kierunki

Russian
studia podyplomowe

Zarządzanie i ekonomika w administracji

Zarządzanie i ekonomika
w administracji

Absolwenci studiów podyplomowych kierunku „zarządzanie i ekonomika w administracji” będą potrafili wdrażać skuteczne metody zarządzania w administracji.
Studia mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w urzędach, administracji publicznej z uwzględnieniem treści związanych z zarządzaniem, organizacją, marketingiem, promocją i public relations.
Obecnie jednostki rządowe i samorządowe przywiązują wagę do kreowania wizerunku i zwiększenia efektywności wykonywanych zadań, poprzez skuteczne zarządzanie i sprawne organizowanie. Program oferowanych studiów odpowiada na wszystkie te potrzeby.


Studia przygotowują do pracy w jednostkach administracji publicznej takich jak:

 • urzędy gminy,
 • urzędy powiatowe,
 • urzędy miejskie,
 • urzędy pracy,
 • ośrodki pomocy społecznej oraz jednostki pomocnicze samorządu terytorialnego.

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY:

 • Zarządzanie finansowe w administracji publicznej
 • Public relations w administracji publicznej
 • Etyka w administracji
 • Zasady ustroju administracji publicznej
 • Prawo zamówień publicznych
 • Negocjacje w ramach organizacji, negocjacje z sektorem prywatnym

ORGANIZACJA NAUKI:

 • Studia trwają 2 semestry – 190 godzin
 • zajęcia w formie warsztatów oraz ćwiczeń.
 • Zjazdy odbywają się średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
 • Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

rekrutacja krok po kroku

WARUNKI PRZYJĘCIA:

O przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pobierz
 • RODO pobierz
 • umowa o naukę pobierz
 • ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta
  (NEO bank 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)

formularz zgłoszeniowy

program

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Liczba ECTS

Podstawy ekonomii sektora publicznego        

10

3

Zarządzanie strategiczne                             

10

3

Zarządzanie w sektorze publicznym              

10

3

Etyka biznesu             

10

2

Zarządzanie kadrami w sektorze publicznym   

10

3

Podstawy zarządzania wiedzą                       

10

3

Zamówienia publiczne                       

10

3

Ekonomika i zarządzanie usługami publicznymi  

10

3

Zarządzanie projektami 

10

3

Zarządzanie jakością     

10

3

Zachowania organizacyjne                          

10

2

Marketing terytorialny  

10

2

Public relations            

10

3

Zarządzanie sektorem publicznym – studia przypadków

10

3

Zarządzanie w administracji publicznej i e – administracja    

10

3

Aplikacje o fundusze europejskie   

10

2

Gospodarka samorządowa   

10

2

Informatyka w administracji publicznej   

5

2

Zarządzanie finansami w administracji publicznej 

5

2

Seminarium

10

10

RAZEM

190

60

Реєстрація

X