LICENCJACKIE

Studia I stopnia

HANDEL I USŁUGI – ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

Wpisowe 500 zł 0 zł

czytaj więcej

LICENCJACKIE

Studia I stopnia

HANDEL INTERNETOWY I SOCIAL MEDIA

Wpisowe 500 zł 0 zł

czytaj więcej

LICENCJACKIE

Studia I stopnia

RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE W FIRMIE

Wpisowe 500 zł 0 zł

czytaj więcej

LICENCJACKIE

Studia I stopnia

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE I HANDEL ZAGRANICZNY

Wpisowe 500 zł 0 zł

czytaj więcej

LICENCJACKIE

Studia I stopnia

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

Wpisowe 500 zł 0 zł

czytaj więcej

LICENCJACKIE

Studia I stopnia

ZARZĄDZANIE I EKONOMIKA W ADMINISTRACJI

Wpisowe 500 zł 0 zł

czytaj więcej

LICENCJACKIE

Studia I stopnia

ZARZĄDZANIE FIRMĄ RODZINNĄ

Wpisowe 500 zł 0 zł

czytaj więcej

polski