Etyka dla nauczycieli

REKRUTACJA TRWA!

Czekamy na Was codziennie, 7 dni w tygodniu od 8 do 18!

 • przy zapisie do końca czerwca – RABAT 20 %
 • przy zapisie do końca lipca – RABAT 15 %
 • przy zapisie do końca sierpnia – RABAT 10%
 • przy zapisie do końca września – RABAT 5%

O PRZYJĘCIU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla osób tytułem magistra teologii lub innych studiów humanistycznych oraz posiadających kwalifikacje do nauczania w szkole.

CEL STUDIÓW:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent uzyska prawo uczenia tego przedmiotu w szkole na dowolnym poziomie (szkoła podstawowa, szkoła średnia) w systemie publicznym jak i niepublicznym. Program studiów obejmuje wiedzę merytoryczną i praktyczną umożliwiającą zdobycie wiadomości m.in. z zakresu dydaktyki i metodyki przedmiotowej, z naciskiem na metody aktywizujące. Studia przygotowują do pracy etyka w szkole (zgodnie z nową podstawą programową i programami nauczania) oraz do pracy z uczniem mającym specjalne potrzeby edukacyjne. Umożliwiają zapoznanie się z problematyką oceniania, diagnozowania i realizacji procesu dydaktycznego z etyki – przedmiotu nieobowiązkowego.

 

ORGANIZACJA NAUKI:

Liczba semestrów 3 / możliwość organizacji studiów w ciągu 12 miesięcy (tygodniowy zjazd w ferie oraz w pierwszym tygodniu wakacji), liczba godzin 350 (w tym 60 godz. praktyki).
Zjazdy odbywają się średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.

L.p.
Nazwa przedmiotu Liczba godzin Punkty ECTS
1. Rozwój osobisty pracownika 20 4
2. Emisja głosu 10 3
3. Etyka zawodowa 10 4
4. Komunikacja interpersonalna 10 4
5. Podstawy filozofii 15 4
6. Coaching 10 4
7. Interpretacja i analiza tekstów źródłowych 15 4
8. Organizacja i planowanie działalności dydaktycznej 20 5
9. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia 10 4
10. Dydaktyka przedmiotu 30 5
11. Ocenianie, diagnozowanie i ewaluacja w pracy nauczyciela 10 4
12. Seminarium dyplomowe 10 5
13. Praktyka 60 10
  Razem 230 60

 

Rekrutacja krok po kroku

WARUNKI PRZYJĘCIA:

 • o przyjęcie na Studia Podyplomowe ,,Etyka dla nauczycieli” mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia,
 • rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych,
 • ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,
 • warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Na studia w WSHiU możesz się zapisywać do wyczerpania limitu miejsc.

Krok 1

Rejestracja:

 • Rejestracja ON – LINE – elektroniczny system rejestracyjny – dostępny przez całą dobę, w którym będziesz posiadać własne indywidualne konto.
 • Wypełnij formularz ręcznie – pobierz pliki z naszej strony internetowej: kwestionariusz i prześlij na adres szkoły (z dopiskiem Biuro Rekrutacji).
 • kwestionariusz studia podyplomowe – pobierz
 • Przyjdź do Punktu Rekrutacyjnego i wypełnij formularz na miejscu a pracownik Biura Rekrutacji własnoręcznie doda Cię do systemu.

Krok 2

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem osoby trzeciej,

 • pocztą tradycyjną,

Krok 3

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 4

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 5

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • oryginał/odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • ksero dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty Wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta (NEO bank 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)

* Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem osoby trzeciej,

 • pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji)

KIERUNEK KOSZT CAŁOŚCI OPŁATA 10 RAT
ETYKA DLA NAUCZYCIELI 3 900 zł 3 500 zł 390 zł 350 zł

*Promocja przy zapisie do końca czerwca.

Wpisowe: 50zł

Nr konta: 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214

W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

Imię i nazwisko (w szczególności jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

Rektrutacja:

tel.: +48 510 056 001

Doradztwo metodyczne:

tel.: +48 502 864 817

polski