studia podyplomowe

Zarządzanie w opiece zdrowotnej

rekrutacja na ROK AKADEMICKI 2021/2022

Zarządzanie w opiece zdrowotnej

ADRESACI:

Studia adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych problematyką nowoczesnego zarządzania w ochronie zdrowia. Umożliwiają nabycie i doskonalenie kwalifikacji w tym zakresie. Zapraszamy osoby planujące swój rozwój zawodowy poprzez obejmowanie stanowisk kierowniczych w podmiotach i instytucjach sektora ochrony zdrowia lub przygotowujące się do podjęcia działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

 

CEL STUDIÓW:

Celem rocznych studiów podyplomowych jest przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej oraz ukształtowanie umiejętności praktycznych niezbędnych do profesjonalnego wykonywania   obowiązków menedżera zdrowia. Modułowy program studiów obejmuje ramowe zagadnienia zdrowia publicznego oraz zagadnienia szczegółowe dotyczące tworzenia, działania i przekształcania podmiotów leczniczych funkcjonujących w warunkach konkurencyjnej gospodarki rynkowej.

ORGANIZACJA NAUKI:

 • Studia trwają 2 semestry. 200 godzin zajęć dydaktycznych ( zajęcia w formie warsztatów oraz ćwiczeń).
 • Zjazdy odbywają się średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
 • Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.
 • Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uprawniające osoby o co najmniej trzyletnim stażu pracy – zgodnie z art. 46.2 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. 2011.112.654) – do ubiegania się o stanowisko kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą.

KOMPETENCJE ABSOLWENTA:

Absolwent będzie miał uprawnienia do:

 • zajmowania stanowiska nauczyciela i prowadzenia zajęć merytorycznych w polskim systemie edukacyjnym, względnie zajęć o charakterze opiekuńczo-wychowawczym (świetlica szkolna, internat itp.),
 • realizacji treści programowych w różnych formach dydaktycznych, dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
 • podejmowania i organizowania działań edukacyjnych, wykraczających poza ramy zajęć szkolnych (współpraca ze środowiskiem rodzinnym, lokalnym, rówieśniczym, jako czynnik wspomagający proces edukacyjny),
 • samodzielnego tworzenia i weryfikowania projektów własnych działań w obszarze rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży związanych z ich funkcjonowaniem
  w sytuacjach zadaniowych o charakterze edukacyjnym i interpersonalnym.

rekrutacja krok po kroku

WARUNKI PRZYJĘCIA:

O przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty Wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta (NEO bank 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)

formularz zgłoszeniowy

program

 

Moduł I – „Społeczeństwo, polityka i prawo”

Liczba godzin

Liczba ECTS

1

Demografia i epidemiologia społeczna

10

3

2

Wprowadzenie do zagadnień krajowej i europejskiej polityki zdrowotnej

10

3

3

Prawne podstawy funkcjonowania systemu lecznictwa i ochrony zdrowia

20

4

4

Ubezpieczenia zdrowotne

10

3

5

Prawo zawodów medycznych i prawa pacjenta

10

3

 

Moduł II – „Ekonomia i finanse”

 

6

Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej

10

4

7

Finanse podmiotu leczniczego

15

4

8

Biznes plan i projektowanie działalności

10

3

9

Rachunkowość zarządcza i controlling

15

4

10

Kontraktowanie i rozliczanie procedur medycznych

10

3

 

Moduł III – „Zarządzanie i organizacja”

 

11

Rynek usług medycznych

10

3

12

Zarządzanie podmiotem leczniczym I (poz i opieka ambulatoryjna)

10

3

13

Zarządzanie podmiotem leczniczym II (opieka stacjonarna)

10

3

14

Systemy informatyczne w ochronie zdrowia

10

3

15

Psychologia kierowania zespołem i techniki menedżerskie

10

4

16

Konflikt i negocjacje

10

3

17

Marketing usług medycznych i PR

10

3

18

Seminarium dyplomowe

10

4

 

RAZEM

200 godzin

60

opłaty

 

Wszystkie kwoty rat obejmują 10 % rabatu za płatność w terminie.
 • ZŁOTY – NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214
  ZŁOTY – WBK 31 1090 1476 0000 0001 3246 2352
  DOLAR – WBK 48 1090 1476 0000 0001 3258 0386
  EURO    – WBK 32 1090 1476 0000 0001 3258 0383

  Numer SWIFT Banku WBK : WBKPPLPP

  W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

  Imię i nazwisko (w szczególnosci jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

  Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

Chętnie pomożemy – zadzwoń lub napisz do nas!

Czesne za studia

I Rata

II Raty

X Rat

4 770 zł

2 385 zł

477 zł

Реєстрація

X