Tomasz Gralak – trener biznesowy, doradca z zakresu zarzadzania w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach.

polski