kierunki

Russian

EMBA – Executive Master of Business Administration

Aplikacje na Studia
Studia rozpoczynamy dwa razy w roku kalendarzowym. Grupy startują w styczniu i we wrześniu.
Zawsze blisko
Studia prowadzimy równolegle w czterech miastach Polski: Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Katowicach. W czasie pandemii wszystkie zajęcia prowadzone z wykładowcami na żywo przez licencjonowany zoom. 
Najważniejsza jest jakość
Gwarantujemy wysoki poziom studiów i zadowolenie z zajęć.
Poprzedni
Następny

Absolwenci studiów Executive MBA mogą wchodzić w skład rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Studia MBA prowadzimy regularnie w czterech miastach Polski : Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Katowicach.

W czasie pandemii wszystkie zajęcia prowadzone z wykładowcami na żywo przez licencjonowany zoom. 

Dbamy o wysoką jakość. Nasza Kadra to najlepsi naukowcy – profesorowie i doktorzy a także praktycy biznesu, eksperci i specjaliści w swoich dziedzinach. W opinii uczestników i pracodawców to jeden z najbardziej praktycznych programów Executive MBA w Polsce.

 • Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu metodologii ABL.
 • Interaktywna forma zajęć.
 • Profesjonalne materiały prezentujące najnowsze osiągnięcia w dziedzinie zarządzania.
 • Networking.

Organizacja nauki

Studia trwają 2 semestry, łącznie 300 godzin.

Forma zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration jest zaliczenie poszczególnych przedmiotów oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z normami Ministerstwa Nauki i Edukacji oraz oprawiony w ramę dyplom okolicznościowy.

Rejestracja Kandydatów

Kontakt

Warunki przyjęcia

O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia,

 • rekrutacja odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej,
 • warunkiem przyjęcia na studia jest doświadczenie w zarządzaniu,
 • ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność aplikacji,

Wymagane dokumenty

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • oryginał/odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • ksero dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej

Реєстрація

X