fbpx
studia licencjackie / magisterskie
tryb stacjonarny / niestacjonarny

Logistyka

Logistyka: to proces planowania,realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego przepływu wyrobów oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Działania logistyczne mogą obejmować: obsługę klienta, prognozowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, czynności reparacyjne i zaopatrywanie w części, lokalizację zakładów produkcyjnych i składów, procesy zaopatrzeniowe, pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, transport i składowanie. Studia logistyczne mają wprowadzić przyszłych logistyków w świat biznesu, ekonomii, transportu, jak i zasad korzystnego prowadzenia firmy. Te umiejętności zdobywają nasi studenci nie tylko podczas wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych ale również wizyt w miejscach przyszłej pracy. to pozwala naszym studentom być atrakcyjniejszymi na rynku pracy.  

Wybór logistyki w WSHiU to doskonała decyzja dla osób dynamicznych, zadaniowych, zaradnych, komunikatywnych, potrafiących pracować w grupie i pod presją czasu. Posiadane predyspozycje w połączeniu z usystematyzowaną wiedzą akademicką i doświadczeniem zdobytym w toku zajęć praktycznych pozwolą uzyskać solidne wykształcenie w rozwojowym zawodzie poszukiwanym na rynku pracy.

Absolwenci są specjalistami, znajdującymi zatrudnienie:

  • na stanowiskach operacyjnych w różnych działach przedsiębiorstw: zakupów, planowania, produkcji, magazynowania, dystrybucji, marketingu, sprzedaży, usług posprzedażowych
  • w firmach spedycyjnych, logistycznych, transportowych
  • w firmach doradczych, konsultingowych
  • w pionach logistyki przedsiębiorstw
  • w centrach logistycznych.

Licencjackie

Studia pierwszego stopnia – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci mający maturę, kończąca się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata

Magisterskie

Studia drugiego stopnia  – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.

Aktualności

Реєстрація

X