Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla nauczycieli (z uprawnieniami)

Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla nauczycieli (z uprawnieniami)

TERMIN ROZPOCZĘCIA KOLEJNEJ EDYCJI:
PAŹDZIERNIK 2018

ZAPISZ SIĘ ON-LINE

ADRESACI :

Studia są adresowane do osób posiadających dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia wszystkich kierunków i specjalności oraz  przygotowanie pedagogiczne. Oferta jest skierowana przede wszystkim do nauczycieli zainteresowanych uzyskaniem zawodowego przygotowania do pracy z uczniami szkół podstawowych i średnich w zakresie nowoczesnych metod wspomagania w procesie wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej na współczesnym rynku pracy, co pozwoli na podjęcie nowych obowiązków w warunkach zreformowanego systemu edukacji.

CEL STUDIÓW:

Ukończenie studiów podyplomowych umożliwi pracę z osobami dorosłymi w zawodach: doradca zawodowy, specjalista w poradniach pedagogiczno-psychologicznych, organizator form przekwalifikowania osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy, doradca zawodowy w urzędach pracy i ich agendach, doradca personalny w agencjach zatrudnienia, w studenckich i lokalnych biurach karier, w organizacjach pozarządowych, w centrach informacji i planowania kariery zawodowej, specjalista do spraw pracowniczych, specjalista do spraw zatrudnienia. Absolwenci mogą znaleźć również zatrudnienie w przedsiębiorstwach i firmach w działach personalnych w charakterze specjalistów ds. rekrutacji i szkoleń.

ORGANIZACJA NAUKI:

Studia trwają 2 semestry, 350 godzin zajęć dydaktycznych ( zajęcia w formie warsztatów oraz ćwiczeń).
Zjazdy odbywają się średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.

Lp. Nazwa przedmiotów Liczba godzin
Punkty ECTS
1 Prawo pracy 10 2
Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej 10 2
3 Komunikacja interpersonalna 10 2
4 Coaching 10 2
5 Etyka zawodowa 10 2
6 Zarządzanie karierami 10 2
7 Analiza zagrożeń i szacowanie ryzyka zawodowego 5 1
8 Alternatywne możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i niedostosowanych społecznie 10 2
9 Psychologiczno – pedagogiczne aspekty pracy z grupą 15 2
10 Osobowość jako element kompetencji zawodowych 10 2
11 Struktury organizacyjne 10 2
12 Zawodoznawstwo 20 3
13 Psychologiczne aspekty wyboru zawodu i kształtowania indywidualnej ścieżki kariery zawodowej 5 1
14 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego – aspekty organizacyjne i prawne 10 2
15 Metodyka pracy doradcy zawodowego 20 3
16 Narzędzia informatyczne w tworzeniu warsztatu zawodowego doradcy 10 2
17 Instytucje rynku pracy 10 2
18 Poradnictwo personalne 20 3
19 Poradnictwo zawodowe dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób z niepełnosprawnością 10 3
20 Grupowe poradnictwo zawodowe 20 3
21 Rekrutacja, selekcja, adaptacja pracowników 5 1
22 Problemy negocjacji 10 2
23 Rozwój osobisty pracodawcy/pracownika 20 3
24 Ewaluacja pracy doradcy zawodowego 10 2
25 Seminarium 10 5
26 Praktyka 60 10
RAZEM 350 godzin 65

Rekrutacja krok po kroku

WARUNKI PRZYJĘCIA:

 • o przyjęcie na Studia Podyplomowe „Doradztwo zawodowe” mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia,
 • rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych,
 • ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,
 • warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Na studia w WSHiU możesz się zapisywać do wyczerpania limitu miejsc.

Krok 1

Rejestracja:

  • Rejestracja ON – LINE – elektroniczny system rejestracyjny – dostępny przez całą dobę, w którym będziesz posiadać własne indywidualne konto.
  • Wypełnij formularz ręcznie – pobierz pliki z naszej strony internetowej: kwestionariusz i prześlij na adres szkoły (z dopiskiem Biuro Rekrutacji).
  • kwestionariusz studia podyplomowe – pobierz
 • Przyjdź do Punktu Rekrutacyjnego i wypełnij formularz na miejscu a pracownik Biura Rekrutacji własnoręcznie doda Cię do systemu.

Krok 2

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem osoby trzeciej,

 • pocztą tradycyjną,

Krok 3

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 4

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 5

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • oryginał/odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • ksero dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty Wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta (NEO bank 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)

* Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem osoby trzeciej,

 • pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji)

KIERUNEK KOSZT CAŁOŚCI OPŁATA MIESIĘCZNA (10 rat)
DORADZTWO ZAWODOWE 3500zł 350zł

*Promocja przy zapisie do końca czerwca – RABAT 20 %

 • – Przy zapisie do końca lipca – RABAT 15 %
 • – Przy zapisie do końca sierpnia – RABAT 10 %

Wpisowe: 50 zł

Nr konta: 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214

W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

Imię i nazwisko (w szczególności jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

Rektrutacja:

tel.: +48 510 056 001

Doradztwo metodyczne:

tel.: +48 797 169 810

polski