Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

REKRUTACJA TRWA!

Czekamy na Was codziennie, 7 dni w tygodniu od 8 do 18!

 • przy zapisie do końca czerwca – RABAT 20 %
 • przy zapisie do końca lipca – RABAT 15 %
 • przy zapisie do końca sierpnia – RABAT 10%
 • przy zapisie do końca września – RABAT 5%

O PRZYJĘCIU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

ADRESACI :

Studia kierowane są do osób, które posiadają przygotowanie pedagogiczne do pracy w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych oraz wiedzę i umiejętności języka angielskiego na poziomie minimum B1.

Dla osób, które nie posiadają formalnych certyfikatów potwierdzających kompetencje językowe przewidujemy bezpłatny test wstępny.

Na zakończenie studiów kandydat musi wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej C2.

CEL STUDIÓW:

Studia przygotowują do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych. Słuchacz w trakcie studiów nabywa odpowiednie sprawności językowe oraz otrzymuje zestaw technik metodycznych do wykorzystania w kształceniu języka obcego u dzieci.

ORGANIZACJA NAUKI:

Studia trwają 3 semestry, 320 godzin.
Zjazdy odbywają się co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.

W związku z tym, że w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadal trwają prace nad Rozporządzeniem w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, program studiów podyplomowych może ulec zmianie. Zostanie on uszczegółowiony po ukazaniu się rozporządzenia. Przepraszamy za utrudnienia.

Lp. Nazwa przedmiotów Liczba godzin
Liczba ECTS
1 Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 20 5
2 Podstawy glottodydaktyki 20 5
3 Gramatyka opisowa języka angielskiego:
• fonetyka i fonologia 20 5
• morfologia i składnia 20 5
4 Lektorat ( w tym przygotowanie do certyfikatu B2) 100 10
5 Dydaktyka języka angielskiego 20 5
6 Warsztaty metodyczne:
• piosenki i ruch w nauczaniu języka angielskiego 20 5
• gry i zabawy w nauczaniu języka angielskiego 20 5
• nowoczesne technologie w nauczaniu języka angielskiego 20 5
• techniki plastyczne 20 5
7 Praktyki 40 5
RAZEM 320 60

Rekrutacja krok po kroku

WARUNKI PRZYJĘCIA:

 • o przyjęcie na Studia Podyplomowe „Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia,
 • rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych,
 • ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,
 • warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Na studia w WSHiU możesz się zapisywać do wyczerpania limitu miejsc.

Krok 1

Rejestracja:

  • Rejestracja ON – LINE – elektroniczny system rejestracyjny – dostępny przez całą dobę, w którym będziesz posiadać własne indywidualne konto.
  • Wypełnij formularz ręcznie – pobierz pliki z naszej strony internetowej: kwestionariusz i prześlij na adres szkoły (z dopiskiem Biuro Rekrutacji).
  • kwestionariusz studia podyplomowe – pobierz
 • Przyjdź do Punktu Rekrutacyjnego i wypełnij formularz na miejscu a pracownik Biura Rekrutacji własnoręcznie doda Cię do systemu.

Krok 2

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem osoby trzeciej,

 • pocztą tradycyjną,

Krok 3

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 4

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 5

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • oryginał/odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • ksero dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty Wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta (NEO bank 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)

* Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem osoby trzeciej,

 • pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji)

KIERUNEK KOSZT CAŁOŚCI       10 RAT
JĘZYK ANGIELSKI W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ      3 900 zł   390 zł

*Promocja przy zapisie do końca czerwca.

Wpisowe: 50zł

Nr konta: 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214

W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

Imię i nazwisko (w szczególności jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

Rektrutacja:

tel.: +48 510 056 001

Doradztwo metodyczne:

tel.: +48 502 864 817

polski