kierunki

Russian
studia podyplomowe

Logistyka dla nauczycieli

Promocyjne czesne !

Rekrutacja na rok akademicki 2022/23 trwa !

Promocyjna cena czesnego za całe studia 3950 zł. Możliwość zapłaty w dowolnych ratach

Logistyka, spedycja i transport dla nauczycieli

ADRESACI:

Studia adresowane są do nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne chcących kształcić w szkołach średnich i policealnych w zawodach technik logistyk i technik spedytor , przygotowujących uczniów do egzaminów potwierdzających  kwalifikacje:

 • organizacja i monitorowanie przepływu zasobów
  i informacji w procesach produkcji,  dystrybucji
  i magazynowania zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
 • organizacja i monitorowanie przepływu zasobów 
  i informacji w jednostkach organizacyjnych
 • organizacja i nadzorowanie transportu
 • obsługa klientów i kontrahentów.

CEL STUDIÓW:

Celem studiów podyplomowych Logistyka jest przygotowanie nauczycieli szkół średnich i policealnych do kształcenia w zawodach technik logistyk i technik spedytor a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu transportu, logistyki 
i spedycji. Studia pozwalają nauczycielom zawodu na zdobycie
i pogłębienie wiedzy z zakresu organizacji i monitorowania przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji, magazynowania oraz w jednostkach organizacyjnych, organizowania i nadzorowania transportu i zarządzania środkami technicznymi, obsługi klientów i kontrahentów a także
z zakresu dydaktyki przedmiotowej, praktyczne przełożenie zdobytej wiedzy na proces kształcenia uczniów szkół średnich i policealnych w zawodach technik logistyk i technik spedytor.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

 • Studia trwają 3 semestry  415 godzin.
 • Zjazdy średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
 • Studia kończą się egzaminem ustnym.
 • Absolwent otrzymuję świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

KOMPETENCJE ABSOLWENTA:

 • organizacja i monitorowanie przepływu zasobów
  i informacji w procesach produkcji, dystrybucji
  i magazynowania
 • zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
 • organizacja i monitorowanie przepływu zasobów
  i informacji w jednostkach organizacyjnych
 • organizacja i nadzorowanie transportu
 • obsługa klientów i kontrahentów

rekrutacja krok po kroku

Skontaktuj się z nami, we wszystkim pomożemy

WARUNKI PRZYJĘCIA:

O przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pobierz
 • RODO pobierz
 • umowa o naukę pobierz
 • ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta
  (SANTANDER  31 1090 1476 0000 0001 3246 2352)

formularz zgłoszeniowy

program

Nazwa  przedmiotu

Liczba godzin

Liczba ECTS

Moduł I – Zarządzanie

Prawo pracy

10

2

Komunikacja interpersonalna

15

4

Etyka zawodowa

10

3

Marketing

15

4

Warsztat obsługi klienta

10

2

Jakość i audyt wewnętrzny

15

5

Negocjacje

15

5

Zarządzanie zespołem pracowniczym

15

5

Moduł II – Logistyka i spedycja

Nowoczesne systemy zarządzania w logistyce

10

5

PR i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

15

5

Logika dystrybucji

15

5

Oznakowanie substancji toksycznych

10

4

Zarządzanie projektami w logistyce

10

4

Zarządzenie produkcją i logistyką produkcji

10

4

Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

5

4

Normy techniczne i techniczne i aspekty działalności

10

4

Logistyczna obsługa klienta

5

4

Spedycja

10

4

Narzędzia informatyczne wspierającefunkcjonowanie przedsiębiorstw logistycznych

15

5

Wsparcie IT w logistyce

15

5

Moduł III – Metodyczny

Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych

90

3

Praktyka

90

4

Razem

415

90

Реєстрація

X