studia podyplomowe

Zarządzanie sportem i rekreacją

rekrutacja na ROK AKADEMICKI 2021/2022

ZARZĄDZANIE SPORTEM
I REKREACJĄ

Celem studiów jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej do efektywnego zarządzania organizacją sportową (klubem sportowym, klubem fitness, obiektem rekreacyjno-sportowym) oraz praktycznych umiejętności pomocnych przy organizowaniu imprez sportowych o charakterze komercyjnym jak i niekomercyjnym.

Program kształcenia skupiony jest na przekazaniu słuchaczowi kompleksowej wiedzy potrzebnej do zarządzania organizacjami sportowymi, budowania wizerunku instytucji sportowych jak również prowadzenia negocjacji. 

 

Absolwent studiów podyplomowych „zarządzanie sportem i rekreacją”
uzyskuje kompetencje do zarządzania:

 • klubami sportowymi oraz firmami sportowo – rekreacyjnymi
 • obiektami sportowo – rekreacyjnymi
 • organizacjami sportowymi

  Może także pełnić funkcje menedżerskie w zarządach  spółek kapitałowych. Ponadto może być koordynatorem, organizatorem imprez masowych o charakterze sportowo – rekreacyjnym.

 


ORGANIZACJA  NAUKI

 • Studia trwają 2 semestry, 200 godzin.
 • Zjazdy odbywają się średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
 • Studia kończą się egzaminem.
 • Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania sportem i rekreacją.

rekrutacja krok po kroku

WARUNKI PRZYJĘCIA:

O przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pobierz
 • RODO pobierz
 • umowa o naukę pobierz
 • ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta
  (NEO bank 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)

formularz zgłoszeniowy

program

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Punkty ECTS

Moduł I – Zarządzanie

Prawo pracy

10

2

Komunikacja interpersonalna

15

4

Etyka zawodowa

10

3

Marketing

15

4

Warsztat obsługi klienta

10

2

Jakość i audyt wewnętrzny

15

5

Negocjacje

15

5

Zarządzanie zespołem pracowniczym

15

5

Moduł II – Zarządzanie w sporcie

Zarządzanie instytucjami publicznymi w sporcie

20

5

Finansowanie sportu w Polsce

15

5

Zarządzanie finansami zawodowych klubów sportowych

15

5

Analiza danych w zarządzaniu organizacjami sportowymi

15

5

Zarządzanie obiektami sportowymi

20

5

Analiza przypadków zarządzania obiektami sportowymi

15

5

Razem

200

60

opłaty

Wszystkie kwoty rat obejmują 10 % rabatu za płatność w terminie.

ZŁOTY – NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214
ZŁOTY – WBK 31 1090 1476 0000 0001 3246 2352
DOLAR – WBK 48 1090 1476 0000 0001 3258 0386
EURO – WBK 32 1090 1476 0000 0001 3258 0383

Numer SWIFT Banku WBK : WBKPPLPP

W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

Imię i nazwisko (w szczególnosci jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

Chętnie pomożemy – zadzwoń lub napisz do nas!

Czesne za studia

I Rata

II Raty

X Rat

4 770 zł

2 385 zł

477 zł

Реєстрація

X