PROGRAMY STUDIÓW I STOPNIA

SYLABUSY DO PRZEDMIOTÓW

Moduł podstawowy

Moduł kierunkowy

Moduł do wyboru:

specjalność: MANAGER HOTELARSTWA SPA & WELLNESS

Moduł do wyboru:

specjalność: TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA

Moduł do wyboru:

specjalność: MANAGER EVENTÓW

Moduł do wyboru:

specjalność: MANAGER OŚRODKA JEŹDZIECKIEGO

EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA studiów pierwszego stopnia.

PROGRAMY STUDIÓW I STOPNIA

PROGRAMY STUDIÓW II STOPNIA

SYLABUSY DO PRZEDMIOTÓW STUDIÓW I STOPNIA

Moduł podstawowy

Moduł kierunkowy

Moduł do wyboru:

specjalność: Handel i Usługi

Moduł do wyboru:

specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem

Moduł do wyboru:

specjalność: Rachunkowość i finanse w firmie

Moduł do wyboru:

specjalność: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Moduł do wyboru:

specjalność: Zarządzanie logistyką

SYLABUSY DO PRZEDMIOTÓW STUDIÓW II STOPNIA

Moduł podstawowy:

Moduł do wyboru:

specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

W trakcie przygotowań.

STUDIA I STOPNIA

SYLABUSY DO PRZEDMIOTÓW

A. Moduł obowiązkowy

A.1. Ogólny

A. Moduł obowiązkowy

A.2. Podstawowy

A. Moduł obowiązkowy

A.3. Kierunkowy

B. Moduł do wyboru

B.1. Administracja publiczna

B. Moduł do wyboru

B.1. Administracja w biznesie

STUDIA II STOPNIA

SYLABUSY DO PRZEDMIOTÓW

Реєстрація

X