Miesiąc: styczeń 2015

Nabór wniosków na "wiosenną" XLIV edycję programu staży studenckich w Urzędzie Miasta Poznania.

Od 16 stycznia 2015 r. Urząd Miasta Poznania przyjmuje zgłoszenia (on-line) na wiosenną edycję programu staży studenckich. Warunkiem formalnym ubiegania się o staż w UMP jest: • posiadanie statusu studenta III, IV, V roku (I/II studiów II stopnia), studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowej lub prywatnej, • studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego wydziału/biura …

Nabór wniosków na "wiosenną" XLIV edycję programu staży studenckich w Urzędzie Miasta Poznania. Read More »

Реєстрація

X