Bezpieczeństwo narodowe – magisterskie

MAGISTERSKIE

Studia II stopnia

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – SPECJALNOŚĆ POLICYJNA

Wpisowe 500 zł 0 zł

czytaj więcej

MAGISTERSKIE

Studia II stopnia

BEZPIECZEŃSTWO W TURYSTYCE I REKREACJI

Wpisowe 500 zł 0 zł

czytaj więcej

MAGISTERSKIE

Studia II stopnia

ZARZĄDZANIE BHP

Wpisowe 500 zł 0 zł

czytaj więcej

MAGISTERSKIE

Studia II stopnia

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Wpisowe 500 zł 0 zł

czytaj więcej

MAGISTERSKIE

Studia II stopnia

ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI RATOWNICZYMY – SPECJALNOŚĆ DLA STRAŻAKÓW

Wpisowe 500 zł 0 zł

czytaj więcej

Zarządzanie – magisterskie

MAGISTERSKIE

Studia II stopnia

ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Wpisowe 500 zł 0 zł

czytaj więcej

MAGISTERSKIE

Studia II stopnia

HANDEL I USŁUGI

Wpisowe 500 zł 0 zł

czytaj więcej

MAGISTERSKIE

Studia II stopnia

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Wpisowe 500 zł 0 zł

czytaj więcej

MAGISTERSKIE

Studia II stopnia

ZARZĄDZANIE W ENERGETYCE

Wpisowe 500 zł 0 zł

czytaj więcej

MAGISTERSKIE

Studia II stopnia

ZARZĄDZANIE W TRANSPORCIE

Wpisowe 500 zł 0 zł

czytaj więcej

MAGISTERSKIE

Studia II stopnia

RACHUNKOWOŚĆ I FINANCE PRZEDSIĘBIORSTW

Wpisowe 500 zł 0 zł

czytaj więcej

Turystyka i Rekreacja – magisterskie

MAGISTERSKIE

Studia II stopnia

TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA

Wpisowe 500 zł 0 zł

czytaj więcej

MAGISTERSKIE

Studia II stopnia

HOTELARSTWO, WELLNES & SPA

Wpisowe 500 zł 0 zł

czytaj więcej

MAGISTERSKIE

Studia II stopnia

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTERM SPORTOWYM I TURYSTYCZNYM

Wpisowe 500 zł 0 zł

czytaj więcej

polski