DODATKOWE

Studia podyplomowe

DORADZTWO ZAWODOWE I EDUKACYJNE

Wpisowe 500 zł 50 zł

czytaj więcej

DODATKOWE

Studia podyplomowe

ETYKA DLA NAUCZYCIELI

Wpisowe 500 zł 50 zł

czytaj więcej

DODATKOWE

Studia podyplomowe

ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE/MENEDŻER OŚWIATY

Wpisowe 500 zł 50 zł

czytaj więcej

DODATKOWE

Studia podyplomowe

JĘZYK ANGIELSKI W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ

Wpisowe 500 zł 50 zł

czytaj więcej

DODATKOWE

Studia podyplomowe

NOWOCZESNY MARKETING

Wpisowe 500 zł 50 zł

czytaj więcej

DODATKOWE

Studia podyplomowe

NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO – NOWOŚĆ

Wpisowe 500 zł 50 zł

czytaj więcej

DODATKOWE

Studia podyplomowe

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Wpisowe 500 zł 50 zł

czytaj więcej

DODATKOWE

Studia podyplomowe

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Wpisowe 500 zł 50 zł

czytaj więcej

DODATKOWE

Studia podyplomowe

ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ I HOTELARSTWEM

Wpisowe 500 zł 50 zł

czytaj więcej

DODATKOWE

Studia podyplomowe

LOGISTYKA I SPEDYCJA

Wpisowe 500 zł 50 zł

czytaj więcej

DODATKOWE

Studia podyplomowe

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Wpisowe 500 zł 50 zł

czytaj więcej

DODATKOWE

Studia podyplomowe

KWALIFIKACJE NAUCZYCIELSKIE

Wpisowe 500 zł 50 zł

czytaj więcej

polski