Logistyka i spedycja

REKRUTACJA TRWA!

Czekamy na Was codziennie, 7 dni w tygodniu od 8 do 18!

 • przy zapisie do końca czerwca – RABAT 20 %
 • przy zapisie do końca lipca – RABAT 15 %
 • przy zapisie do końca sierpnia – RABAT 10%
 • przy zapisie do końca września – RABAT 5%

O PRZYJĘCIU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

ADRESACI:
Studia adresowane są do nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne chcących kształcić w szkołach średnich i policealnych w zawodach technik logistyk i technik spedytor , przygotowujących uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje: – organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych – organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych – organizacja i nadzorowanie transportu – obsługa klientów i kontrahentów.

 

CEL STUDIÓW:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli szkół średnich i policealnych nauczania przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodach technik spedytor, technik logistyka także poszerzają ich wiedzę z zakresu transportu, logistyki i spedycji.

 

ORGANIZACJA NAUKI

Studia trwają 2 semestry, 350 godzin zajęć dydaktycznych ( zajęcia w formie warsztatów oraz ćwiczeń)
Zjazdy odbywają się średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.

W związku z tym, że w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadal trwają prace nad Rozporządzeniem w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, program studiów podyplomowych może ulec zmianie. Zostanie on uszczegółowiony po ukazaniu się rozporządzenia. Przepraszamy za utrudnienia.

Nazwa  przedmiotu Liczba godzin Liczba ECTS
Dydaktyka przedmiotu 30 5
Metodyka przedmiotu 30 5
Komunikacja interpersonalna 10 3
Marketing 20 3
Bezpieczny transport 10 2
PR i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 15 2
Etyka zawodowa 10 2
Logika dystrybucji 15 2
Bezpieczeństwo i higiena pracy 10 2
Oznakowanie substancji toksycznych 10 2
Zarządzanie projektami w logistyce 10 2
Zarządzenie produkcją i logistyką produkcji 10 2
Zarządzanie zapasami i magazynami

oraz tworzenie centrów logistycznych

10  

2

Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 5 1
Normy techniczne i techniczne i aspekty działalności 10 2
Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowo – spedycyjnym 10 2
Logistyczna obsługa klienta 5 1
Spedycja 10 2
Narzędzia informatyczne wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw logistycznych 15 2
Wsparcie IT w logistyce 15 2
Seminarium 10 10
Praktyka 60 10
Razem 350 70

WARUNKI PRZYJĘCIA:

 • o przyjęcie na Studia Podyplomowe „Logistyka i spedycja” mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia,
 • rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych,
 • ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,
 • warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Na studia w WSHiU możesz się zapisywać do wyczerpania limitu miejsc.

Krok 1

Rejestracja:

 • Rejestracja ON – LINE – elektroniczny system rejestracyjny – dostępny przez całą dobę, w którym będziesz posiadać własne indywidualne konto.
 • Wypełnij formularz ręcznie – pobierz pliki z naszej strony internetowej: kwestionariusz i prześlij na adres szkoły (z dopiskiem Biuro Rekrutacji).
 • Kwestionariusz studia podyplomowe – pobierz
 • Przyjdź do Punktu Rekrutacyjnego i wypełnij formularz na miejscu a pracownik Biura Rekrutacji własnoręcznie doda Cię do systemu.

Krok 2

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem osoby trzeciej,
 • pocztą tradycyjną,

Krok 3

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 4

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 5

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz pobierz
 • oryginał/ odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • ksero dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej

* Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem osoby trzeciej
 • pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem biuro rekrutacji)

 

KIERUNEK KOSZT CAŁOŚCI OPŁATA MIESIĘCZNA (10 RAT)
LOGISTYKA I SPEDYCJA 4 750 zł 475 zł

 

Wpisowe: 50zł

W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

Imię i nazwisko (w szczególności jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

Rektrutacja:

tel.: +48 510 056 001

Doradztwo metodyczne:

tel.: +48 502 864 817

 

 

polski