kierunki

Russian

Wydawnictwo Naukowe WSHIU działa już ponad 20 lat. Wydaje nieprzerwanie punktowane Zeszyty Naukowe, publikacje pokonferencyjne i liczne monografie. Od powstania wydawnictwa Redaktor Naczelną jest prof.dr hab. Kamila Wilczyńska, wieloletnia Rektor WSHIU.

Реєстрація

X