kierunki

Russian
STUDIA LICENCJACKIE / MAGISTERSKIE

Administracja

Rekrutacja

Zapraszamy na studia dzienne i zaoczne .

Licencjackie

Studia pierwszego stopnia – licencjackie –  przyjmowani kandydaci posiadają świadectwo maturalne. Studia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata

Magisterskie

Studia drugiego stopnia  – magisterskie –  przyjmowani kandydaci posiadają co najmniej ukończone studia pierwszego stopnia. Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE :

 

 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej
 • Instytucje i źródła prawa UE
 • Ustrój samorządu terytorialnego
 • Public relations w administracji publicznej

 

 

Czego się nauczysz na kierunku Administracja?

 • Interpretowania prawa związanego z administracją, finansami i rachunkowością
 • realizowania zadań publicznych 
 • budowania strategii rozwoju jednostek terytorialnych
 • nawiązywania i utrzymywania kontaktów z partnerami gospodarczymi
 • tworzenia budżetów jednostek samorządu terytorialnego i budżetów zadaniowych
 • samodzielnego sporządzania bilansów, prowadzenia rozliczeń finansowych
 • zarządzania majątkiem gminy, powiatu i samorządu województwa
 • pozyskiwania źródeł finansowania inicjatyw wspierających rozwój terytoriów.

Praca po studiach:

 • główny specjalista ds. Finansów
 • doradca finansowy
 • ekspert d.s. podatków
 • kierownik ds. finansowo-administracyjnych
 • specjalista ds. zamówień publicznych
 • referent ds. analiz oświatowych
 • specjalista ds. przygotowania inwestycji
 • manadżer marketingu

Program studiów obejmuje dobre praktyki zawodowe. W kraju oraz za granicą.

Nasi studenci odbywją praktykę w ramach Erasmus+ w:

 • Grecji
 • Bułgarii
 • Chorwacji
 • Hiszpanii
 • Portugalii

Zapraszamy na studia do Wyższej Szkoły Handlu i Usług!

 Jest to krok do udanej kariery, pewności siebie i sukcesu osobistego. Zadbaj o swoją przyszłość we właściwym otoczeniu! 

studia – to są przydatne znajomości i szczęśliwe studenckie wspomnienia na całe życie!

Aktualności

Program studiów obejmuje dobre praktyki zawodowe. W kraju oraz za granicą.

Nasi studenci odbywją praktykę w ramach Erasmus+ w:

 • Grecji
 • Bułgarii
 • Chorwacji
 • Hiszpanii
 • Portugalii

Program studiów obejmuje dobre praktyki zawodowe. W kraju oraz za granicą.

Nasi studenci odbywją praktykę w ramach Erasmus+ w:

 • Grecji
 • Bułgarii
 • Chorwacji
 • Hiszpanii
 • Portugalii

Реєстрація

X