STUDIA LICENCJACKIE / MAGISTERSKIE

Administracja

rekrutacja na ROK AKADEMICKI 2021/2022

Licencjackie

Studia pierwszego stopnia – licencjackie –  przyjmowani kandydaci posiadają świadectwo maturalne. Studia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata

Magisterskie

Studia drugiego stopnia  – magisterskie –  przyjmowani kandydaci posiadają co najmniej ukończone studia pierwszego stopnia. Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra

Aktualności

Реєстрація

X