kierunki

Russian

Praktyki na V semestrze 

Dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyki w miejscu wybranym przez studenta:

1.Wytyczne do praktyk – sylabus praktyk kierunkowychHotelarstwo – Pobierz

Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i sportowym  – Pobierz
2.Karta przebiegu praktyk kierunkowych, dzienniczek praktyk, walidacja efektów kształcenia Hotelarstwo – Pobierz

Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i sportowym  – Pobierz
3.Wniosek o zgodę na realizację praktyki w wybranym miejscuHotelarstwo – Pobierz

Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i sportowym  – Pobierz
4.Porozumienie w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych Pobierz 
5. Skierowanie na praktyki Pobierz 

Реєстрація

X