kierunki

Russian
studia podyplomowe

Technologia żywności i żywienia człowieka

rekrutacja na rok akademicki 2022/23 trwa! Promocyjne czesne!

Promocyjna cena czesnego za całe studia 3750 zł. Możliwość zapłaty w dowolnych ratach.

Technologia żywności
i żywienia człowieka

Ukończenie studiów na ww. kierunku daje kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575 z późn. zm.). Treści kształcenia zostały opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450 z późn. zm.).


Żywienie człowieka to jeden z najczęściej poruszanych tematów w zakresie ochrony zdrowia, a procesy przetwarzania żywności to rynek, który nieustannie się rozwija, co oznacza wzrost zapotrzebowania na specjalistów w tej dziedzinie. Absolwent będzie odpowiedzialny za jakość produktów spożywczych i stanie się się ekspertem do spraw zagadnień prawnych żywności. 

 

Studia kształcą w zakresu matematyki, biologii oraz fizyki. Pozwalają zrozumieć jak funkcjonują organizmy żywe na różnych poziomach złożoności. Student zdobędzie wiedzę na temat właściwości surowców, półproduktów i produktów roślinnych i zwierzęcych. Będzie w stanie przeprowadzić procesy stosowane w produkcji oraz przechowywaniu żywności. Ponadto, zdobędzie wiedzę ekonomiczną oraz prawną, która pozwoli na sprawne poruszanie się w świecie biznesu w zakresie produkcji żywności.

Program kierunku skupiony jest na przekazaniu, utrwaleniu i poszerzeniu aktualnej wiedzy oraz umiejętności teoretycznych i metodycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych, pracy wychowawczej oraz realizacji treści programowych przedmiotów zawodowych z zakresu technologii żywności i żywienie człowieka.

rekrutacja krok po kroku

Skontaktuj się z nami, we wszystkim pomożemy

WARUNKI PRZYJĘCIA:

O przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy – pobierz
  • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pobierz
  • RODO pobierz
  • umowa o naukę pobierz
  • ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej
  • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
  • zdjęcie w wersji cyfrowej
  • opłaty wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta
    (SANTANDER  31 1090 1476 0000 0001 3246 2352)

formularz zgłoszeniowy

program

Nazwa przedmiotu Liczba godzin Punkty ECTS
Podstawy technologii i przechowalnictwo żywności – wykład 20 6
Podstawy technologii i przechowalnictwo żywności – ćwiczenia 10 3
Nowoczesne materiały i techniki opakowań – wykład 20 6
Nowoczesne materiały i techniki opakowań – ćwiczenia 10 3
Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych – ćwiczenia 90 3
Praktyki zawodowe 90 4
Analiza i ocena jakości żywności i żywienia – wykład 20 6
Żywienie człowieka – ocena stanu odżywiania – wykład 20 6
Żywienie człowieka – ocena stanu odżywiania – ćwiczenia 15 3
Technika i technologie produkcji potraw – wykład 20 5
Technika i technologie produkcji potraw – ćwiczenia 15 3
Higiena i toksykologia żywności z elementami mikrobiologii – wykład 20 6
Higiena i toksykologia żywności z elementami mikrobiologii – ćwiczenia 15 3
Razem 370 57

Реєстрація