STUDIA LICENCJACKIE / MAGISTERSKIE

Administracja

ROZPOCZĘLIŚMY NABÓR WNIOSKÓW NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

Licencjackie

Studia pierwszego stopnia – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci mający maturę, kończąca się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata

Magisterskie

Studia drugiego stopnia  – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.

Aktualności

Реєстрація

X