Zarządzanie w opiece zdrowotnej

REKRUTACJA TRWA!

Czekamy na Was codziennie, 7 dni w tygodniu od 8 do 18!

 • przy zapisie do końca czerwca – RABAT 20 %
 • przy zapisie do końca lipca – RABAT 15 %
 • przy zapisie do końca sierpnia – RABAT 10%
 • przy zapisie do końca września – RABAT 5%

O PRZYJĘCIU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ


ADRESACI:

Studia adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych problematyką nowoczesnego zarządzania w ochronie zdrowia. Umożliwiają nabycie i doskonalenie kwalifikacji w tym zakresie. Zapraszamy osoby planujące swój rozwój zawodowy poprzez obejmowanie stanowisk kierowniczych w podmiotach i instytucjach sektora ochrony zdrowia lub przygotowujące się do podjęcia działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

CEL STUDIÓW:

Celem rocznych studiów podyplomowych jest przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej oraz ukształtowanie umiejętności praktycznych niezbędnych do profesjonalnego wykonywania   obowiązków menedżera zdrowia. Modułowy program studiów obejmuje ramowe zagadnienia zdrowia publicznego oraz zagadnienia szczegółowe dotyczące tworzenia, działania i przekształcania podmiotów leczniczych funkcjonujących w warunkach konkurencyjnej gospodarki rynkowej.

 

ORGANIZACJA NAUKI:

Studia trwają 2 semestry, 200 godzin zajęć dydaktycznych ( zajęcia w formie warsztatów oraz ćwiczeń)
Zjazdy odbywają się średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uprawniające osoby o co najmniej trzyletnim stażu pracy – zgodnie z art. 46.2 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. 2011.112.654) – do ubiegania się o stanowisko kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą.

Zajęcia prowadzone są przez cenionych pracowników naukowych Wyższej Szkoły Handlu i Usług oraz w głównej mierze przez wysokiej klasy specjalistów w zakresie zarządzania placówkami ochrony zdrowia. Istotna część zajęć prowadzona jest przez praktyków ochrony zdrowia, co pozwala na bezpośrednią wymianę poglądów i doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów przydatnych w pracy zawodowej. Szczególny nacisk kładziony jest na umiejętności praktyczne, dzięki którym absolwent studium przygotowany będzie do samodzielnego zarządzania powierzonymi mu jednostkami, dlatego wykładowcami są m.in. kierownicy i dyrektorzy publicznych i niepublicznych placówek ochrony zdrowia.

 

 

Moduł I – „Społeczeństwo, polityka i prawo”

Liczba godzin
Liczba ECTS
1 Demografia i epidemiologia społeczna 10 3
2 Wprowadzenie do zagadnień krajowej i europejskiej polityki zdrowotnej 10 3
3 Prawne podstawy funkcjonowania systemu lecznictwa i ochrony zdrowia 20 4
4 Ubezpieczenia zdrowotne 10 3
5 Prawo zawodów medycznych i prawa pacjenta 10 3

Moduł II – „Ekonomia i finanse”

6 Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej 10 4
7 Finanse podmiotu leczniczego 15 4
8 Biznes plan i projektowanie działalności 10 3
9 Rachunkowość zarządcza i controlling 15 4
10 Kontraktowanie i rozliczanie procedur medycznych 10 3

Moduł III – „Zarządzanie i organizacja”

11 Rynek usług medycznych 10 3
12 Zarządzanie podmiotem leczniczym I (poz i opieka ambulatoryjna) 10 3
13 Zarządzanie podmiotem leczniczym II (opieka stacjonarna) 10 3
14 Systemy informatyczne w ochronie zdrowia 10 3
15 Psychologia kierowania zespołem i techniki menedżerskie 10 4
16 Konflikt i negocjacje 10 3
17 Marketing usług medycznych i PR 10 3
18 Seminarium dyplomowe 10 4
RAZEM 200 godzin 60

 

 

Rekrutacja krok po kroku

WARUNKI PRZYJĘCIA:

 • o przyjęcie na Studia Podyplomowe „Zarządzanie w opiece zdrowotnej” mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia,
 • rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych,
 • ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,
 • warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Na studia w WSHiU możesz się zapisywać do wyczerpania limitu miejsc.

Krok 1

Rejestracja:

 • Rejestracja ON – LINE – elektroniczny system rejestracyjny – dostępny przez całą dobę, w którym będziesz posiadać własne indywidualne konto.
 • Wypełnij formularz ręcznie – pobierz pliki z naszej strony internetowej: kwestionariusz i prześlij na adres szkoły (z dopiskiem Biuro Rekrutacji).
 • kwestionariusz studia podyplomowe – pobierz
 • Przyjdź do Punktu Rekrutacyjnego i wypełnij formularz na miejscu a pracownik Biura Rekrutacji własnoręcznie doda Cię do systemu.

Krok 2

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem osoby trzeciej,

 • pocztą tradycyjną,

Krok 3

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 4

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 5

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • oryginał/odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • ksero dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty Wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta (NEO bank 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)

 

* Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem osoby trzeciej,

 • pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji)

KIERUNEK KOSZT CAŁOŚCI OPŁATA MIESIĘCZNA
ZARZĄDZANIE W OPIECE ZDROWOTNEJ 4 770 zł 3 900 zł* 477 / 390 zł

 

*Promocja przy zapisie do końca czerwca

Wpisowe: 50zł

Nr konta: 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214

W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

Imię i nazwisko (w szczególności jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

Rektrutacja:

tel.: +48 510 056 001

Doradztwo metodyczne:

tel.: +48 502 864 817

 

polski