kierunki

Russian
STUDIA II STOPNIA
tryb stacjonarny / niestacjonarny

Administracja gospodarcza

ADMINISTRACJA
Specjalność adresowana jest do osób, które chcą poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe umiejętności w dziedzinie planowania i prowadzenia działalności w służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych i administracji prywatnej.

 

 

 


Absolwent specjalności Administracja jest przygotowany do podjęcia pracy i realizacji zadań zawodowych m.in. w jednostkach samorządu terytorialnego. Jego wiedza i umiejętności obejmują następujący zakres tematyczny i problemowy: Finanse jednostek samorządu terytorialnego, System podatkowy i dochody JST, Deficyt budżetu i zadłużenie JST, Zasady, metody i techniki rachunkowości budżetowej i podatkowej, Sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych.

 

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:

 • Zarządzanie projektowe i procesowe
 • Ekonomiczna ocena warunków gospodarowania
 • Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • Logistyka i transport w gospodarce regionalnej
 • Administracja kadrowo-płacowa.

 

rekrutacja krok po kroku

Krok 1

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 3

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 4

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • podanie o przyjęcie na studia II stopnia – pobierz
 • ksero dyplomu studiów wyższych
 • ksero suplementu
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • dowód wpłaty za legitymację – 22 zł (NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)
 • podpisany regulamin „Wpisowe 0 zł”” – pobierz

formularz zgłoszeniowy

Реєстрація

X