studia podyplomowe

Nowoczesny marketing

Absolwenci Studiów Podyplomowych będą przygotowani do prowadzenia zajęć, 
w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, zgodnie z nową Podstawą Programową.

TERMIN ROZPOCZĘCIA: 24.10.2020

MOŻLIWOŚĆ DOŁĄCZENIA DO GRUPY

TERMIN ROZPOCZĘCIA KOLEJNEJ EDYCJI: MARZEC 2021

Nowoczesny marketing

ADRESACI:

Studia skierowane są do specjalistów ds. PR, pracowników agencji reklamowych oraz menedżerów ds. marketingu, a także do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy oraz nabyciem praktycznych umiejętności z obszaru nowoczesnego marketingu. Szczególnie myślimy też o nauczycielach, którzy mają uczyć przedmiotów zawodowych w tym zakresie.

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do podejmowania i wdrażania decyzji związanych z zarządzaniem marką/portfelem marek przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Dzięki studiom poznasz nowoczesne narzędzia marketingowe, które mogą być wykorzystywane do budowania dobrej i skutecznej strategi marketingowej oraz komunikacji z klientami.

ORGANIZACJA NAUKI:

 • Studia trwają 2 semestry  245 godzin.
 • Zjazdy średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
 • Studia kończą się egzaminem ustnym.
 • Absolwent otrzymuję świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

KOMPETENCJE ABSOLWENTA:

 • efektywne wykorzystanie działań marketingowych w przedsiębiorstwach i organizacjach sektora publicznego oraz prywatnego
 • przygotowywanie planów marketingopwych
 • projektowanie kampanii promocyjnych z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych mediów
 • opracowywanie polityki obsługi klienta
 • umiejętność funkcjonowania w międzynarodowym środowisku biznesowym oraz stosowania zasady zrównoważonego rozwoju w działaniach marketingowych.
 •  

rekrutacja krok po kroku

WARUNKI PRZYJĘCIA:

O przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty Wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta (NEO bank 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)

formularz zgłoszeniowy

program

Nazwa  przedmiotu

Liczba godzin

Liczba ECTS

Marketing

20

4

Komunikacja interpersonalna

10

3

PR i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

15

3

Logika dystrybucji

15

3

Badania marketingowe

15

4

Strategia produktu oraz zarządzanie portfelem produktów

10

3

Strategie cenowe i modele biznesowe

10

3

Techniki sprzedaży i obsługi klienta

10

3

Narzędzia i instrumenty promocji

10

3

Marketing mobilny i internetowy

10

3

Pomiar efektywności działań marketingowych, w tym audyt

5

2

Prognozowanie zjawisk rynkowych oraz wyznaczanie celów marketingowych i sprzedażowych

10

2

Planowanie marketingowe

10

2

Zawieranie umów na usługi marketingowe – prawne aspekty

5

2

Współpraca z agencjami marketingowymi, reklamowymi
i badawczymi

10

2

Planowanie kampanii reklamowej

10

3

Praktyka zawodowa

60

10

Praca indywidualna – projekt

10

5

Razem

245

60

opłaty

 

Wszystkie kwoty rat obejmują 10 % rabatu za płatność w terminie.
 • ZŁOTY – NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214
  ZŁOTY – WBK 31 1090 1476 0000 0001 3246 2352
  DOLAR – WBK 48 1090 1476 0000 0001 3258 0386
  EURO    – WBK 32 1090 1476 0000 0001 3258 0383

  Numer SWIFT Banku WBK : WBKPPLPP

  W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

  Imię i nazwisko (w szczególnosci jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

  Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

Chętnie pomożemy – zadzwoń lub napisz do nas!

Czesne za studia

I Rata

II Raty

X Rat

4 500 zł

2 250 zł

450 zł

Реєстрація