studia podyplomowe

Psychologia zarządzania

TERMIN ROZPOCZĘCIA KOLEJNEJ EDYCJI: PAŹDZIERNIK 2020

Psychologia zarządzania

CEL STUDIÓW:

Słuchacze zdobywają wiedzę nt. doboru pracowników z wykorzystaniem metod jakościowych i ilościowych. Uczestniczą w symulacji Assessment Center, co ma na celu nabycie umiejętności formułowania wymagań, opracowywania zadań adekwatnie do wymagań stanowiska, sztuki obserwacji (arkusze obserwacyjne, skale szacunkowe), syntezy wyników uzyskanych różnymi metodami przez zespół obserwatorów. Zapoznają się z możliwościami i ograniczeniami oceny efektywności różnych form doskonalenia pracowników (rozmowa oceniająca, coaching). Nabywają umiejętności w diagnozie stylów kierowania na podstawie wskaźników obserwacyjnych i danych kwestionariuszowych. Uczą się konstrukcji systemów motywowania oraz stosowania konkretnych technik motywowania pracowników. Zdobywają wiedzę z zakresu analizy konfliktów, stylów ich rozwiązywania wraz z aktualną wiedzą naukową z psychologii stresu i radzenia sobie z nim. Poprzez możliwość czynnego udziału w symulowanych sytuacjach negocjacyjnych, poznają własny styl działania, indywidualne predyspozycje i cechy. Poznają techniki asertywnego radzenia sobie w pracy zawodowej, doskonalą umiejętność pozytywnej i elastycznej autoprezentacji w sposób adekwatny do problemu i sytuacji oraz umiejętność podejmowania decyzji.

ADRESACI:

Podyplomowe studia „Psychologia Zarządzania” są przeznaczone są dla osób pragnących pogłębić wiedzę i umiejętności skutecznego zarządzania zespołem, poznawania własnych mocnych stron liderskich a także obszarów kompetencji wymagających dalszego rozwoju. Studium podyplomowe przeznaczone jest dla kadry kierowniczej, ale także specjalistów HR, członków rad nadzorczych, pracowników oświaty oraz organizacji zajmujących się promocją, badaniami marketingowymi oraz zarządzaniem kadrami. Podczas zajęć słuchacze poznają koncepcje psychologiczne a także liczne metody i narzędzia służące rozwiązywaniu problemów organizacyjnych oraz zarządczych w organizacjach.
 

 

ORGANIZACJA NAUKI:

  • Studia trwają 2 semestry – 220 godzin
  • Zjazdy średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
  • Studia kończą się egzaminem ustnym.
  • Absolwent otrzymuję świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu ,,Psychologii zarządzania”.

rekrutacja krok po kroku

WARUNKI PRZYJĘCIA:

O przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy – pobierz
  • ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej
  • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
  • zdjęcie w wersji cyfrowej
  • opłaty Wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta (NEO bank 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)

formularz zgłoszeniowy

program

opłaty

 

Wszystkie kwoty rat obejmują 10 % rabatu za płatność w terminie.
  • ZŁOTY – NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214
    ZŁOTY – WBK 31 1090 1476 0000 0001 3246 2352
    DOLAR – WBK 48 1090 1476 0000 0001 3258 0386
    EURO    – WBK 32 1090 1476 0000 0001 3258 0383

    Numer SWIFT Banku WBK : WBKPPLPP

    W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

    Imię i nazwisko (w szczególnosci jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

    Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

Chętnie pomożemy – zadzwoń lub napisz do nas!

Czesne za studia

I Rata

II Raty

X Rat

4 950 zł

2 475 zł

495 zł

-20% przy zapisie do końca czerwca
-15% przy zapisie do końca lipca
-10% przy zapisie do końca sierpnia
-5% przy zapisie do końca września

Translate »

Реєстрація