kierunki

Russian
studia podyplomowe

Zarządzanie w opiece zdrowotnej

Zarządzanie w opiece zdrowotnej

ADRESACI:

Studia adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych problematyką nowoczesnego zarządzania w ochronie zdrowia.

Umożliwiają nabycie i doskonalenie kwalifikacji w tym zakresie.

Zapraszamy osoby planujące swój rozwój zawodowy poprzez obejmowanie stanowisk kierowniczych w podmiotach i instytucjach sektora ochrony zdrowia lub przygotowujące się do podjęcia działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego

CEL STUDIÓW:

Głównym celem studium podyplomowego jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi,  w tym zarządzania jakością i  zarządzania finansami podmiotów leczniczych.

W realizację programu zaangażowani  praktycy na rynku pracy – dyrektorowie  z podmiotów leczniczych.

Ponadto celem studium jest przygotowanie absolwentów Studium Podyplomowego do podejmowania pracy na stanowiskach kierowniczych w działach organizacyjnych podmiotów leczniczych, pogłębianie wiadomości z zakresu zarządzania i finansów. 

 

KOMPETENCJE ABSOLWENTA:

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • zasad funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce 
 • ekonomii i finansów podmiotów leczniczych
 • prawa w ochronie zdrowia
 • marketingu i public relations, w tym między innymi: marketingu usług i produktów zdrowotnych , komunikacji z pacjentem i otoczeniem, komunikacji wewnętrznej,
 • systemów informatycznych stosowanych w ochronie zdrowi

ORGANIZACJA NAUKI:

 • Studia trwają 2 semestry. 200 godzin zajęć dydaktycznych ( zajęcia w formie warsztatów oraz ćwiczeń).
 • Zjazdy odbywają się średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
 • Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.
 • Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uprawniające osoby o co najmniej trzyletnim stażu pracy – zgodnie z art. 46.2 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. 2011.112.654) – do ubiegania się o stanowisko kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą.

rekrutacja krok po kroku

WARUNKI PRZYJĘCIA:

O przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty Wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta (NEO bank 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)

formularz zgłoszeniowy

program

 

Moduł I – „Społeczeństwo, polityka i prawo”

Liczba godzin

Liczba ECTS

1

Demografia i epidemiologia społeczna

10

3

2

Wprowadzenie do zagadnień krajowej i europejskiej polityki zdrowotnej

10

3

3

Prawne podstawy funkcjonowania systemu lecznictwa i ochrony zdrowia

20

4

4

Ubezpieczenia zdrowotne

10

3

5

Prawo zawodów medycznych i prawa pacjenta

10

3

 

Moduł II – „Ekonomia i finanse”

 

6

Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej

10

4

7

Finanse podmiotu leczniczego

15

4

8

Biznes plan i projektowanie działalności

10

3

9

Rachunkowość zarządcza i controlling

15

4

10

Kontraktowanie i rozliczanie procedur medycznych

10

3

 

Moduł III – „Zarządzanie i organizacja”

 

11

Rynek usług medycznych

10

3

12

Zarządzanie podmiotem leczniczym I (poz i opieka ambulatoryjna)

10

3

13

Zarządzanie podmiotem leczniczym II (opieka stacjonarna)

10

3

14

Systemy informatyczne w ochronie zdrowia

10

3

15

Psychologia kierowania zespołem i techniki menedżerskie

10

4

16

Konflikt i negocjacje

10

3

17

Marketing usług medycznych i PR

10

3

18

Seminarium dyplomowe

10

4

 

RAZEM

200 godzin

60

Реєстрація

X