kierunki

Russian
studia podyplomowe

Negocjacje i mediacje

rekrutacja na rok akademicki 2022/23 trwa! PROMOCYJNE CZESNE!

Promocyjna cena czesnego za całe studia 3950 zł. Możliwość zapłaty w dowolnych ratach.

Negocjacje i mediacje


Celem studiów jest wykształcenie profesjonalistów w zakresie rozwiązywania konfliktów metodami opartymi na negocjacjach i mediacjach.  Program studiów wpisuje się w wytyczne dotyczące standardów szkolenia mediatorów, tym samym stanowiąc świetne przygotowanie teoretyczne i praktycznie dla wszystkich osób pragnących specjalizować się w tej dziedzinie.

W zależności od wybranej ścieżki, studenci uzyskają szczegółową wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą mediacji gospodarczych i biznesowych, rodzinnych i szkolnych, sądowych lub z zakresu pomocy społecznej. 

 

 

Studia są skierowane do osób zainteresowanych tematyką alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności do osób związanych z zagadnieniami z zakresu mediacji i negocjacji oraz sztuki komunikacji w zawodzie prawnika.

 

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:

 • umiejętność analizy sytuacji konfliktowej: przyczyny, eskalacja, typologia
 • umiejętność wyboru konstruktywnej interwencji w celu rozwiązania konfliktu
 • umiejętność dostrzegania stereotypów
 • umiejętność identyfikowania nieetycznych metod manipulacyjnych
 • umiejętność korzystania z narzędzi komunikacji interpersonalnej
 • umiejętność przygotowania się i udziału w negocjacjach i mediacjach

 

Prezentowane podczas studiów rozwiązania oraz aktywne formy pracy pozwalają na natychmiastowe zastosowanie w praktyce zdobytych umiejętności.

rekrutacja krok po kroku

Skontaktuj się z nami, we wszystkim pomożemy

WARUNKI PRZYJĘCIA:

O przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pobierz
 • RODO pobierz
 • umowa o naukę pobierz
 • ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta
  (SANTANDER  31 1090 1476 0000 0001 3246 2352)

formularz zgłoszeniowy

Реєстрація

X