Zamówienia publiczne

REKRUTACJA TRWA!

Czekamy na Was codziennie, 7 dni w tygodniu od 8 do 18!

 • przy zapisie do końca czerwca – RABAT 20 %
 • przy zapisie do końca lipca – RABAT 15 %
 • przy zapisie do końca sierpnia – RABAT 10%
 • przy zapisie do końca września – RABAT 5%

O PRZYJĘCIU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

ADRESACI:

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych pragnących zdobyć lub pogłębić wiedzę i kompetencje w zakresie stosowania przepisów ogólnych ustawy Prawo Zamówień Publicznych, procedur i postępowań o udzielanie zamówień zgodnych z ustawą PZP oraz środków ochrony prawnej stosowanych w ustawie PZP, oraz wszystkich zatrudnionych przy obsłudze zamówień publicznych.

 

CEL STUDIÓW:

Program studiów obejmuje całość zagadnień niezbędnych do wykonywania zawodu specjalisty zamówień publicznych w zakresie zamówień klasycznych, robót budowlanych, zamówień sektorowych oraz z dziedziny obronności. Zajęcia są tak opracowane, aby ściśle połączyć wymaganą wiedzę z umiejętnościami i praktycznym ich wykorzystaniem.

 

ORGANIZACJA NAUKI:

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie.
Program studiów obejmuje 206 godzin.

 

 

Nazwa przedmiotu Liczba godzin Punkty ECTS
Wprowadzenie do zamówień publicznych 5 1
System zamówień publicznych w prawie UE 10 4
Wybrane elementy prawa 10 4
Podstawy finansów publicznych 10 4
Prawo zamówień publicznych 20 5
Organizacja obsługi zamówień publicznych 5 1
Zamówienia sektorowe i szczególne rodzaje zamówień 10 3
Środki ochrony prawnej 8 2
Kontrola zamówień publicznych 8 2
Umowa o zamówienie publiczne 8 2
Dokumentacja zamówień 8 2
Zasady wydatkowania środków 4 1
MODUŁ: Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne
Opis przedmiotu i szacowanie wartości zamówienia. 10 3
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 10 3
Oferta i przetarg w świetle przepisów kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych, związanie ofertą 10 3
Kryteria oceny ofert. Zasady ustalania 10 3
Warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert o szczególne cele postępowania ukierunkowane na innowacyjność, wpieranie MSP, cele społeczne, ekologię 10 3
Podwykonawstwo i wspólna oferta („konsorcjum”) 10 3
MODUŁ: Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym i zmiana ogłoszenia. 5 1
Tryby udzielania zamówień publicznych – warunki stosowania poszczególnych trybów 10 3
Szczególne procedury- konkurs, zamówienia ramowe, dynamiczny system zakupów 10 3
Warunki i sposoby modyfikacji SIWIZ po jej ogłoszeniu 5 1
Wybór najkorzystniejszej oferty 10

 

3
Razem 206 60

 

 

Rekrutacja krok po kroku

WARUNKI PRZYJĘCIA:

 • o przyjęcie na Studia Podyplomowe „Zamówienia publiczne” mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia,
 • rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych,
 • ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,
 • warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Na studia w WSHiU możesz się zapisywać do wyczerpania limitu miejsc.

Krok 1

Rejestracja:

 • Rejestracja ON – LINE – elektroniczny system rejestracyjny – dostępny przez całą dobę, w którym będziesz posiadać własne indywidualne konto.
 • Wypełnij formularz ręcznie – pobierz pliki z naszej strony internetowej: kwestionariusz i prześlij na adres szkoły (z dopiskiem Biuro Rekrutacji).
 • kwestionariusz studia podyplomowe – pobierz
 • Przyjdź do Punktu Rekrutacyjnego i wypełnij formularz na miejscu a pracownik Biura Rekrutacji własnoręcznie doda Cię do systemu.

Krok 2

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem osoby trzeciej,

 • pocztą tradycyjną,

Krok 3

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 4

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 5

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • oryginał/odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • ksero dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty Wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta (NEO bank 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)

 

* Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem osoby trzeciej,

 • pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji)

KIERUNEK KOSZT CAŁOŚCI OPŁATA MIESIĘCZNA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 4200 zł 420 zł

 

Wpisowe: 50zł

Nr konta: 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214

W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

Imię i nazwisko (w szczególności jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

Rektrutacja:

tel.: +48 510 056 001

Doradztwo metodyczne:

tel.: +48 502 864 817

 

polski