kierunki

Russian

Biuro Karier i Praktyk

Biuro Karier WSHIU Akademii Nauk Stosowanych

Od 1 stycznia 2004 r. w strukturach WSHiU Akademii Nauk Stosowanych istnieje Biuro Karier, które jest jednostką organizacyjną działającą na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów. Celem działania tej jednostki jest właściwe przygotowanie młodych ludzi do wejścia w świat pracy zawodowej i efektywne poruszanie się na rynku pracy poprzez dostarczanie wiedzy dotyczącej sposobów poszukiwania pracy oraz instytucji, które mogą im w tym pomóc.

Do podstawowych zadań Biura Karier należy:

 • gromadzenie i udostępnianie nowych ofert pracy, praktyk i staży przesyłanych do Uczelni przez firmy
 • systematyczne powiększanie bazy ofert pracy
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych ( CV oraz list motywacyjny )
 • świadczenie usług doradczych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych studentów
 • pomoc w pokonywaniu wieloetapowych procesów rekrutacyjnych oraz zapoznanie z różnymi technikami skutecznej autoprezentacji
 • udostępnianie adresów internetowych serwisów pracy
 • nawiązywanie współpracy z instytucjami rynku pracy i pracodawcami
 • zamieszczanie informacji o ofertach wyjazdów zagranicznych
 • organizowanie licznych szkoleń i warsztatów podnoszących i poszerzających kwalifikacje zawodowe studentów, absolwentów
 • przekazywanie informacji na temat różnorodnych technik prowadzenia własnej działalności
 • badanie losów kariery zawodowej absolwentów naszej uczelni

Zarządzenie Rektora z dnia 01 marca 2021 roku w sprawie zasad doboru miejsca realizacji studenckich praktyk zawodowych – czytaj  

Regulamin studenckich praktyk zawodowych WSHIU Akademii Nauk Stosowanych –czytaj

Regulamin studenckich praktyk zawodowych WSHIU Akademii Nauk Stosowanych dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna -czytaj

Miejsce składania dokumentów:

biuro dziekanatu – I piętro 
tel: +48 505 845 771
tel: +48 509 420 756
e-mail: praktyki@wshiu.pl

Praktyki studenckie

Turystyka i rekreacja

Obowiązuje Studentów, którzy rozpoczęli naukę od PAŹDZIERNIKA 2019 r.

Studenci studiów:

 • stacjonarnych
 • niestacjonarnych

mają obowiązek zaliczyć praktyki zawodowe w wymiarze:

 • 240 godzin na 2 semestrze studiów ( praktyka kierunkowa )
 • 120 godzin na 3 semestrze studiów ( praktyka kierunkowa )
 • 180 godzin na 4 semestrze studiów ( praktyka specjalnościowa )
 • 180 godzin na 5 semestrze studiów ( praktyka specjalnościowa )

ŁĄCZNIE: 720 godzin

Obowiązująca dokumentacja na poszczególnych semestrach studiów:

 • Praktyka kierunkowa na II semestrze – CZYTAJ…
 • Praktyka kierunkowa na III semestrze – CZYTAJ…
 • Praktyka specjalnościowa na IV semestrze – CZYTAJ…
 • Praktyka specjalnościowa na V semestrze – CZYTAJ…

WYKAZ FIRM WSPÓŁPRACUJĄCYCH W RAMACH PRAKTYK STUDENCKICH Z UCZELNIĄ:

 1. Operator Blue Mountain Resort
 2. Biuro podróży Lemuria
 3. Synergia Creative Sp. z o.o.
 4. Szkoła Jazdy Konnej Katarzyna Malecka
 5. Yumeno Emilian Paluszkiewicz
 6. Novotel Poznań Centrum
 7. Our Passion Management S.C.
 8. Geo-Active Styła Witold
 9. Poradnia Dietetyczna Libra
 10. Zdrowa Forma Sp. Z o.o.
 11. Hotel Edison Sp. Z o.o.
 12. Hotel KoreL

Zarządzanie

Obowiązuje Studentów, którzy rozpoczęli naukę od PAŹDZIERNIKA 2019 r.

Studenci studiów:

 • stacjonarnych
 • niestacjonarnych

mają obowiązek zaliczyć praktyki zawodowe w wymiarze:

 • 240 godzin na 2 semestrze studiów ( praktyka kierunkowa )
 • 120 godzin na 3 semestrze studiów ( praktyka kierunkowa )
 • 180 godzin na 4 semestrze studiów ( praktyka specjalnościowa )
 • 180 godzin na 5 semestrze studiów ( praktyka specjalnościowa )

ŁĄCZNIE: 720 godzin

Obowiązująca dokumentacja na poszczególnych semestrach studiów:

 • Praktyka kierunkowa na II semestrze – CZYTAJ…
 • Praktyka kierunkowa na III semestrze – CZYTAJ…
 • Praktyka specjalnościowa na IV semestrze – CZYTAJ…
 • Praktyka specjalnościowa na V semestrze – CZYTAJ…

Bezpieczeństwo narodowe

Obowiązuje Studentów, którzy rozpoczęli naukę od PAŹDZIERNIKA 2019 r.

Studenci studiów:

 • stacjonarnych
 • niestacjonarnych

mają obowiązek zaliczyć praktyki zawodowe w wymiarze:

 • 240 godzin na 2 semestrze studiów ( praktyka kierunkowa )
 • 120 godzin na 3 semestrze studiów ( praktyka kierunkowa )
 • 180 godzin na 4 semestrze studiów ( praktyka specjalnościowa )
 • 180 godzin na 5 semestrze studiów ( praktyka specjalnościowa )

ŁĄCZNIE: 720 godzin

Obowiązująca dokumentacja na poszczególnych semestrach studiów:

 • Praktyka kierunkowa na II semestrze – CZYTAJ…
 • Praktyka kierunkowa na III semestrze – CZYTAJ…
 • Praktyka specjalnościowa na IV semestrze – CZYTAJ…
 • Praktyka specjalnościowa na V semestrze – CZYTAJ…

Studenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe mogą podejmować praktyki, w ramach porozumienia WSHiU w poniżej wymienionych instytucjach:

 • Komenda Miejska Policji
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania
 • Monitoring Wielkopolski Sp. z o.o.
 • Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu
 • Contes Ochrona Mienia – Poznań
 • Komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
 • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu

Administracja

Obowiązuje Studentów, którzy rozpoczęli naukę od PAŹDZIERNIKA 2020 r.

Studenci studiów:

 • stacjonarnych
 • niestacjonarnych

mają obowiązek zaliczyć praktyki zawodowe w wymiarze:

 • 240 godzin na II semestrze studiów
 • 120 godzin na III  semestrze studiów
 • 180 godzin na IV semestrze studiów
 • 180 godzin na V semestrze studiów

ŁĄCZNIE: 720 godzin

Obowiązująca dokumentacja na poszczególnych semestrach studiów:

ekonomia

Obowiązuje Studentów, którzy rozpoczęli naukę od PAŹDZIERNIKA 2021 r.

Studenci studiów:

 • stacjonarnych
 • niestacjonarnych

mają obowiązek zaliczyć praktyki zawodowe w wymiarze:

 • 240 godzin na 2 semestrze studiów ( praktyka kierunkowa
 • 120 godzin na 3 semestrze studiów ( praktyka kierunkowa
 • 180 godzin na 4 semestrze studiów ( praktyka kierunkowa ) 
 • 180 godzin na 5 semestrze studiów ( praktyka kierunkowa

ŁĄCZNIE: 720 godzin

obowiązujące dokumenty na poszczególnych semestrach studiów 

finanse i rachunkowość

Obowiązuje Studentów, którzy rozpoczęli naukę od PAŹDZIERNIKA 2021 r.

Studenci studiów:

 • stacjonarnych
 • niestacjonarnych

mają obowiązek zaliczyć praktyki zawodowe w wymiarze:

 • 240 godzin na 2 semestrze studiów ( praktyka kierunkowa
 • 120 godzin na 3 semestrze studiów ( praktyka kierunkowa
 • 180 godzin na 4 semestrze studiów ( praktyka specjalnościowa
 • 180 godzin na 5 semestrze studiów ( praktyka specjalnościowa

ŁĄCZNIE: 720 godzin

obowiązujące dokumenty na poszczególnych semestrach studiów 

Logistyka

Obowiązuje Studentów, którzy rozpoczęli naukę od PAŹDZIERNIKA 2021 r.

Studenci studiów:

 • stacjonarnych
 • niestacjonarnych

mają obowiązek zaliczyć praktyki zawodowe w wymiarze:

 • 240 godzin na 2 semestrze studiów ( praktyka kierunkowa )
 • 120 godzin na 3 semestrze studiów ( praktyka kierunkowa )
 • 180 godzin na 4 semestrze studiów ( praktyka specjalnościowa )
 • 180 godzin na 5 semestrze studiów ( praktyka specjalnościowa )

ŁĄCZNIE: 720 godzin

obowiązujące dokumenty na poszczególnych semestrach studiów 

Turystyka i rekreacja MGR

Obowiązuje Studentów, którzy rozpoczęli naukę od PAŹDZIERNIKA 2022 r.

Studenci studiów:

 • stacjonarnych
 • niestacjonarnych

mają obowiązek zaliczyć praktyki zawodowe w wymiarze:

 •   180 godzin na 2 semestrze studiów ( praktyka kierunkowa )
 • 180 godzin na 3 semestrze studiów ( praktyka specjalnościowa )

ŁĄCZNIE:  360 godzin

obowiązujące dokumenty na poszczególnych semestrach studiów 

Logistyka MGR

Obowiązuje Studentów, którzy rozpoczęli naukę od PAŹDZIERNIKA 2021 r.

Studenci studiów:

 • stacjonarnych
 • niestacjonarnych

mają obowiązek zaliczyć praktyki zawodowe w wymiarze:

 • 150 godzin na 1 semestrze studiów
 • 150 godzin na 2 semestrze studiów
 • 150 godzin na 3 semestrze studiów

ŁĄCZNIE: 450 godzin

Obowiązująca dokumentacja na poszczególnych semestrach studiów:

Zarządzanie MGR

Obowiązuje Studentów, którzy rozpoczęli naukę od PAŹDZIERNIKA 2019 r.

Studenci studiów:

 • stacjonarnych
 • niestacjonarnych

mają obowiązek zaliczyć praktyki zawodowe w wymiarze:

 • 180 godzin na 2 semestrze studiów ( praktyka kierunkowa )
 • 180 godzin na 3 semestrze studiów ( praktyka specjalnościowa )

ŁĄCZNIE: 360 godzin

Obowiązująca dokumentacja na poszczególnych semestrach studiów:

 • Praktyka kierunkowa na II semestrze – CZYTAJ…
 • Praktyka specjalnościowa III semestrze – CZYTAJ…

Bezpieczeństwo MGR

Obowiązuje Studentów, którzy rozpoczęli naukę od PAŹDZIERNIKA 2019 r.

Studenci studiów:

 • stacjonarnych
 • niestacjonarnych

mają obowiązek zaliczyć praktyki zawodowe w wymiarze:

 • 180 godzin na 2 semestrze studiów ( praktyka kierunkowa )
 • 180 godzin na 3 semestrze studiów ( praktyka specjalnościowa )

ŁĄCZNIE: 360 godzin

Obowiązująca dokumentacja na poszczególnych semestrach studiów:

 • Praktyka kierunkowa na II semestrze magisterki- CZYTAJ…
 • Praktyka specjalnościowa na III semestrze magisterki- CZYTAJ…

Studenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe mogą podejmować praktyki, w ramach porozumienia WSHiU w poniżej wymienionych instytucjach:

 • Komenda Miejska Policji
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania
 • Monitoring Wielkopolski Sp. z o.o.
 • Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu
 • Contes Ochrona Mienia – Poznań
 • Komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
 • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu

Administracja MGR

Obowiązuje Studentów, którzy rozpoczęli naukę od PAŹDZIERNIKA 2020 r.

Studenci studiów:

 • stacjonarnych
 • niestacjonarnych

mają obowiązek zaliczyć praktyki zawodowe w wymiarze:

 • 150 godzin na 1 semestrze studiów
 • 150 godzin na 2 semestrze studiów
 • 150 godzin na 3 semestrze studiów

ŁĄCZNIE: 450 godzin

Obowiązująca dokumentacja na poszczególnych semestrach studiów:

ekonomia mgr

Obowiązuje Studentów, którzy rozpoczęli naukę od PAŹDZIERNIKA 2021 r.

Studenci studiów:

 • stacjonarnych
 • niestacjonarnych

mają obowiązek zaliczyć praktyki zawodowe w wymiarze:

 • 150 godzin na 1 semestrze studiów
 • 150 godzin na 2 semestrze studiów
 • 150 godzin na 3 semestrze studiów

ŁĄCZNIE: 450 godzin

Obowiązująca dokumentacja na poszczególnych semestrach studiów:

finanse i rachunkowość mgr

Obowiązuje Studentów, którzy rozpoczęli naukę od PAŹDZIERNIKA 2021 r.

Studenci studiów:

 • stacjonarnych
 • niestacjonarnych

mają obowiązek zaliczyć praktyki zawodowe w wymiarze:

 • 150 godzin na 1 semestrze studiów
 • 150 godzin na 2 semestrze studiów
 • 150 godzin na 3 semestrze studiów

ŁĄCZNIE: 450 godzin

Obowiązująca dokumentacja na poszczególnych semestrach studiów:

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Obowiązuje Studentów, którzy rozpoczęli naukę od PAŹDZIERNIKA 2020 r.

Studenci studiów:

 • stacjonarnych
 • niestacjonarnych

mają obowiązek zaliczyć praktyki zawodowe w wymiarze:

 • 50 godzin na 4 semestrze studiów
 • 75 godzin na 5 semestrze studiów 
 • 25 godzin na 6 semestrze studiów 
 • 200 godzin na 7 semestrze studiów 
 • 200 godzin na 8 semestrze studiów 
 • 200 godzin na 9 semestrze studiów 

ŁĄCZNIE: 750 godzin 

Obowiązująca dokumentacja na poszczególnych semestrach studiów:

 • Praktyka na semestrze od IV od IX – CZYTAJ…

Dla absolwentów

Badanie losów absolwenta

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym w art. 13a. nakłada na Uczelnie obowiązek monitorowania karier zawodowych swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Wyższa Szkoła Handlu i Usług monitoruje losy absolwentów od 2010 roku.

CEL BADANIA

WSHiU wprowadziła  system monitorowania karier zawodowych swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia dla potrzeb rynku pracy.

Badania  stanowią  dla nas cenne źródło wiedzy,  pomocne między innymi przy podejmowaniu decyzji o zmianach w ofercie kształcenia, wprowadzaniu nowych specjalności na dotychczasowych kierunkach, poszerzaniu oferty o studia magisterskie, podyplomowe. Są one również wykorzystywane na potrzeby rankingów krajowych. Wyniki tym samym pomagają również przyszłym kandydatom na studia ocenić, czy po ukończeniu naszej uczelni będą dysponowali wiedzą i umiejętnościami, których oczekuje od nich rynek pracy.

POPULACJA BADAWCZA

Badaniem objęci są absolwenci Wydziału Społeczno-Ekonomicznego i  przeprowadzane są w dniu ukończenia studiów (egzamin dyplomowy) lub krótko po ich ukończeniu,  jak również trzy i pięć lat od momentu  ukończenia studiów.

METODYKA BADANIA

Badania monitorujące losy zawodowe absolwentów tuż po ukończeniu procesu nauki w Wyższej Szkole  Handlu i Usług przeprowadzane są metodą sondażu pośredniego z zastosowaniem techniki ankiety bezpośredniej. Jako narzędzie pomiarowe wykorzystywany jest standaryzowany kwestionariusz opracowany na potrzeby  badań w WSHiU w Poznaniu.

W I etapie badania wykorzystywana jest  ankieta, w postaci papierowej, która jest wypełniana przez absolwenta w momencie wypełniania tzw. karty obiegowej w Biurze Karier.

Zastosowany w badaniach kwestionariusz, przeznaczony do badań absolwentów tuż po zakończeniu procesu nauki zawiera ogółem 18 pytań z tego 12 ma charakter merytoryczny, a pozostałe 6 dotyczy charakterystyki jednostki badanej. Zamieszczone w kwestionariuszu pytania pogrupowane są w cztery  bloki  tematyczne, opatrzone następującymi tytułami:

I. Ocena zajęć dydaktycznych
II. Ocena przydatności treści programowych studiów
III. Plany na przyszłość
IV. A teraz kilka słów o sobie

W badaniach  uczestniczą absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

W II etapie badania wykorzystywany jest kwestionariusz skierowany do absolwentów, którzy opuścili mury Uczelni trzy i pięć lat temu. Zawiera pytania związane z pracą oraz rozwojem zawodowym. Rozsyłany jest drogą elektroniczną i pocztą tradycyjną do absolwentów WSHiU .

dla pracodawców

Jeśli są Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy z WSHiU bądź poszukują Państwo pracowników, praktykantów lub stażystów, prosimy o nadsyłanie ofert pod adres: biurokarier@akademiakupiecka.pl.

Informacje o wolnych miejscach pracy oraz stażach zawodowych trafią do najodpowiedniejszych kandydatów.

Przesłane oferty zamieszczone zostaną na naszej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń. Możecie Państwo również na adres szkoły wysyłać plakaty, ulotki itp., które będziemy dystrybuować wśród Naszych studentów.

Prosimy o informację zwrotną w przypadku zatrudnienia studenta, absolwenta naszej uczelni w Państwa firmie w celu monitorowania efektów pracy biura.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Реєстрація

X