STUDIA LICENCJACKIE / MAGISTERSKIE / PODYPLOMOWE
TRYB STACJONARNY / NIESTACJONARNY

Bezpieczeństwo Narodowe

Kierunek bezpieczeństwo narodowe powstał z myślą o osobach, które swoje zainteresowania związane z obronnością i zapobieganiem niebezpieczeństwom chcą uczynić pomysłem na życie zawodowe. Zdecydowanie warto zdobyć wykształcenie w rozwojowej dziedzinie, tak ważnej w kontekście współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych.

TERMIN ROZPOCZĘCIA KOLEJNEJ EDYCJI: MARZEC 2021

BEZPIECZEŃSTWO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE JEST NIE TYLKO POTRZEBĄ KAŻDEGO CZŁOWIEKA, ALE TEŻ BARDZO POŻĄDANYM I WARTOŚCIOWYM “TOWAREM” 

Bezpieczeństwo w dzisiejszym zmieniającym się świecie to pojęcie szerokie oraz zawsze aktualne, bo dotyczy nas wszystkich i jest jedną z potrzeb człowieka, bez której nie może on prawidłowo funkcjonować.

Studenci nauczą się w toku rozbudowanego kształcenia jak przewidywać zagrożenia oraz w jaki sposób je analizować, jak im zapobiegać. Poznają zasady organizowania akcji ratunkowych. Będą potrafili  zorganizować działania niwelujące skutki klęsk żywiołowych, awarii technicznych, działań terrorystycznych.

 

Na szczególną uwagę zasługują studia skierowane do pracowników oraz przyszłych kadr straży pożarnej, policji czy polskich sił zbrojnych.

Współcześnie bezpieczeństwo narodowe oznacza oczekiwanie społeczne na zapewnienie szansy na korzystanie z dobrobytu ekonomicznego, autonomii społecznej, a zatem jest to pojęcie z kategorii egzystencjalnych potrzeb i interesów społeczności zorganizowanych w państwo.

 

 

W WSHIU możesz podjąć studia w  ramach których połączysz wiedzę z praktycznym doświadczeniem. Wynika ona ze współpracy z różnymi organizacjami czy instytucjami, które zajmują się problematyką bezpieczeństwa.

Kandydaci to osoby operatywne, kreatywne, zaradne, odpowiedzialne i opanowane. Ważną predyspozycją jest umiejętność pracy w zespole, sprawne funkcjonowanie pod presją czasu, w sytuacji stresującej. Istotna jest także umiejętność precyzyjnego komunikowania się, podejmowania decyzji, panowania nad grupą osób
w sytuacji napięcia emocjonalnego.

 

 

Celem studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe jest wyposażenie absolwentów
w wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego
i międzynarodowego.

Studenci nauczą się w toku rozbudowanego kształcenia, jak przewidywać zagrożenia, w jaki sposób je analizować, jak im zapobiegać. Poznają zasady organizowania akcji ratunkowych. Będą potrafili zorganizować działania niwelujące skutki klęk żywiołowych, awarii technicznych, działań terrorystycznych.

 


Część kadry dydaktycznej stanowią oficerowie służb specjalnych, policji, specjaliści
z dziedziny obronności.

Najpopularniejsze specjalnosci dla wojska, straży i policji:

Programy studiów poszczególnych specjalności na bezpieczeństwie narodowym opracowane są przy współpracy praktyków, doświadczonych pracowników instytucji realizujących zadania obronne.

 
Wiemy, że studia w dziedzinie bezpieczeństwa przygotowują do przyjęcia na siebie wielkiej odpowiedzialności, dlatego Nasze starania koncentrują się na trzech zakresach:

Kadra dydaktyczna – prowadzimy bezkompromisową politykę kadrową, zatrudniamy tylko najlepszych po to aby studenci uzyskali nowoczesną, pełną wiedzę i kompetencje.

Dostępność wykładowców – wiemy, że dobre poznanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem wymaga nierzadko specjalistycznych konsultacji i okazji do bezpośrednich i indywidualnych rozmów z ekspertami.

Kontakt z praktyką – sprawiamy, że teoria realizuje się w praktyce. Nasi studenci mają szansę w czasie praktyk i staży wcielić się w role zawodowe, do których przygotowują studia.

 

ABSOLWENCI SĄ SPECJALISTAMI ZNAJDUJĄCYMI ZATRUDNIENIE W:

Prof. nadzw. dr hab.
Zwierzchlewski Sławomir


Prof. dr hab.
Lisiak Henryk

Prof. dr
Matusiak Maciej


Dr

Bajon Paweł

Dr
Dziemianko Zbigniew

Dr
Grzebielucha Józef

Dr
Kanafocka Patrycja

Dr
Konieczny Grzegorz

Dr
Malicki Włodzimierz

Dr
Napierała Piotr

Mgr inż.
Dutkiewicz Lucjan


Mgr inż.
Kołak Jarosław

Mgr
Kucharska Marina

Mgr
Kucznerowicz Agnieszka

Mgr
Mizera Krzysztof

Mgr
Reczek Zbigniew

Mgr
Sawicki Robert

Mgr
Sobański Zbigniew

Mgr
Swoboda Ewa

Mgr
Walkowiak Artur

Mgr
Witkowska Ewa

Mgr
Zięba Piotr

PRZEDMIOTY STUDIÓW II STOPNIA

 

Wszystkie kwoty rat obejmują 10 % rabatu za płatność w terminie.

  • ZŁOTY – NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214
    ZŁOTY – WBK 31 1090 1476 0000 0001 3246 2352
    DOLAR – WBK 48 1090 1476 0000 0001 3258 0386
    EURO    – WBK 32 1090 1476 0000 0001 3258 0383

Numer SWIFT Banku WBK : WBKPPLPP

W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

Imię i nazwisko (w szczególnoŚci jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

Adam, Absolwent WSHiU

Jestem zawodowym strażakiem. Po ukończeniu Szkoły Aspirantów PSP rozpocząłem studia wyższe. Dzięki nauce usystematyzowałem swoją wiedzę, zdobyłem szerokie doświadczenie, a pod okiem ekspertów napisałem świetną pracę dyplomową, dzięki której zyskałem opinię świetnego znawcy ratownictwa kryzysowego.

Licencjackie

Studia pierwszego stopnia – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci mający maturę, kończąca się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata

Magisterskie

Studia drugiego stopnia  – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.

Podyplomowe

Studia podyplomowe – inna niż studia wyższe i studia doktoranckie forma kształcenia, przeznaczona dla kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia.

Inżynierskie i Magisterskie

Studia inżynierskie uzyskany dyplom licencjata albo inżyniera upoważnia do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich). … Do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) upoważnia dyplom magistra.

Aktualności

Реєстрація