Kadra

Gorska

Magdalena Górska

Założyciel WSHiU

Prezes Akademia Kupiecka Sp. z o.o.

Rektor_WSHiU_prof._dr_hab._Kamila_Wilczyńska-1-261x300-1

Kamila Wilczyńska

Profesor dr hab.

Rektor

prorektor

Zbigniew Dziemianko

Doktor

Prorektor

kanafocka-264x300

Patrycja Kanafocka

Doktor

Prorektor ds jakości kształcenia

dziekan-264x300

Grzegorz Konieczny

Doktor

DZIEKAN / DYREKTOR LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLU I USŁUG​

EWA A3

Ewa Krąkowska

mgr

Kierownik studiów podyplomowych

logo

Maciej Cieślukowski

prof. nadzw. dr hab.
logo

Boubacar Sidi Diallo

prof. nadzw. dr.hab.
Zdjęcie_Zwierzchlewski

Sławomir Zwierzchlewski

prof. nadzw. dr hab.

Wieloletni wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, działający w obszarach naukowych takich

logo

Olaf Bergmann

prof. nadzw. dr hab.
logo

Ewa Witkowska-Babat

Magister
logo

Marek Sokołowski

prof. nadzw. dr hab.
logo

Waldemar Pierzchlewski

prof. nadzw. dr hab.
logo

Konrad Trzonkowski

prof. nadzw. dr
logo

Maciej Matusiak

prof. nadzw. dr
logo

Jacek Dubisz

prof. nadzw. dr
logo

Tomasz Marecki

Doktor
logo

Żaneta Polowczyk

Doktor
logo

Małgorzata Paczyńska-Jędrycka

Doktor
logo

Piotr Napierała

Doktor
logo

Marek Mocek

Doktor
logo

Józef Grzebielucha

Doktor
logo

Włodzimierz Malicki

Doktor
logo

Piotr Zięba

Magister
logo

Przemysław Starkowski

Magister
logo

Artur Walkowiak

Magister
logo

Zbigniew Sobański

Magister
logo

Stanisław Machowski

Doktor
logo

Ewa Swoboda

Magister
logo

Agnieszka Popiołek

Magister
logo

Agnieszka Albrecht

Doktor
logo

Eric Ambukita

Doktor
logo

Paweł Bajon

Doktor
logo

Nadiia Bashova

Doktor
logo

Lucjan Dutkiewicz

Magister inż.
logo

Bartosz Dziewiałtowski-Gintowt

Doktor
logo

Magdalena Gilicka

Doktor
logo

Alina Gleska

Doktor
logo

Julita Jabłońska

Doktor
logo

Beata Jerzakowska-Kibenko

Doktor
logo

Nagmeldin Karamalla-Gaiballa

Doktor
logo

Katarzyna Kierzek Koperska

Magister
logo

Alicja Kubiak-Roszak

Magister
logo

Krzysztof Kwilecki

Doktor
ola_zdjecie

Aleksandra Lis-Łagodzińska

Magister
logo

Aleksandra Machnik

Doktor
logo

Svitlana Malovychko

dr hab.
logo

Krzysztof Mizera

Magister
logo

Radosław Murkowski

Doktor
logo

Anna Piekarczyk

Doktor
logo

Adela Piontek

Magister
logo

Hanna Płuszka

dr inż.
logo

Zbigniew Reczek

Magister
logo

Robert Sawicki

Magister
logo

Agnieszka Schuetz

Doktor
logo

Paulina Stochniałek

Magister
logo

Andrzej Strabel

Magister
zdjęcie Dariusz Wiśniewski

Dariusz Wiśniewski

Doktor
logo

Marek Żołtko

Doktor
logo

Henryk Lisiak

prof. dr hab
logo

Rolf Pfrengle

prof. dr. h. c.
131629590_203418811264755_3948213015342086757_n

Barbara Harwas-Napierała

prof.

 

dr hab. Sławomir Zwierzchlewski

Wieloletni wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, działający w obszarach naukowych takich jak: Polityka gospodarcza, Ekonomia międzynarodowa, Przekształcenia własnościowe w Polsce. Autor wielu publikacji naukowych jak
i doradca w sektorze gospodarczym .

Dorobek naukowy i organizacyjny

Monografie:

Sławomir Zwierzchlewski, 2015, Stabilność unii walutowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, stron 283 (monografia).

Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) lub na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH):

Zwierzchlewski, S., 2016, The Conception and Implementation of a Model Mechanism of Currency Crises, Transformations in Business & Economics, 2, s. 148-164, (współautor: P. Lis

Publikacje w czasopismach:

Zwierzchlewski, S., 1998, Czynniki wpływające na powstawanie spółek pracowniczych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 2, s. 199-204.

Zwierzchlewski, S., 1998, Leasing pracowniczy jako sposób prywatyzacji, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 2, s. 45-48.

Zwierzchlewski, S., 1999, Niektóre dylematy polskiej prywatyzacji, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 3-4, s. 203-208.

Zwierzchlewski, S., 2000, Dyskusja wokół podatku liniowego w Polsce – argumenty za i przeciw, Polityka Gospodarcza, nr 3, s. 147-152.

Zwierzchlewski, S., 2000, ESOP a leasing pracowniczy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 4, s. 121-129.

Zwierzchlewski, S., 2002, Podstawowe instrumenty i kontrowersje wokół polityki pieniężnej w Polsce, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 2, s. 15-31.

Zwierzchlewski, S., 2002, Problematyka kształtowania się deficytu państwa w Polsce, w: Jankiewicz, S., Tarajkowski, J. (red.), Dobre i złe strony transformacji w Polsce (wybrane problemy), Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 24, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 107-117, (współautor).

Zwierzchlewski, S., 2003, Mechanizm kursowy w Polsce a polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego, Polityka Gospodarcza, nr 7/8, s. 341-351.

Zwierzchlewski, S., 2004, Wpływ wydatków rządowych na makroukład – wybrane kwestie sporne, Polityka Gospodarcza, nr 10, s. 17-26.

Zwierzchlewski, S., 2005, Kontrowersje wokół idei własności pracowniczej jako formy gospodarowania, Polityka Gospodarcza, nr 12, s. 85-98.

Zwierzchlewski, S., 2005, Przesłanki i kierunki prywatyzacji w Polsce, Polityka Gospodarcza, nr 11, s. 73-83.

Zwierzchlewski, S., 2005, Wybrane uwarunkowania kryzysu walutowego – implikacje dla polskiej gospodarki, w: Jarmołowicz, W. (red.), Funkcjonowanie gospodarki rynkowej w PolsceAspekty makro- i mikroekonomiczne, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 65, s. 165-178, (współautor).

Zwierzchlewski, S., 2006, The concepts of privatization of state-owned enterprises and public housing stock in Poland – similarities and differences, Poznań University of Economics Review, vol. 6, no. 2, s. 25-40, (współautor).

Zwierzchlewski, S., 2006, Wybrane kryteria porównawcze procesu przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych i mieszkalnictwa w Polsce, Polityka Gospodarcza, nr 14, s. 123-133, (współautor).

Zwierzchlewski, S., 2007, Wybrane aspekty prywatyzacji majątku państwowego w Polsce, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 2, s. 130-146, (współautor).

Zwierzchlewski, S., 2008, An Attempt at the Assessment of The Process Of Privatization of State Enterprises in Poland Between 1990-2006, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 3, s. 79-106, (współautor).

Zwierzchlewski, S., 2008, Polityka fiskalna w Unii Gospodarczej i Walutowej: zarys problemu, w: Rajchel, K. (red.), Zarządzanie i Marketing, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 250, Zarządzanie i Marketing zeszyt 14, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, s. 477-484.

Zwierzchlewski, S., 2008, Proces prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce w latach 1990-2006: próba oceny, w: Tarajkowski, J. (red.), Rozwój przedsiębiorstw: strategia, integracja, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 107, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 53-88, (współautor).

Zwierzchlewski, S., 2008, Spółki leasingowe w Polsce – przyczyny popularności i analiza teoretyczna ich funkcjonowania, Polityka Gospodarcza, nr 15-16, s. 541-553.

Zwierzchlewski, S., 2008, Unie gospodarcze: ich powstawanie oraz przyczyny destabilizacji, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 2, s. 43-60.

Zwierzchlewski, S., 2010, Stabilność finansowa jako dobro publiczne, w: Pająk, K., Zwierzchlewski, S. (red.), Polityka gospodarcza w procesie integracji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 139, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 7-25, (współautor).

Zwierzchlewski, S., 2010, Unia walutowa jako forma integracji gospodarczej: wybrane aspekty teoretyczne, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 2, s. 67-80.

Zwierzchlewski, S., 2012, Stabilizacyjna funkcja państwa w warunkach międzynarodowej integracji gospodarczej – rys historyczny, w: Polszakiewicz, B. (red.), Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce: integracja i dezintegracja instytucjonalna, cz. 2, Ekonomia i Prawo, t. 8, nr 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 55-71, (współautor).

Zwierzchlewski, S., 2013, Privatization Model in Poland: Commercial or Social?, International Journal of Business and Social Science, vol. 4, no. 14, s. 42-52, (współautor).

Zwierzchlewski, S., 2015, Dilemmas of the Methods for Transforming State-Owned Enterprises and Public Housing Stock in Poland – An Attempt at Defining the Model of Privatization, American International Journal of Social Science, (współautor).

Zwierzchlewski, S., 2015, Currency Crisis as the Next Possible Effect of the Imbalance of Part of the Word’s Economy in the 21st Century. Conclusions for Poland, Journal of Business and Economic Policy, s. 20-30, (współautor).

Zwierzchlewski, S., 2015, Perspectives of Financial Stability as an Implicit Economic Policy Goal, International Journal of Business and Social Science, 125-134, (współautor).

Zwierzchlewski, S., 2015, Challenges for the nominal convergence in Poland in the face of the uniform Policy of the Eurozone, Economic Herald of the Donbas, Institute of Industrial Economy of National Academy of Sciences of Ukraine, 2015, 38-44, (współautor).

Zwierzchlewski, S., 2016, Определение стратегических приоритетов развития предприятия в условиях глобализации, Глобальні та національні проблеми економіки, 9, s. 310-315, (współautor).

Zwierzchlewski, S., 2016, Франчайзинг трансфера технологий возобновляемых источников энергии в контексте устойчивого развития регионов, Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization, s. 27-30, (współautor).

Zwierzchlewski, S., 2016, Przedakcesyjna polityka gospodarcza wobec jednolitej polityki EBC – mechanizmy i pokryzysowa ocena empiryczna dla Polski, Rozwój zrównoważony – od perspektywy regionalnej do polityki Unii Europejskiej, (współautor).

Zwierzchlewski, S., 2016, Политика стабильности единой валютной системы ЕС, Донбас 2020: перспективи розвитку очима молодих вчених: VIII Міжнародний науково-практичний форум, s. 362.

Zwierzchlewski, S., 2016, Макроэкономические показатели в структуре сбалансированного развития экономики, Екологія – філософія існування людства: збірник наукових праць учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Мелітополь, 26 травня 2016 р.), s. 27-28, (współautor).

Zwierzchlewski, S., 2016, Przedakcesyjna polityka gospodarcza wobec jednolitej polityki EBC – mechanizmy i pokryzysowa ocena empiryczna dla Polski, w: Czyżewski, B. (red.), Roczniki ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 11-27, (współautor).

Rozdziały w monografiach:

Zwierzchlewski, S., 2002, Model utraty wartości przedsiębiorstwa leasingującego mienie Skarbu Państwa, w: Zarzecki, D. (red.), Zarządzanie finansami: klasyczne zasady, nowoczesne narzędzia, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 801-814.

Zwierzchlewski, S., 2002, Utrata wartości przez przedsiębiorstwo przejęte do odpłatnego korzystania w zależności od stopy inflacji (próba modelu), w: Tarajkowski, J. (red.), Wokół inflacji: fetysz czy ograniczenie rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 343-359.

Zwierzchlewski, S., 2004, Leasing prywatyzacyjny jako źródło zmian struktury własności w gospodarce polskiej, w: Mikołajewicz, Z. (red.), Przemiany strukturalne polskiej gospodarki wobec wyzwań integracyjnych z Unią Europejską, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 361-369.

Zwierzchlewski, S., 2005, Kategoria produktu krajowego (PKB) w polityce gospodarczej, w: Tarajkowski, J. (red.), Polityka gospodarcza: studia i przyczynki, Garmond Oficyna Wydawnicza, Poznań, s. 46-55, (współautor).

Zwierzchlewski, S., 2005, Problematyka kształtowania się deficytu budżetowego państwa w Polsce, w: Tarajkowski, J. (red.), Polityka gospodarcza: studia i przyczynki, Garmond Oficyna Wydawnicza, Poznań, s. 159-167, (współautor).

Zwierzchlewski, S., 2008, Polska w obliczu akcesji do strefy euro – warianty wypełnienia kryteriów konwergencji, w: Kryńska, E. (red.), Tworzenie i realizacja polityki społeczno-ekonomicznej w Polsce: aspekty teoretyczne i praktyczne, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 195-205, (współautor).

Zwierzchlewski, S., 2009, Ownership transformations of state-owned enterprisies in Poland (1990-2008), w: Tomidajewicz, J. (red.), Privatization in Poland and formation of European Social Order, Publishing House of the Poznań Society for the Advancement of the Arts and Sciences, Poznań, s. 53-84, (współautor).

Zwierzchlewski, S., 2009, The conceptions of the privatization of state-owned enterprises, energy and electronic communications sector and public housing stock in Poland – similarities and differences, w: Tomidajewicz, J. (red.), Privatization in Poland and formation of European Social Order, Publishing House of the Poznań Society for the Advancement of the Arts and Sciences, Poznań, s. 137-159, (współautor).

Zwierzchlewski, S., 2012, Integration as a sign of globalization, w: Błaszczyk, P., Pająk, K. (red.), Market and the state in the contemporary global economy – selected issues, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 183-199.

Zwierzchlewski, S., 2012, Selected elements of international economic integration, w: Błaszczyk, P., Pająk, K. (red.), Market and the state in the contemporary global economy – selected issues, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 82-97, (współautor).

Zwierzchlewski, S., 2012, Uwagi terminologiczne na temat integracji ekonomicznej, w: Hnatyszyn-Dzikowska, A., Zwierzchlewski, S. (red.), Wybrane aspekty polityki gospodarczej – wymiar makroekonomiczny i regionalny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Piła, s. 135-151.

Zwierzchlewski, S., 2012, Wybrane problemy konwergencji nominalnej przed wejściem Polski do strefy euro, w: Hnatyszyn-Dzikowska, A., Zwierzchlewski, S. (red.), Wybrane aspekty polityki gospodarczej – wymiar makroekonomiczny i regionalny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Piła, s. 31-46, (współautor).

Zwierzchlewski, S., 2012, Wybrane problemy współczesnej polityki fiskalnej, w: Pająk, K., Mazurkiewicz, J., Błaszczyk, P. (red.), Szkice o współczesnej polityce gospodarczej: Jubileusz 60-lecia Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 41-63.

Zwierzchlewski, S., 2013, Analiza źródeł finansowania sektora B+R, w: Marszałek-Kawa, J., Pająk, K. (red.), Europejska przestrzeń gospodarcza szansą dla rozwoju regionalizmu w Polsce: wybrane aspekty, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 89-107, (współautor).

Zwierzchlewski, S., 2013, Makroekonomiczna konwergencja gospodarcza w warunkach unii walutowej – aspekt teoretyczny i ocena dla Polski, w: Pająk, K., Polcyn, J. (red.), Determinanty rozwoju regionalnego w Polsce: społeczeństwo – gospodarka – środowisko, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 50-75, (współautor).

Zwierzchlewski, S., 2013, Optymalny obszar walutowy – teoretyczna koncepcja procesu integracyjnego, w: Pająk, K., Polcyn, J. (red.), Współczesne problemy ekonomii i gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Piła, s. 61-72.

Zwierzchlewski, S., 2014, Współczesna polityka fiskalna i jej wpływ na rozwój samorządu terytorialnego, w: Mierzejewski, D.J., Polcyn, J. (red.), Rozwój regionalny i jego determinanty, t. 1, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Piła, s. 27-39, (współautor).

Zwierzchlewski, S., 2014, Rola polityki ekonomicznej we współczesnej społecznej gospodarce rynkowej – zarys problemu, w: Bugajski, T. (red.), Polityka społeczna i jej wpływ na rozwój gospodarczy województwa wielkopolskiego: zarys problematyki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 64-79, (współautor).

Zwierzchlewski, S., 2014, Wyzwania polityki pieniężnej w Polsce wobec jednolitej polityki Europejskiego Banku Centralnego, w: Bucka, M., Mikołajewicz, Z. (red.), Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, (współautor).

Zwierzchlewski, S., 2015, Ekonomiczne instytucje Europejskiej Unii Walutowej z uwzględnieniem czynnika politycznego (wybrane zagadnienia), w: Lesiewicz, E. (red.), Zmieniająca się Unia Europejska. Wybrane aspekty polityczne i społeczno-gospodarcze, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań, s. 65-76.

Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział w takich projektach:

Polityka gospodarcza w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, realizacja w latach 2000-2015, projekt finansowany w ramach badań statutowych powadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Polityka energetyczna i ciepłownicza Polski po wejściu do UE, realizacja w latach 2011-2015, projekt finansowany w ramach badań statutowych powadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Foresight strategiczny na lokalnym rynku pracy, realizacja w latach 2012-2015, projekt finansowany w ramach badań statutowych powadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Samorządowa polityka oświatowa po wejściu Polski do Unii Europejskiej na przykładzie woj. Wielkopolskiegorealizacja w latach 2006-2009, projekt finansowany w ramach badań statutowych powadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Funkcjonowanie Europejskiej Unii Walutowej w świetle teorii optymalnego obszaru walutowego, realizacja w latach 2009-2010, fundusze przyznane przez Komitet Badań Naukowych, kierownik projektu

Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową albo artystyczną:

Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2009/2010 – za monografię Prywatyzacja w Polsce a kształtowanie europejskiego ładu społecznego, Poznań, 2010.

Nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2010/2011 – za Zeszyt Naukowy nr 139 Polityka gospodarcza w procesie integracji, Poznań 2011.

Nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za wyróżniające się osiągnięcia w zakresie międzynarodowej współpracy naukowej, Poznań 2012.

Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2012/2013 – za monografię Szkice o współczesnej polityce gospodarczej: Jubileusz 60-lecia Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej, Poznań, 2013.

Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2013/2014 – za monografię Ekonomia i zarządzanie energią a rozwój gospodarczy, Poznań, 2014.

Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2014/2015 – za monografię Stabilność unii walutowej, Poznań, 2015.

Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych:

Zwierzchlewski, S., 2001, Konferencja młodych pracowników nauki Problemy polityki gospodarczej w okresie transformacji, 15-16 września, Wąsosze k/Konina, referat: Deficyt finansów publicznych – sposoby pomiaru i skutki dla gospodarki.

Zwierzchlewski, S., 2002, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie finansami – klasyczne zasady, nowoczesne narzędzia, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Międzyzdroje. 10-12 kwietnia, referat: Wpływ inflacji na funkcjonowanie spółek leasingowych.

Zwierzchlewski, S., 2003, Konferencja Katedr Polityki Gospodarczej Polityka strukturalna wobec wyzwań integracyjnych z Unią Europejską, Uniwersytet Opolski, Opole, 23-25 września, referat: Przywileje dla pracowników w polskich ustawach prywatyzacyjnych.

Zwierzchlewski, S., 2005, konferencja naukowa Gospodarka rynkowa w Polsce – stan i perspektywy rozwoju, Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Rynkową Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Poznaniu, 4 marca, referat: Koncepcje kryzysu walutowego i jego wyróżniki w gospodarce polskiej (współautor).

Zwierzchlewski, S., 2006, konferencja Polityka społeczno-ekonomiczna w dobie przemian, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 25-27 września, referat: W poszukiwaniu najlepszej drogi Polski do strefy euro (współautor).

Zwierzchlewski, S., 2006, Sixth Framework Programme, Priority 7, Project: Privatisation and the European Social Model (PRESOM), Citizens and Governance in a Knowledge-Based Society, University of Greenwich, Greenwich, London, prezentacja referatu plenarnego: The conceptions of the privatization of resources in Poland (współautor).

Zwierzchlewski, S., 2007, Sixth Framework Programme, Priority 7, Project: Privatisation and the European Social Model (PRESOM), Citizens and Governance in a Knowledge-Based Society, University of Ljubljana, Lubljana, 29-30 czerwca, prezentacja referatu plenarnego: An attempt at the assessment of the process of privatization of state enterprises in Poland between 1990-2006 (współautor).

Zwierzchlewski, S., 2007, konferencja naukowa W poszukiwaniu alternatywy – nowe pomysły na gospodarkę w wymiarze globalnym i europejskim, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Poznań, referat: Ocena leasingu prywatyzacyjnego jako formy akcjonariatu pracowniczego.

Zwierzchlewski, S., 2012, Konferencja naukowa z okazji jubileuszu 60-lecia Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej Współczesne wyzwania wobec polityki gospodarczej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, 23 maja, referat: Wybrane problemy współczesnej polityki fiskalnej.

Zwierzchlewski, S., 2012, Konferencja Skutki oddziaływania na lokalną społeczność w perspektywie realizowanych inwestycji w podregionie pilskim, realizowana w ramach projektu Przewiduj i reaguj – zarządzanie zmianą w subregionie pilskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, INVEST PARK, Piła, 27 września, referat: Uwarunkowania popytu inwestycyjnego oraz partnerstwo publiczno – prywatne.

Zwierzchlewski, S., 2013, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Katedr i Zakładów Polityki Gospodarczej, Społecznej i Regionalnej Społeczne, ekonomiczne i przestrzenne wyzwania i cele polityki rozwoju społeczno-gospodarczego w warunkach światowego kryzysu, Uniwersytet Opolski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole, 18-20 września, referat: Wyzwania polityki pieniężnej w Polsce wobec jednolitej polityki Europejskiego Banku Centralnego (współautor).

Zwierzchlewski, S., 2013, konferencja Management Economics and Accounting, University of Alba Iulia (Rumania), 8-9 listopada 2013 r. Restructuring the economies: realities and perspectives given the current economic crisis.

Zwierzchlewski, S., 2014, 14 Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Europa XXI wieku, pt. Polska, Europa i Świat. 10 lat po rozszerzeniu Unii Europejskiej z roku 2004. Diagnozy i scenariusze na przyszłość, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Słubice, 6-7 lutego, referat: Ekonomiczne instytucje Europejskiej Unii Walutowej z uwzględnieniem czynnika politycznego (wybrane zagadnienia), (współautor).

Zwierzchlewski, S., 2016, Стабільність валютного союзу, Donetsk National Technical University.

Zwierzchlewski, S., 2016, Фактори стабільності єдиної валютної системи, Akademia Nauk Ekonomicznych Ukrainy.

Zwierzchlewski, S., 2016, Європейська політика підтримки розвитку малого підприємництва, Civic Association „International Center of Researching Socio-Economic Problems of Modernization and Cooperation Development”, Uniwersytet Ekonomii i Handlu w Połtawie.

Zwierzchlewski, S., 2016, Integracja ekonomiczna a modernizacja współczesnych celów gospodarczych, Uniwersytet Bankowości w Kijowie.

Zwierzchlewski, S., 2016, Mały biznes a integracja europejska, Агенство регіонального розвитку „Донбас”, Donbaska Państwowa Akademia w Kramatorsku.

Zwierzchlewski, S., 2016, Економічна перспектива екологічного розвитку, Мелітопольський інститут державного та муніципального управління „Класичного приватного університету”.

Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych:

Konferencja Katedr Polityki Gospodarczej Polityka gospodarcza w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej, 2001, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,
13-15 września, Wąsosze k/Konina.

Międzynarodowa Konferencja A New All European Development Model In an Enlarged EU. Social and Economic Aspects, 2004, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 7-9 maja, Poznań.

Konferencja Naukowa Fundusze europejskie dla przedsiębiorczej Północnej Wielkopolski, 2009, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, 19 czerwca, Piła.

Konferencja Polityka społeczna w realiach gospodarczych Polski po 1989 r., 2011, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 18 kwietnia, Poznań.

Konferencja Naukowa Katedr Polityki Gospodarczej Polityka gospodarcza wobec wyzwań globalnego kryzysu finansowego i ekonomicznego, 2011, Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 19-21 września, Dolsk.

Konferencja naukowa z okazji jubileuszu 60-lecia Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej Współczesne wyzwania wobec polityki gospodarczej, 2012, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 23 maja, Poznań.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ekonomia i zarządzanie energią a rozwój gospodarczy, 2013, Urząd Regulacji Energetyki, Stowarzyszenie Energetyki Odnawialnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 15-16 maja, Poznań.

Konferencja Wsparcie finansowe i potencjał inwestycji w budynki energooszczędne i pasywne w Wielkopolsce, 2013, Stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 16 września, Poznań.

Konferencja Stabilność finansowa i gospodarcza w warunkach krajowych i Unii Europejskiej, 2014, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 25-26 września, Poznań.

Konferencja Gospodarka niskoemisyjna w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, 2015, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 21 kwietnia, Poznań.

Міжнародна науково-практична конференція „Формування інвестиційно-інноваційних можелей модернізації та розвитку України” (до 95-річчя заснування Донецького національного технічного університету), 2016.

Міжнародні науково-практична конференція „Екологія – філософія існування людства”, Instytut Państwowego i Municypalnego Zarządzania w Malitopolu, 2016.

Symposium naukowe pt. Ukraina-Polska – współpraca synergetyczna, Uniwersytet Bankowości w Kijowie, 2016.

Konferencja pt. Gospodarka niskoemisyjna w rozwoju Wielkopolski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2016.

Udział w konsorcjach i sieciach badawczych:

FESSUD – Financialisation, economy, society and sustainable development, 2011.

Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych:

Członek Rady Ekspertów Fundacji Institute for International Cooperation Development.

Osiągnięcia w zakresie popularyzacji nauki:

Sixth Framework Programme, 2006-2009, Priority 7, Project: Privatisation and the European Social Model (PRESOM), Citizens and Governance in a Knowledge-Based Society.

Zwierzchlewski, S., 2007, referat Przedsiębiorczośćwygłoszony w ramach Festiwalu Nauki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, 30-31 marca.

Zwierzchlewski, S., 2007, konferencja międzynarodowej grupy badawczej PRESOM (Privatisation and the European Social Model – 6th Framework Program), Ateny,
25-28 stycznia.

Zwierzchlewski, S., 2008, współorganizacja XIV konferencji naukowej międzynarodowej sieci badawczej PGV Konkurencyjność przedsiębiorstw, regionów oraz krajów Unii Europejskiej, wrzesień, Poznań.

Zwierzchlewski, S., 2009, referat Podstawowe instrumenty polityki ekonomicznej we współczesnej gospodarce rynkowej – czy można określić ich efektywność? wygłoszony w ramach wykładów Czwartki u ekonomistów,Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile.

Zwierzchlewski, S., 2012, referat Unia walutowa – teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania wygłoszony w ramach wykładów Czwartki u ekonomistów, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile.

Opiekun naukowy artykułu: J. Morkowski, 2015, Kryteria konwergencji a sytuacja gospodarki w latach 2004-2014, Challenger – magazyn młodych ekonomistów, nr 2.

Zwierzchlewski, S., 2014, XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Obszary wiejskie w Europie – problemy rozwoju lokalnego i regionalnego, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin – Podgora – Mostar – Split – Szczecin, 13-18 maja.

Projekt pt. Strategia współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Ukrainą realizowany w ramach międzynarodowej współpracy między Fundacją “West Bridge” (Polska) a Organizacją Społeczną “Ukraińsko-Polski Alians Gospodarczy” (Ukraina).

Wykonane ekspertyzy lub inne opracowania na zamówienie:

Zwierzchlewski, S., 2002, Stopy dyskontowe i redyskontowe i ich wykorzystanieekspertyza wykonana dla Kancelarii Radcy Prawnego.

Zwierzchlewski, S., 2010, Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób finansowania inwestycji w Polsce, ekspertyza wykonana na zlecenia Kancelarii Senatora Piotra Głowskiego, (współwykonawca).

Zwierzchlewski, S., 2013, wykonanie prac B+R, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, (współwykonawca).

Zwierzchlewski, S., 2014, wykonanie prac B+R, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, (współwykonawca).

Zwierzchlewski, S., 2015, Funkcjonowanie rynku pracy i kapitału ludzkiego w Wielkopolsce, ekspertyza wykonana w ramach projektu Mam Dziecko – Pracuję.

Zwierzchlewski, S., 2015, wykonanie prac B+R, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, (współwykonawca).

Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych:

Zwierzchlewski, S., 2013, recenzja wydawnicza monografii: Work Life Balance – wybrane problemy, Janicka, I., Pająk, K. (red.), Kunke Poligrafia, Poznań.

Zwierzchlewski, S., 2014, recenzja wydawnicza monografii: Rozwój turystyki w Pile i w Północnej Wielkopolsce, Głowski, P. (red.), Kunke Poligrafia, Poznań.

Zwierzchlewski, S., 2014, recenzja na potrzeby wydawnicze Serii Regiony z punktu widzenia polityki gospodarczej.

Zwierzchlewski S., 2016, Recenzja artykułu pt. Exchange rate volatility and trade. The case of Ukraine w czasopiśmie Research Papers in Economics and Finance.

Zwierzchlewski S., 2016, Recenzja artykułu pt. Potential fiscal and non-fiscal consequences of introducing a poll tax in Poland w czasopiśmie Research Papers in Economics and Finance.

Zwierzchlewski S., 2017, Recenzja artykułu pt. The main priority of achievement of resource safety of agricultural production w czasopiśmie Research Papers in Economics and Finance.

Inne: artykuły w prasie, recenzje wydawnicze, redakcje:

Zwierzchlewski, S., 2003, Wpływ wydatków rządowych na sektor prywatny, Raporty, Opracowania, Referaty, Zeszyty Katedry Polityki Gospodarczej i Planowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 23, stron 29.

Zwierzchlewski, S., 2004, Działanie instrumentów polityki pieniężnej w Polsce – zarys problemu, Raporty, Opracowania, Referaty, Zeszyty Katedry Polityki Gospodarczej i Planowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 26.

Zwierzchlewski, S., 2005, Jeśli nie stopy, to co?, Gazeta Bankowa, nr 9, 28 lutego, s. 29-31, (współautor).

Zwierzchlewski, S., 2005, Kryzys – jeszcze nie teraz, Gazeta Bankowa, nr 1, 3 stycznia, s. 26-27, (współautor).

Zwierzchlewski, S., 2005, Dwa scenariusze, Gazeta Bankowa, nr 27, 4-10 lipca, (współautor).

Zwierzchlewski, S., 2005, Mogą być problemy, Gazeta Bankowa, nr 44, 31 października/6 listopada, s. 17-18, (współautor).

Zwierzchlewski, S., 2005, Walutowa dyscyplinuje, Gazeta Bankowa, nr 50, 12/18 grudnia, s. 29-31, (współautor).

Zwierzchlewski, S., 2005, Między nauką a publicystyką, Gazeta Bankowa, nr 52, (współautor).

Zwierzchlewski, S., 2007, Nowy prezes – ten sam bank, Gazeta Bankowa, nr 8.

Zwierzchlewski, S., 2007, Odległe euro, Gazeta Bankowa, nr 22.

Zwierzchlewski, S., 2007, Przyszłość strefy euro, Gazeta Bankowa, nr 47.

Zwierzchlewski, S., 2008, Bez pośpiechu, Gazeta Bankowa, nr 2, s. 20-22.

Zwierzchlewski, S., 2010, Unie walutowe – jakie i po co?, www.gb.pl, Dział: Pieniądz, 5 stycznia.

Zwierzchlewski, S. (red.), 2010, Polityka gospodarcza w procesie integracji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 139, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, stron 146, (współredaktor).

Zwierzchlewski, S. (red.), 2012, Wybrane aspekty polityki gospodarczej – wymiar makroekonomiczny i regionalny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Piła, stron 151, (współredaktor).

Zwierzchlewski, S. (red.), 2013, Ekonomia i zarządzanie energią a rozwój gospodarczy, seria: Zielona Energia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, stron 299, (współredaktor).

Zwierzchlewski, S. (red.), 2015, Niskoemisyjność we współczesnej polityce gospodarczej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, stron 299, (współredaktor

Реєстрація

X