakresu finansów i metod ilościowych stosowanych w praktyce inwestowania na rynkach finansowych. Pozwala na poznanie w trakcie studiów zaawansowanych technik modelowania procesów ekonomicznych i finansowych, a w szczególności metod ilościowego zarządzania ryzykiem oraz nabycie umiejętności poprawnego ich stosowania w praktyce.

Cel

Do celów inżynierii finansowej należą:

 • budowa złożonych strategii inwestycyjnych,
 • prognozowanie cen instrumentów finansowych,
 • projektowanie, analizowanie i tworzenie instrumentów finansowych,
 • wycena instrumentów finansowych,
 • zarządzanie ryzykiem inwestycji finansowych.

Przy realizacji tych celów wykorzystywane są techniki ekonometryczne i matematyczne pozwalające na modelowanie i prognozowanie zdarzeń na rynkach finansowych. Inżynieria finansowa jest więc dziedziną, w której łączy się wiedza z zakresu finansów, zastosowań matematyki oraz metod informatyki i ekonometrii.

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności inżynieria finansowej wyróżnia się:

 • znajomością mechanizmów występujących na rynkach finansowych,
 • umiejętnością prognozowania za pomocą zawansowanych metod ekonometrii finansowej dynamiki notowań
  na rynkach finansowych oraz szacowania wartości zagrożonej portfela inwestycji,
 • znajomością praktycznych aspektów ilościowego zarządzania ryzykiem,
 • wiedzą i praktycznymi umiejętnościami w zakresie wyceny instrumentów pochodnych (kontraktów terminowych, opcji),
 • umiejętnością budowania strategii inwestycyjnych i strategii zarządzania ryzykiem w oparciu o istniejące
  instrumenty pochodne oraz umiejętnością konstrukcji nowych instrumentów pochodnych, spełniających
  oczekiwania indywidualnych klientów,
 • wiedzą na temat teoretycznych i praktycznych aspektów ilościowego zarządzania ryzykiem portfela inwestycji,
 • ogólną wiedzą na temat modelowania i prognozowania procesów ekonomicznych.

Organizacja nauki

Studia trwają 7 semestrów.

Zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Studia kończą się obroną pracy inżynierskiej.

Rekrutacja krok po kroku

Na studia w WSHiU możesz się zapisywać do wyczerpania limitu miejsc.

Krok 1

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem osoby trzeciej,
 • pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 3

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 4

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • podanie o przyjęcie na studia I stopnia – pobierz
 • ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości
 • ksero dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • dowód wpłaty za legitymację – 17 zł (NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)
 • podpisany regulamin „Wpisowe 0 zł”” – pobierz

 

* Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem osoby trzeciej,
 • pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji)

 

ROK STUDIÓW TRYB I RATA
II RATY
XII RAT
I STACJONARNE 3 540 1 770 295
I NIESTACJONARNE 3 540 1 770 295
II STACJONARNE 4 740 2 370 395
II NIESTACJONARNE 4 740 2 370 395
III STACJONARNE 5 700 2 850 475
III NIESTACJONARNE 5 700 2 850 475
I RATA
II RATY
OPŁATA VI RAT
IV / 1 semestr STACJONARNE 2 850 1 425 475
IV / 1 semestr NIESTACJONARNE 2 850 1 425 475

Wpisowe 500 zł 0 zł

Wszystkie kwoty rat obejmują 10 % rabatu za płatność w terminie.

 

ZŁOTY – NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214
ZŁOTY – WBK 31 1090 1476 0000 0001 3246 2352
DOLAR – WBK 48 1090 1476 0000 0001 3258 0386
EURO – WBK 32 1090 1476 0000 0001 3258 0383

Numer SWIFT Banku WBK : WBKPPLPP

W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

Imię i nazwisko (w szczególności jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

polski