studia podyplomowe

Administracja publiczna – prawo, zarządzanie, organizacja

rekrutacja na ROK AKADEMICKI 2021/2022

Administracja publiczna - prawo, zarządzanie, organizacja

Studia skierowane są do osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze w administracji publicznej, a także do osób, które chcą zdobyć i pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania w administracji.
 
Studia podyplomowe dostarczą niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prawa i administracji, ustroju samorządu terytorialnego, prawa finansów publicznych oraz zarządzania w administracji.
 
 


Dla osób pracujących w administracji publicznej studia mogą stanowić podstawę do zdobycia awansu zawodowego. Dla pozostałych mogą stanowić uzasadnienie merytoryczne do uzyskania zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego i urzędach administracji rządowej.


ORGANIZACJA STUDIÓW:

 • Studia trwają 2 semestry  175 godzin.
 • Zjazdy średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
 • Studia kończą się egzaminem ustnym.
 • Absolwent otrzymujE świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 
KOMPETENCJE ABSOLWENTA:

 • realizacja szeroko rozumianych procesów związanych z administrowaniem w instytucjach publicznych i niepublicznych
 • bardzo szeroka wiedza na temat instytucji i źródeł praw Unii Europejskiej

rekrutacja krok po kroku

WARUNKI PRZYJĘCIA:

O przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pobierz
 • RODO pobierz
 • umowa o naukę pobierz
 • ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta
  (NEO bank 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)

formularz zgłoszeniowy

program

Nazwa przedmiotu Liczba godzin Punkty ECTS
Podstawy i wykładnia prawa 10 3
Elementy prawa administracyjnego 10 4
Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi 10 3
Prawo europejskie i fundusze europejskie 10 3
Finanse publiczne 10 3
Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny 15 3
Etyka życia publicznego 5 2
Praktyki antykorupcyjne i etyka w urzędzie 10 3
Obsługa klienta w urzędzie z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych 10 3
Czynniki kształtujące administrację publiczną 10 3
Kodeks Dobrej Administracji 5 2
Komunikacja interpersonalna 10 3
Asertywność w praktyce 10 3
Techniki prezentacji 10 3
Umiejętności kierownicze 10 3
Zarządzanie konfliktem w organizacji 10 3
Organizacja czasu pracy 10 3
Razem 165 50

opłaty

 

Wszystkie kwoty rat obejmują 10 % rabatu za płatność w terminie.

ZŁOTY – NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214
ZŁOTY – WBK 31 1090 1476 0000 0001 3246 2352
DOLAR – WBK 48 1090 1476 0000 0001 3258 0386
EURO – WBK 32 1090 1476 0000 0001 3258 0383

Numer SWIFT Banku WBK : WBKPPLPP

W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

Imię i nazwisko (w szczególnosci jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

Chętnie pomożemy – zadzwoń lub napisz do nas!

Czesne za studia

I Rata

II Raty

X Rat

5 100 zł

2 550 zł

510 zł

Реєстрація

X