kierunki

Ukraine

Międzynarodowe Forum społeczno-ekonomiczne

Kompetencje przyszłości

I EDYCJA

18.05.2023

Informacja o Forum

„Międzynarodowe Forum Społeczno-Ekonomiczne. Kompetencje Przyszłości ” odbędzie się w dniu 18 maja 2023 r. w Poznaniu w WSHIU Akademii Nauk Stosowanych. 

Organizatorem Forum jest WSHIU Akademia Nauk Stosowanych  oraz Fundacja Rozwoju Nauki i Edukacji.

Celem  Międzynarodowego Forum Społeczno-Ekonomicznego  – Kompetencje Przyszłości będzie zaprezentowanie interdyscyplinarnych aspektów społeczno-ekonomicznych i kulturowych, funkcjonujących w przestrzeni publicznej oraz dyskursie naukowym.

Tematy poszczególnych paneli dyskusyjnych, obejmować będą następujące kwestie:

  • Modele współczesnej edukacji i nauki, jako wzór tworzenia się kultury przyszłości.
  • Międzynarodowe wsparcie i działania integracyjne na rzecz Ukrainy.
  • Innowacyjne wyzwania technologiczne.
  • Ekonomia i gospodarka w pryzmacie zrównoważonego rozwoju.
  • Zielona energia i OZE w kontekście bezpieczeństwa.

W przestrzeni publicznej funkcjonuje dyskurs związany z modelami współczesnej edukacji i nauki jako paradygmatu tworzącego kulturę przyszłości w kontekście konwersji społeczno–kulurowej, aksjologicznej i politycznej. Pojawiają się dylematy oraz nowe, alternatywne formy funkcjonowania ekonomii i gospodarki w pryzmacie zrównoważonego rozwoju, a także analiza złożoności i współzależności związanych z zieloną energią i OZE w kontekście bezpieczeństwa.

W trakcie  Forum podejmiemy próbę przeanalizowania działań podejmowanych na poziomie poszczególnych państw i środowisk międzynarodowych, aby zapewnić wsparcie i działania integracyjne na rzecz Ukrainy.

Jednym z głównych prelegentów będzie Minister ds. integracji społecznej Pani Poseł Agnieszka Ścigaj.

Pani Minister zaprezentuje szereg działań pomocowych i formy wsparcia dla osób z Ukrainy, które obecnie przebywają na terenie Polski. Podejmiemy dyskusję i wymianę poglądów wśród zaproszonych ekspertów, dotyczącą innowacyjnych wyzwań technologicznych.

Forum będzie stanowić dobrą płaszczyznę do wymiany poglądów i doświadczeń oraz przedstawienia najnowszych wyników badań i wniosków z udziałem przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego w tym, reprezentantów administracji publicznej, banków i innych  substytutów prawnych spółek handlowych, instytucji non-profit, mediów społecznościowych, oraz ekspertów z obszarów nauki i polityki.

Program

09:00-10:00 Rejestracja uczestników
10:00-10:30 Otwarcie Forum
10:30-11:15 Panel I: Modele współczesnej edukacji i nauki, jako wzór tworzenia się kultury przyszłości
11:15-11:30 Przerwa kawowa
11:30-12:15 Panel II: Międzynarodowe wsparcie i działania integracyjne na rzecz Ukrainy
12:15-12:30 Przerwa kawowa
12:30-13:15 Panel III: Innowacyjne wyzwania technologiczne
13:15-14:00 Przerwa obiadowa
14:00-14:45 Panel IV: Ekonomia i gospodarka w pryzmacie zrównoważonego rozwoju
15:00-15:45 Panel V: Zielona energia i OZE w kontekście bezpieczeństwa
19:00-22:00 Uroczysta Gala

Prelegenci

Agnieszka Ścigaj

Minister – członek Rady Ministrów

Ukończyła studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego oraz studia podyplomowe z ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Współtworzyła m.in. Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Klucz”. Pracowała przy projektach społecznych prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, a także instytucje samorządowe m.in. gminę Klucze. Była konsultantką Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w programie integracji społecznej dla województwa małopolskiego. Współtworzyła i została wiceprezesem zarządu spółdzielni socjalnej „Opoka”, kierowała projektami aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. W 2015 r. została wybrana na posła VIII kadencji. W wyborach parlamentarnych w 2019 r. uzyskała poselską reelekcję. W Sejmie pracowała w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych i Podkomisji stałej do spraw rynku pracy. W czerwcu 2022 r. Prezydent RP Andrzej Duda powołał ją na urząd Ministra – członka Rady Ministrów.

Gabriel Cyrulik

Prezes Zarządu JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o. o.

absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku historia; Studia podyplomowe: Executive Master of Business Administration (MBA); Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska Warszawa; Menedżer Ładu Korporacyjnego; Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. W latach 2001 - 2015 nauczyciel - doradca metodyczny ds. edukacji europejskiej w mieście Rybnik. W tym okresie realizator projektów edukacyjnych finansowanych z programów UE; z środków publicznych i innych grantów tematycznych. Również realizator zadań edukacyjnych dotyczących współpracy edukacyjnej z Litwą i Ukrainą. Od 2016 roku Prezes Zarządu JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o. o.

Iwona Arent

polityk, politolog

Polska polityk i politolog, posłanka na Sejm V, VI, VII, VIII i IX kadencji, delegatka do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Bartłomiej Wróblewski

polski polityk, nauczyciel akademicki, doktor nauk prawnych, poseł na Sejm VIII i IX kadencji

Łukasz Bogaczyk

Radca prawny

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiada również dyplomy ukończenia Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego UAM w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Pozyskiwania i Rozliczania Funduszy UE WSB w Poznaniu. Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w prawie handlowym, cywilnym oraz bankowym, a także w prawie restrukturyzacyjnym. Zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z oceną prawną umów handlowych i bankowych, kwestiami przekształceń własnościowych, a także zmian osobowych w spółkach kapitałowych. Jako osoba biegle władająca językiem angielskim – w swojej praktyce wielokrotnie koordynował również obsługę prawną podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego. Prywatnie fan dobrej literatury i sportu.

Jarosław Kukliński

Prezes Zarządu spółki PRONAD Przewodniczący Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Członek Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Ukończył kierunek elektrotechniki o specjalności elektroenergetyka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej w Białymstoku, posiada uprawnienia budowlane branży elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej, rzeczoznawca budowlany w branży elektroenergetycznej, rzeczoznawca SEP, ekspert z dziedziny sieci i instalacji elektroenergetycznych oraz OZE. Doświadczenie projektowe i wykonawcze w inwestycjach farm wiatrowych i fotowoltaicznych oraz układów kogeneracyjnych. Posiada także doświadczenie w projektach badawczo-rozwojowych branży energetycznej związanych z wdrożeniem funduszów ze środków unijnych. Odpowiedzialny za projekt i budowę innowacyjnego produktu sieciowego pn. „Ośrodek Szkoleniowo–Badawczy Wiśniewski w miejscowości Nidzica”. Wieloletni wykładowca na kursach w zakresie uzyskania uprawnień budowlanych i świadectw kwalifikacyjnych SEP. Organizator i współorganizator wielu konferencji naukowo – technicznych w dziedzinie elektroenergetyki i OZE.

Andrzej Kulesa

Przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów. Projektant, Inspektor Nadzoru

Ukończył studia doktoranckie na Apsley Business School London PhD In Strategic Management EQF 8 w zakresie budownictwa zrównoważonego: „Sustainble buildings and Energy management of buildings, opimisation methods in relation to climatic conditions” Absolwent Politechniki Poznańskiej na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Kierunek: Inżynieria Środowiska w zakresie zaopatrzenia w ciepło, klimatyzacji i ochrony powietrza. Doświadczenie zdobył w „INSTAL-POZNAŃ” Spółka Akcyjna , Zespole Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin i Starostwie Powiatowym w Koninie. Prowadzi od 2009 roku Biuro Projektowo-Usługowe „Elipso” jako aktywny projektant i inspektor nadzoru inwestorskiego. Rzeczoznawca budowlany w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych.

Adam Pawlik

Pełniący obowiązki Prezesa Zarządu, Dyrektor Handlowy Polregio S.A.

Adam Pawlik jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, z dyplomem EMBA Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W Polregio od 2017 roku, jest również członkiem Rady Nadzorczej Torpol S.A. oraz członkiem Zespołu Doradczego Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 2006 - 2017 związany był z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, gdzie był odpowiedzialny m.in. za zakupy taboru kolejowego, prace związane z utworzeniem Poznańskiej Kolei Metropolitalnej czy opracowanie i wdrożenie Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego.

Magdalena Górska

Prezes zarządu w Fundacja Rozwoju Nauki i Edukacji

Założyciel WSHIU Akademii Nauk Stosowanych

Maciej Fliger

dyrektor poznańskiego Biura Regionalnego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Doświadczony dziennikarz, redaktor merytoryczny, samorządowiec i PR-owiec. Autor wielu publikacji poświęconych firmom z terenu Aglomeracji Poznańskiej. Przez dziesięć lat pracował w instytucjach samorządowych, a przez kolejną dekadę dla spółki giełdowej. W obu miejscach zajmował się m.in. komunikowaniem projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych. W spółce uczestniczył też w kampaniach związanych z jej międzynarodowym rozwojem organicznym i akwizycjami. W ramach działalności społecznej pozyskiwał środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Prowadził też własną działalność gospodarczą.

Mariia Dykha

doktor nauk ekonomicznych, profesor Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego

absolwentka Chmielnickiego Instytutu Technologicznego na kierunku ekonomika i zarządzanie w gospodarstwie domowym i komunalnych usługach mieszkaniowych. W 2009 r otrzymała tytuł doktora nauk ekonomicznych. W 2015r-doktorem hab. nauk ekonomicznych. 2011r-profesor nadzwyczajny Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw. 2018r-profesor Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstwa. Ma ponad 200 publikacji naukowych

Małgorzata Ciechomska

dyrektor sprzedaży i marketingu IoT i Smart Cities

Małgorzata Ciechomska dołączyła do obszaru IoT Orange Polska w 2020 roku, a od roku 2022 odpowiada za cały obszar marketingu i sprzedaży rozwiązań IoT i Smart Cities. Karierę zawodową zaczynała w branży FMCG, gdzie zajmowała stanowiska w obszarach marketingu, sprzedaży i operacji. Pracując w Orange odpowiadała m.in. za trade marketing produktów i analiz z segmentu usług przedpłaconych a następnie kierowała działem operacyjnym. Jest absolwentką Akademii Psychologii Przywództwa na Politechnice Warszawskiej i MBA Apsley Business School.

Nataliya Mamontova

Doktor nauk ekonomicznych, profesor katedry finansów, rachunkowości i audytu Narodowego Uniwersytetu “Akademia Ostrogska”

W 1995 roku ukończyła Ukrainian Institute of Engineers of Water Management na kierunku „Rachunkowość i audyt” i uzyskała kwalifikacje ekonomisty. 2001 –doktor nauk ekonomicznych z finansów, przepływów pieniężnych i kredytów. 2003 – profesor nadzwyczajny. 2013 –doktor hab. nauk ekonomicznych, specjalność – ekonomika i zarządzanie gospodarką narodową. Od 2014 i do dziś – profesor katedry finansów, rachunkowości i audytu Autor i współautor 87 prac naukowych, 4 monografii.

Artur Wycech

Dyrektor Biura Zarządzania Sprzedażą w Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Przez ostatnie lata związany z administracją rządową, gdzie nadzorował wdrażanie polityki inwestycyjnej, procesy obsługi i współpracę z inwestorami z kraju i zagranicy. Pracował na wyższych stanowiskach menadżerskich w instytucjach finansowych, gdzie sprawował nadzór nad współpracą z klientami strategicznymi. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektor Zarządzania Sprzedażą w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i odpowiada za rozwój finansowania podmiotów gospodarczych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz posiada tytuł MBA (Master of Business Administration).

Aldona Urbanek

dr nauk humanistycznych, kierownik działu szkoleń i rozwoju JSW SiG

dr nauk humanistycznych, kierownik działu szkoleń i rozwoju JSW SiG, wykładowca, trener, autorka podręczników metodycznych, wieloletni Pracownik RODNiP „WOM” w Rybniku, AHE w Łodzi, WSBiNZ w Łodzi, Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie, ekspert Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, konsultant w zakresie metodycznym. Trenerka w licznych programach społeczno-edukacyjnych. Doświadczenie projektowe zarówno w projektach badawczo-rozwojowych, edukacyjnych, IT i projektach związanych z zarządzaniem zmianą. Autorka programów nauczania do umiejętność dodatkowej (DUZ) dla branży górniczo-wiertniczej. Kierownik merytoryczny w projektach B+R w dziedzinie VR. Entuzjastka odpowiedniego wykorzystania metodyki, by pobudzać do aktywności i samorozwoju.

Krzysztof Antczak

prawnik, bankowiec, EMBA.

prawnik, bankowiec, EMBA. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w bankowości. Brał udział w finansowaniu wielu różnych projektów zarówno komercyjnych jak i publicznych poprzez różne formy m.in. konsorcja, obligacje przychodowe, środki europejske. Członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego. Prywatnie wieloletni miłośnik żeglarstwa, które rozwija również wśród swoich współpracowników. Wspierający zarówno osobiście jak i instytucjonalnie w inicjatywy społeczne.

dr Grzegorz Konieczny

Rektor WSHIU Akademii Nauk Stosowanych

Wojciech Bednarek

doktor nauk chemicznych, specjalista ds. GOZ w BREP PARP

Absolwent studiów doktoranckich na Politechnice Poznańskiej, technolog tworzyw sztucznych. Specjalista ds. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w Biurze Regionalnym w Poznaniu. Prowadzi działania informacyjne i promocyjne dotyczące wdrażania reguł GOZ w przedsiębiorstwach, a także działania edukacyjne popularyzujące idee GOZ i Europejskiego Zielonego Ładu. Obecnie skupia się na analizie potencjału Polski w implementacji technologii wodorowych i OZE, a także w modernizacji technologii stosowanych przy przetwórstwie tworzyw sztucznych. Wielokrotnie brał udział w realizacji projektów z zakresu wdrażania praktyk GOZ w zakładach przemysłowych. Prywatnie miłośnik wybornej kuchni i domorosły poeta-prozaik.

Svitlana Sudomyr

Doktor nauk ekonomicznych, profesor katedry ekonomii i zarządzania Wyodrębnionego oddziału Narodowego Uniwersytetu Resursów Biologicznych i Użytkowania Przyrody Ukrainy Brzeżański Instytut Agrotechniczny

W 2003 roku ukończyła Państwową Akademię Rolniczą na kierunku „Zarządzanie organizacją”. 2009 – kandydat nauk ekonomicznych. 2011 - profesor nadzwyczajny. W 2017 uzyskała tytuł Doktora nauk ekonomicznych. Od 2021 i do dziś – profesor katedry ekonomiki przedsiębiorstwa. Autor i współautor 181 prac naukowych, 12 monografii i 4 podręczników. W okresie pracy została wyróżniona podziękowaniami od Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy; Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gromadce (Polska); Narodowy Uniwersytet i Biozasobów Ukrainy i Wiceprzewodniczący NUBiP Ukrainy „Berezański Rolniczy Instytut Techniczny” za wieloletnią sumienną pracę, wkład własny w kształcenie wykwalifikowanych specjalistów oraz owocną działalność naukową i pedagogiczną.

Anna Kaczmarczyk

Dyrektor Departamentu Innowacji i Współpracy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej Wydziału Mechanicznego (kierunek: mechanika i budowa maszyn) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (kierunek: zarządzanie), gdzie ukończyła również Executive Master of Business Administration uzyskując certyfikat wydany przez Association of MBA. Koordynatorka Klastra Edukacyjnego INVEST in EDU łączącego biznes z edukacją oraz inicjatorka powstania Centrum Szkoleniowego INNOVATION PARK, kształcącego kadry dla nowoczesnego przemysłu.

Waldemar Marciniak

Prezes Zarządu Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.

Studia magisterskie – kierunek: informatyka w zarządzaniu, studia podyplomowe: z matematyki, psychologii społecznej w praktyce, górnictwa podziemnego oraz MBA. Pełnił funkcje kierownicze w prywatnych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Jako samorządowiec zajmował stanowiska: Zastępcy Burmistrza w Sompolnie, Sekretarza Gminy w Rzgowie, jako radny powiatowy w Radzie Powiatu Konińskiego pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Infrastruktury (2011 - 2014) oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (2014 - 2018). W latach 2007-2013 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej PUK sp. z o.o. w Sompolnie. Jako działacz społeczny działa w OSP Sompolno oraz GKS Sompolno, w latach 2011 – 2017 był członkiem Zarządu GKS Sompolno (w tym 2011-2014 jako wiceprezes). Pracował również jako nauczyciel matematyki i informatyki, był wykładowcą w projektach edukacyjnych, certyfikowany egzaminator potwierdzający ukończeniu kursów w zakresie IT. Od 2016 roku wybrany na Prezesa Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.

Patronat honorowy

Patronat medialny

Partnerzy

ZAREJESTRUJ SIĘ NA FORUM

Реєстрація