kierunki

Russian

PROGRAMY STUDIÓW I STOPNIA

SYLABUSY DO PRZEDMIOTÓW

Moduł podstawowy

Moduł kierunkowy

Moduł do wyboru:

specjalność: MANAGER HOTELARSTWA SPA & WELLNESS

Moduł do wyboru:

specjalność: TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA

Moduł do wyboru:

specjalność: MANAGER EVENTÓW

Moduł do wyboru:

specjalność: MANAGER OŚRODKA JEŹDZIECKIEGO

EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku turystyka i rekreacja studiów pierwszego stopnia. (pobierz)

PROGRAMY STUDIÓW I STOPNIA

PROGRAMY STUDIÓW II STOPNIA

SYLABUSY DO PRZEDMIOTÓW STUDIÓW I STOPNIA

Moduł podstawowy

Moduł kierunkowy

Moduł do wyboru:

specjalność: Handel i Usługi

Moduł do wyboru:

specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem

Moduł do wyboru:

specjalność: Rachunkowość i finanse w firmie

Moduł do wyboru:

specjalność: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Moduł do wyboru:

specjalność: Zarządzanie logistyką

SYLABUSY DO PRZEDMIOTÓW STUDIÓW II STOPNIA

Moduł podstawowy:

Moduł do wyboru:

specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

First degree study programs

Second degree study programs

Sylabuss for first degree subjects

Base module

Directional module

Module to choose from:

specialization: Trande and Services

Module to choose from:

specialization: Business Management

Module to choose from::

specialization: Accounting and finance in the company

Module to choose from:

specialization: Occupational health and safety management

Module to choose from:

specialization: Logistics management

Sylabuss for second degree subjects

W trakcie przygotowań.

STUDIA I STOPNIA

SYLABUSY DO PRZEDMIOTÓW

A. Moduł obowiązkowy

A.1. Ogólny

A. Moduł obowiązkowy

A.2. Podstawowy

A. Moduł obowiązkowy

A.3. Kierunkowy

B. Moduł do wyboru

B.1. Administracja publiczna

B. Moduł do wyboru

B.1. Administracja w biznesie

STUDIA II STOPNIA

SYLABUSY DO PRZEDMIOTÓW

Programy studiów I stopnia

Sylabusy do przedmiotów

Programy studiów II stopnia

Sylabusy do przedmiotów

 
 

Programy studiów I stopnia

Sylabusy do przedmiotów

Programy studiów II stopnia

Sylabusy do przedmiotów

Реєстрація

X