• prof. dr hab. Kamila Wilczyńska – REKTOR WSHiU
  • dr Zbigniew Dziemianko – PROREKTOR WSHiU
  • dr Alina Skorb-Gała – DZIEKAN WSHiU
English