Koło naukowe Młodzi Liderzy jest organizacja zrzeszająca studentów wszystkich kierunków studiów, działającą w obrębie Wyższej Szkoły Handlu i Usług.
Koło adresowane jest szczególnie do studentów studiujących na kierunkach Zarządzanie, Ekonomia, Logistyka, Administracja, Finanse i Rachunkowość oraz Turystyka i Rekreacja.  Celem koiła jest działalność naukowa i samokształceniowa jej członków. Realizujemy projekty naukowe i zajmujemy się prowadzeniem badań w obszarze nauk społecznych. Umożliwiamy członkom Koła udziału w przedsięwzięciach naukowych i badawczych Zajmujemy się pogłębianiem szeroko rozumianej wiedzy ekonomicznej i umiejętności zarządzania, rozwijaniem współpracy z otoczeniem biznesowym oraz praktycznym przygotowaniem do pracy zawodowej i prowadzenia działalności gospodarczej. Koło wyznaczyło trzy główne tematy determinujące obszary działalności :
  • Lider w biznesie
  • Lider w administracji publicznej
  • Zarządzanie marką i komunikacja
Opiekunem koła są mgr Tomasz Górski,  dr Żaneta Polowczyk oraz prof. dr hab Sławomir Zwierzchlewski tomasz.gorski@wshiu.pl

Реєстрація

X