kierunki

Russian
studia podyplomowe

Zarządzanie i ekonomika w administracji

rekrutacja na rok akademicki 2022/23 TRWA ! PROMOCYjNE CZESNE!

Promocyjna cena czesnego za całe studia 3950 zł. Możliwość zapłaty w dowolnych ratach

Zarządzanie i ekonomika
w administracji

Absolwenci studiów podyplomowych kierunku „zarządzanie i ekonomika w administracji” będą potrafili wdrażać skuteczne metody zarządzania w administracji.
Studia mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w urzędach, administracji publicznej z uwzględnieniem treści związanych z zarządzaniem, organizacją, marketingiem, promocją i public relations.
Obecnie jednostki rządowe i samorządowe przywiązują wagę do kreowania wizerunku i zwiększenia efektywności wykonywanych zadań, poprzez skuteczne zarządzanie i sprawne organizowanie. Program oferowanych studiów odpowiada na wszystkie te potrzeby.

 


Studia przygotowują do pracy w jednostkach administracji publicznej takich jak:

 • urzędy gminy,
 • urzędy powiatowe,
 • urzędy miejskie,
 • urzędy pracy,
 • ośrodki pomocy społecznej oraz jednostki pomocnicze samorządu terytorialnego.

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY:

 • Zarządzanie finansowe w administracji publicznej
 • Public relations w administracji publicznej
 • Etyka w administracji
 • Zasady ustroju administracji publicznej
 • Prawo zamówień publicznych
 • Negocjacje w ramach organizacji, negocjacje z sektorem prywatnym

ORGANIZACJA NAUKI:

 • Studia trwają 2 semestry – 190 godzin
 • zajęcia w formie warsztatów oraz ćwiczeń.
 • Zjazdy odbywają się średnio co 2 tygodnie (sobota w salach , niedziela przez Zoom z wykładowcami na żywo ).
 • Studia kończą się obroną pracy dyplomowej lub Egzaminem.

rekrutacja krok po kroku

Najlepiej skontaktuj się z nami, we wszystkim pomożemy

WARUNKI PRZYJĘCIA:

O przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pobierz
 • RODO pobierz
 • umowa o naukę pobierz
 • ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta
  (SANTANDER  31 1090 1476 0000 0001 3246 2352)

Promocyjna cena czesnego za całe studia 3950 zł. Możliwość zapłaty w dowolnie wybranych ratach. Obowiązuje przy terminowej płatności.

formularz zgłoszeniowy

program

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Liczba ECTS

Podstawy ekonomii sektora publicznego        

10

3

Zarządzanie strategiczne                             

10

3

Zarządzanie w sektorze publicznym              

10

3

Etyka biznesu             

10

2

Zarządzanie kadrami w sektorze publicznym   

10

3

Podstawy zarządzania wiedzą                       

10

3

Zamówienia publiczne                       

10

3

Ekonomika i zarządzanie usługami publicznymi  

10

3

Zarządzanie projektami 

10

3

Zarządzanie jakością     

10

3

Zachowania organizacyjne                          

10

2

Marketing terytorialny  

10

2

Public relations            

10

3

Zarządzanie sektorem publicznym – studia przypadków

10

3

Zarządzanie w administracji publicznej i e – administracja    

10

3

Aplikacje o fundusze europejskie   

10

2

Gospodarka samorządowa   

10

2

Informatyka w administracji publicznej   

5

2

Zarządzanie finansami w administracji publicznej 

5

2

Seminarium

10

10

RAZEM

190

60

Реєстрація

X