DODATKOWE

Studia podyplomowe

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – prawo, zarządzanie, organizacja

Wpisowe 500 zł 50 zł

czytaj więcej

DODATKOWE

Studia podyplomowe

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

Wpisowe 500 zł 50 zł

czytaj więcej

DODATKOWE

Studia podyplomowe

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I OCHRONA LUDNOŚCI

Wpisowe 500 zł 50 zł

czytaj więcej

DODATKOWE

Studia podyplomowe

ZARZĄDZANIE I EKONOMIKA W ADMINISTRACJI

Wpisowe 500 zł 50 zł

czytaj więcej

DODATKOWE

Studia podyplomowe

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wpisowe 500 zł 50 zł

czytaj więcej

polski