kierunki

Russian
STUDIA II STOPNIA
tryb stacjonarny / niestacjonarny

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi stanowi odpowiedź na rosnące zainteresowanie problematyką związaną ze wszelkimi sprawami pracowniczymi, rozwój działów personalnych w przedsiębiorstwach, wynikający także z sytuacji na polskim rynku pracy.

Celem tych studiów jest kompleksowe przygotowanie osób do zajmowania się sprawami kadrowymi w przedsiębiorstwach (jak również w organizacjach nie biznesowych).

 

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla osób które mają małe doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, dopiero przygotowują się do pracy w tym obszarze lub przekwalifikowują się. Druga grupa to menedżerowie (ale też właściciele) zarządzający mniejszymi podmiotami, którzy z racji wielkości podmiotu i bycia kierownikami zakładu pracy realizują znaczą część zadań HR. 

 


Ludzkie zachowanie, uczucia i postawy bywają bardzo różne. Wynika to z różnorodności ludzi, którzy mają różne doświadczenia, poglądy i aspiracje, czasem widzą także swoją rolę w organizacji i rolę menedżera w różnym osiąganiu celów. Dlatego zarządzanie jest procesem planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania działań członków organizacji oraz wykorzystywania wszystkich innych zasobów do osiągania celów.


Po ukończeniu specjalizacji student nabywa następujące umiejętności:

 • osiąganie wyznaczonych celów poprzez zaangażowanie personelu
 • pełne wykorzystanie umiejętności i możliwości personelu
 • motywowanie i angażowanie pracowników oraz kontrolowanie jakości ich działań
 • łącznie polityki kadrowej z planami rozwoju biznesu
 • przyjmowanie etycznych zasad zarządzania pracownikami
 • tworzenie optymalnych warunków pracy
 • rozliczanie i przetwarzanie dokumentacji związanej z zarządzaniem zasobami ludzkimi

kadra

Prof. dr
Dubisz Jacek

Dr
Jabłońska Julita

Dr
Piekarczyk Anna

Dr
Pozorska Arletta

Dr
Powolczyk Żaneta

Mgr inż.
Gola Marek

Mgr
Lis-Łagodzińska Aleksandra

Mgr
Sobański Zbigniew

Mgr
Zięba Piotr

rekrutacja krok po kroku

Krok 1

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 3

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 4

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • podanie o przyjęcie na studia II stopnia – pobierz
 • ksero dyplomu studiów wyższych
 • ksero suplementu
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • dowód wpłaty za legitymację – 22 zł (NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)
 • podpisany regulamin „Wpisowe 0 zł”” – pobierz

formularz zgłoszeniowy

Реєстрація

X