STUDIA LICENCJACKIE / MAGISTERSKIE

Administracja

Studia z Administracja:  jest obecnie jednym z najczęściej wybieranych kierunków studiów. Jej absolwent to osoba do pełnienia każdej funkcji w administracji rządowej, samorządowej czy firmach prywatnych. Ważna jest tu dokładność oraz dyscyplina własnej pracy. Jednak najważniejszym elementem pracy administracyjnej jest z ludźmi.Przyjmowanie wniosków z prośbami, skargami, wyjaśnianie problemów co często dostarcza emocji obu stronom. W takich wypadkach jest umiejętność prowadzenia rozmów, cierpliwość, precyzja w objaśnieniu rozmaitych formalności.Praca zapewnia stabilizację, stałe godziny pracy.

Te umiejętności zdobywają nasi studenci nie podczas nudnych wykładów, ale w sposób praktyczny, podczas ćwiczeń i praktyk w miejscach przyszłej pracy. To pozwala naszym studentom być atrakcyjniejszymi na rynku pracy.

Licencjackie

Studia pierwszego stopnia – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci mający maturę, kończąca się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata

Magisterskie

Studia drugiego stopnia  – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.

Aktualności

Реєстрація