MAGISTERSKIE

Studia II stopnia

ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Wpisowe 500 zł 0 zł

UWAGA PROMOCJA! DO GRUDNIA NIE PŁACISZ.

czytaj więcej

MAGISTERSKIE

Studia II stopnia

HANDEL I USŁUGI

Wpisowe 500 zł 0 zł

czytaj więcej

MAGISTERSKIE

Studia II stopnia

PRZYWÓDZTWO I STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KADRAMI

Wpisowe 500 zł 0 zł

czytaj więcej

MAGISTERSKIE

Studia II stopnia

ZARZĄDZANIE W ENERGETYCE

Wpisowe 500 zł 0 zł

czytaj więcej

MAGISTERSKIE

Studia II stopnia

ZARZĄDZANIE W TRANSPORCIE

Wpisowe 500 zł 0 zł

czytaj więcej

MAGISTERSKIE

Studia II stopnia

RACHUNKOWOŚĆ I FINANCE PRZEDSIĘBIORSTW

Wpisowe 500 zł 0 zł

czytaj więcej

polski