Logistyka dla nauczycieli

TERMIN ROZPOCZĘCIA KOLEJNEJ EDYCJI: Październik 2019

 • Przy zapisie do końca lipca – RABAT 15 %
 • Przy zapisie do końca sierpnia – RABAT 10%

 

ZAPISZ SIĘ ON-LINE

ADRESACI :

Studia adresowane są do nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne i chcących kształcić w szkołach średnich i policealnych w zawodach technik logistyk.

CEL STUDIÓW:

Studia pozwalają nauczycielom zawodu na zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu organizacji i monitorowania przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji, magazynowania w jednostkach organizacyjnych, a także organizowania i nadzorowania transportu i zarządzania środkami technicznymi, obsługi klientów. Natomiast w zakresie dydaktyki przedmiotowej, praktyczne przełożenie zdobytej wiedzy na proces kształcenia uczniów szkół średnich i policealnych w zawodach technik logistyk.

ORGANIZACJA NAUKI:

Studia trwają 2 semestry, 350 godzin zajęć dydaktycznych ( zajęcia w formie warsztatów oraz ćwiczeń).
Zjazdy odbywają się średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.

 

L.p.

Nazwa przedmiotów

Liczba godzin  Punkty ECTS
1. Dydaktyka przedmiotu 30 5
2. Metodyka przedmiotu 30 5
3. Komunikacja interpersonalna 10 3
4. Marketing 20 3
5. Bezpieczny transport 10 2
6. PR i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 15 2
7. Etyka zawodowa 10 2
8. Logika dystrybucji 15 2
9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 10 2
10. Oznakowanie substancji toksycznych 10 2
11. Zarządzanie projektami w logistyce 10 2
12. Zarządzanie produkcją i logistyką produkcji 10 2
13. Zarządzanie zapasami i magazynami oraz tworzenie centrów logistycznych 10 2
14. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 5 1
15. Normy techniczne i techniczne i aspekty działalności 10 2
16. Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowo – spedycyjnym 10 2
17. Logistyczna obsługa klienta 5 1
18. Spedycja 10 2
19. Narzędzia informatyczne wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw logistycznych 15 2
20. Wsparcie IT w logistyce 15 2
21. Seminarium 10 10
22. Praktyka 60 10
  RAZEM 350 godzin 70

 

 

Rekrutacja krok po kroku

WARUNKI PRZYJĘCIA:

 • o przyjęcie na Studia Podyplomowe „Logistyka dla nauczycieli” mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia,
 • rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych,
 • ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,
 • warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Na studia w WSHiU możesz się zapisywać do wyczerpania limitu miejsc.

Krok 1

Rejestracja:

 • Rejestracja ON – LINE – elektroniczny system rejestracyjny – dostępny przez całą dobę, w którym będziesz posiadać własne indywidualne konto.
 • Wypełnij formularz ręcznie – pobierz pliki z naszej strony internetowej: kwestionariusz i prześlij na adres szkoły (z dopiskiem Biuro Rekrutacji).
 • kwestionariusz studia podyplomowe – pobierz
 • Przyjdź do Punktu Rekrutacyjnego i wypełnij formularz na miejscu a pracownik Biura Rekrutacji własnoręcznie doda Cię do systemu.

Krok 2

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem osoby trzeciej,

 • pocztą tradycyjną,

Krok 3

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 4

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 5

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • oryginał/odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • ksero dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty Wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta (NEO bank 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)

* Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem osoby trzeciej,

 • pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji)

KIERUNEK KOSZT CAŁOŚCI OPŁATA MIESIĘCZNA (10 rat)
LOGISTYKA DLA NAUCZYCIELI

*Promocja przy zapisie do końca czerwca – RABAT 20 %

 • – Przy zapisie do końca lipca – RABAT 15 %
 • – Przy zapisie do końca sierpnia – RABAT 10 %

Wpisowe: 50 zł

Nr konta: 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214

W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

Imię i nazwisko (w szczególności jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

Rektrutacja:

tel.: +48 510 056 001

Doradztwo metodyczne:

tel.: +48 502 864 817

polski