kierunki

Russian

Uczelnia współpracuje z wieloma Uczelniami na całym świecie. W ramach współpracy zarówno kadra naukowców i praktyków  a także studenci uczestniczą w wymianach zagranicznych z Uczelniami partnerskimi. ’

Studenci zagranicznych Uczelni Partnerskich przyjeżdżają do naszej Uczelni. Jest to okazja dla naszych studentów na nawiązanie relacji i wymiany doświadczeń z studentami zagranicznych Uczelni.

Uczelnia w ramach współpracy zagranicznej ma podpisane umowy na praktyki dla naszych studentów. W ramach tej współpracy studenci wszystkich kierunków mogą wyjechać do zagranicznych firm realizować w ramach studiów praktyki.

Wszystkich chętnych na studia i praktyki zagraniczne prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Studenta.

Реєстрація

X