Biuro Karier i Praktyk

Biuro Karier Wyższej Szkoły Handlu i Usług

Od 1 stycznia 2004 r. w strukturach WSHiU istnieje Biuro Karier, które jest jednostką organizacyjną działającą na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów. Celem działania tej jednostki jest właściwe przygotowanie młodych ludzi do wejścia w świat pracy zawodowej i efektywne poruszanie się na rynku pracy poprzez dostarczanie wiedzy dotyczącej sposobów poszukiwania pracy oraz instytucji, które mogą im w tym pomóc.

Do podstawowych zadań Biura Karier należy:

 • gromadzenie i udostępnianie nowych ofert pracy, praktyk i staży przesyłanych do Uczelni przez firmy
 • systematyczne powiększanie bazy ofert pracy
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych ( CV oraz list motywacyjny )
 • świadczenie usług doradczych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych studentów
 • pomoc w pokonywaniu wieloetapowych procesów rekrutacyjnych oraz zapoznanie z różnymi technikami skutecznej autoprezentacji
 • udostępnianie adresów internetowych serwisów pracy
 • nawiązywanie współpracy z instytucjami rynku pracy i pracodawcami
 • zamieszczanie informacji o ofertach wyjazdów zagranicznych
 • organizowanie licznych szkoleń i warsztatów podnoszących i poszerzających kwalifikacje zawodowe studentów, absolwentów
 • przekazywanie informacji na temat różnorodnych technik prowadzenia własnej działalności
 • badanie losów kariery zawodowej absolwentów naszej uczelni

Miejsce składania dokumentów:
pok. 149
Wszelkich informacji udziela: mgr Agnieszka Popiołek
tel: +48 510 056 001
e-mail: agnieszka@wshiu.pl

Praktyki studenckie

Turystyka i rekreacja

Pozostali Studenci:

 • stacjonarnych
 • niestacjonarnych

mają obowiązek zaliczyć praktyki zawodowe w wymiarze:

 • 6 tygodni ( 180 godz.) na 2 semestrze studiów
 • 6 tygodni ( 180 godz.) na 4 semestrze studiów

Razem 3 miesiące praktyk.

Program praktyk – POBIERZ

Dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyk:

 • umowa z zakładem pracy o organizację praktyki studenta ( w Biurze Obsługi Studenta )
 • dziennik praktyk ( w Biurze Obsługi Studenta )
 • potwierdzenie odbycia praktyki – POBIERZ

W przypadku studentów zaliczających praktykę na podstawie umowy o pracę:

 • kopia umowy o pracę (również umowa zlecenie, umowa o staż itp.)
 • zakres obowiązków
 • zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie – POBIERZ

W przypadku studentów prowadzących działalność gospodarczą:

 • kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 • zakres obowiązków

Studenci kierunku Turystyka i Rekreacja mogą podejmować praktyki, w ramach porozumienia WSHiU w poniżej wymienionych hotelach:

 • Hotel Rzymski
 • Hotel Gromada
 • Hotel Andersia
 • Hotel Royal
 • Hotel Rezydencja Solei
 • Hotel IBIS
Obowiązuje Studentów, którzy rozpoczęli naukę od PAŹDZIERNIKA 2019 r.

Studenci studiów:

 • stacjonarnych
 • niestacjonarnych

mają obowiązek zaliczyć praktyki zawodowe w wymiarze:

 • 240 godzin na 2 semestrze studiów ( praktyka kierunkowa )
 • 120 godzin na 3 semestrze studiów ( praktyka kierunkowa )
 • 180 godzin na 4 semestrze studiów ( praktyka specjalnościowa )
 • 180 godzin na 5 semestrze studiów ( praktyka specjalnościowa )

Razem 720 godzin.

Wytyczne do  praktyk – POBIERZ

Dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyk:

 • umowa z zakładem pracy o organizację praktyki studenta ( w Biurze Obsługi Studenta )
 • Karta przebiegu kierunkowych praktyk zawodowych – POBIERZ
 • dziennik praktyk – POBIERZ
 • Walidacja efektów kształcenia przez opiekunów praktyk – POBIERZ
 • potwierdzenie odbycia praktyki – POBIERZ

W przypadku studentów zaliczających praktykę na podstawie umowy o pracę:

 • kopia umowy o pracę (również umowa zlecenie, umowa o staż itp.)
 • zakres obowiązków
 • zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie – POBIERZ

W przypadku studentów prowadzących działalność gospodarczą:

 • kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 • zakres obowiązków

Studenci kierunku Turystyka i Rekreacja mogą podejmować praktyki, w ramach porozumienia WSHiU w poniżej wymienionych hotelach:

 • Hotel Rzymski
 • Hotel Gromada
 • Hotel Andersia
 • Hotel Royal
 • Hotel Rezydencja Solei
 • Hotel IBIS

Zarządzanie

Pozostali Studenci studiów:

 • stacjonarnych
 • niestacjonarnych

mają obowiązek zaliczyć praktyki zawodowe w wymiarze:

 • 6 tygodni ( 180 godz.) na 2 semestrze studiów
 • 6 tygodni ( 180 godz.) na 4 semestrze studiów

Razem 3 miesiące praktyk.

Program praktyk – POBIERZ

Dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyk:

 • umowa z zakładem pracy o organizację praktyki studenta ( w Biurze Obsługi Studenta )
 • dziennik praktyk ( w Biurze Obsługi Studenta )
 • potwierdzenie odbycia praktyki – POBIERZ

W przypadku studentów zaliczających praktykę na podstawie umowy o pracę:

 • kopia umowy o pracę (również umowa zlecenie, umowa o staż itp.)
 • zakres obowiązków
 • zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie –POBIERZ

W przypadku studentów prowadzących działalność gospodarczą:

 • kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 • zakres obowiązków
Obowiązuje Studentów, którzy rozpoczęli naukę od PAŹDZIERNIKA 2019 r.

Studenci studiów:

 • stacjonarnych
 • niestacjonarnych

mają obowiązek zaliczyć praktyki zawodowe w wymiarze:

 • 240 godzin na 2 semestrze studiów ( praktyka kierunkowa )
 • 120 godzin na 3 semestrze studiów ( praktyka kierunkowa )
 • 180 godzin na 4 semestrze studiów ( praktyka specjalnościowa )
 • 180 godzin na 5 semestrze studiów ( praktyka specjalnościowa )

Razem 720 godzin.

Wytyczne do  praktyk – POBIERZ

Dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyk:

 • umowa z zakładem pracy o organizację praktyki studenta ( w Biurze Obsługi Studenta )
 • Karta przebiegu kierunkowych praktyk zawodowych – POBIERZ
 • dziennik praktyk – POBIERZ
 • Walidacja efektów kształcenia przez opiekunów praktyk – POBIERZ
 • potwierdzenie odbycia praktyki – POBIERZ

W przypadku studentów zaliczających praktykę na podstawie umowy o pracę:

 • kopia umowy o pracę (również umowa zlecenie, umowa o staż itp.)
 • zakres obowiązków
 • zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie – POBIERZ

W przypadku studentów prowadzących działalność gospodarczą:

 • kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 • zakres obowiązków

Bezpieczeństwo narodowe

Pozostali Studenci studiów:

 • stacjonarnych
 • niestacjonarnych

mają obowiązek zaliczyć praktyki zawodowe w wymiarze:

 • 6 tygodni ( 180 godz.) na 2 semestrze studiów
 • 6 tygodni ( 180 godz.) na 4 semestrze studiów

Razem 3 miesiące praktyk.

Program praktyk – POBIERZ

Dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyk:

 • umowa z zakładem pracy o organizację praktyki studenta ( w Biurze Obsługi Studenta )
 • dziennik praktyk ( w Biurze Obsługi Studenta )
 • potwierdzenie odbycia praktyki – POBIERZ

W przypadku studentów zaliczających praktykę na podstawie umowy o pracę:

 • kopia umowy o pracę (również umowa zlecenie, umowa o staż itp.)
 • zakres obowiązków
 • zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie – POBIERZ

W przypadku studentów prowadzących działalność gospodarczą:

 • kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 • zakres obowiązków

Studenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe mogą podejmować praktyki, w ramach porozumienia WSHiU w poniżej wymienionych instytucjach:

 • Komenda Miejska Policji
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania
 • Monitoring Wielkopolski Sp. z o.o.
 • Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu
 • Contes Ochrona Mienia – Poznań
 • Komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
 • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu
Obowiązuje Studentów, którzy rozpoczęli naukę od PAŹDZIERNIKA 2019 r.

Studenci studiów:

 • stacjonarnych
 • niestacjonarnych

mają obowiązek zaliczyć praktyki zawodowe w wymiarze:

 • 240 godzin na 2 semestrze studiów ( praktyka kierunkowa )
 • 120 godzin na 3 semestrze studiów ( praktyka kierunkowa )
 • 180 godzin na 4 semestrze studiów ( praktyka specjalnościowa )
 • 180 godzin na 5 semestrze studiów ( praktyka specjalnościowa )

Razem 720 godzin.

Wytyczne do  praktyk – POBIERZ

Dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyk:

 • umowa z zakładem pracy o organizację praktyki studenta ( w Biurze Obsługi Studenta )
 • Karta przebiegu kierunkowych praktyk zawodowych – POBIERZ
 • dziennik praktyk – POBIERZ
 • Walidacja efektów kształcenia przez opiekunów praktyk – POBIERZ
 • potwierdzenie odbycia praktyki – POBIERZ

W przypadku studentów zaliczających praktykę na podstawie umowy o pracę:

 • kopia umowy o pracę (również umowa zlecenie, umowa o staż itp.)
 • zakres obowiązków
 • zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie – POBIERZ

W przypadku studentów prowadzących działalność gospodarczą:

 • kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 • zakres obowiązków

Studenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe mogą podejmować praktyki, w ramach porozumienia WSHiU w poniżej wymienionych instytucjach:

 • Komenda Miejska Policji
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania
 • Monitoring Wielkopolski Sp. z o.o.
 • Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu
 • Contes Ochrona Mienia – Poznań
 • Komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
 • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu

Zarządzanie MGR

Pozostali Studenci studiów:

 • stacjonarnych
 • niestacjonarnych

mają obowiązek zaliczyć praktyki zawodowe w wymiarze:

 • 6 tygodni ( 180 godz.) na 2 semestrze studiów
 • 6 tygodni ( 180 godz.) na 3 semestrze studiów

Razem 3 miesiące praktyk.

Program praktyk –

Dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyk:

 • umowa z zakładem pracy o organizację praktyki studenta ( w Biurze Obsługi Studenta )
 • dziennik praktyk ( w Biurze Obsługi Studenta )
 • potwierdzenie odbycia praktyki – POBIERZ

W przypadku studentów zaliczających praktykę na podstawie umowy o pracę:

 • kopia umowy o pracę (również umowa zlecenie, umowa o staż itp.)
 • zakres obowiązków
 • zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie – POBIERZ

W przypadku studentów prowadzących działalność gospodarczą:

 • kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 • zakres obowiązków
Obowiązuje Studentów, którzy rozpoczęli naukę od PAŹDZIERNIKA 2019 r.

Studenci studiów:

 • stacjonarnych
 • niestacjonarnych

mają obowiązek zaliczyć praktyki zawodowe w wymiarze:

 • 180 godzin na 2 semestrze studiów ( praktyka kierunkowa )
 • 180 godzin na 3 semestrze studiów ( praktyka specjalnościowa )

Razem 360 godzin.

Wytyczne do  praktyk – POBIERZ

Dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyk:

 • umowa z zakładem pracy o organizację praktyki studenta ( w Biurze Obsługi Studenta )
 • Karta przebiegu kierunkowych praktyk zawodowych – POBIERZ
 • dziennik praktyk – POBIERZ
 • Walidacja efektów kształcenia przez opiekunów praktyk – POBIERZ
 • potwierdzenie odbycia praktyki – POBIERZ

W przypadku studentów zaliczających praktykę na podstawie umowy o pracę:

 • kopia umowy o pracę (również umowa zlecenie, umowa o staż itp.)
 • zakres obowiązków
 • zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie – POBIERZ

W przypadku studentów prowadzących działalność gospodarczą:

 • kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 • zakres obowiązków

Bezpieczeństwo MGR

Pozostali Studenci studiów:

 • stacjonarnych
 • niestacjonarnych

mają obowiązek zaliczyć praktyki zawodowe w wymiarze:

 • 6 tygodni ( 180 godz.) na 2 semestrze studiów
 • 6 tygodni ( 180 godz.) na 3 semestrze studiów

Razem 3 miesiące praktyk.

Program praktyk – POBIERZ

Dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyk:

 • umowa z zakładem pracy o organizację praktyki studenta ( w Biurze Obsługi Studenta )
 • dziennik praktyk ( w Biurze Obsługi Studenta )
 • potwierdzenie odbycia praktyki – POBIERZ

W przypadku studentów zaliczających praktykę na podstawie umowy o pracę:

 • kopia umowy o pracę (również umowa zlecenie, umowa o staż itp.)
 • zakres obowiązków
 • zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie – POBIERZ

W przypadku studentów prowadzących działalność gospodarczą:

 • kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 • zakres obowiązków

Studenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe mogą podejmować praktyki, w ramach porozumienia WSHiUw poniżej wymienionych instytucjach:

 • Komenda Miejska Policji
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania
 • Monitoring Wielkopolski Sp. z o.o.
 • Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu
 • Contes Ochrona Mienia – Poznań
 • Komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
 • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu
Obowiązuje Studentów, którzy rozpoczęli naukę od PAŹDZIERNIKA 2019 r.

Studenci studiów:

 • stacjonarnych
 • niestacjonarnych

mają obowiązek zaliczyć praktyki zawodowe w wymiarze:

 • 180 godzin na 2 semestrze studiów ( praktyka kierunkowa )
 • 180 godzin na 3 semestrze studiów ( praktyka specjalnościowa )

Razem 360 godzin.

Wytyczne do  praktyk – POBIERZ

Dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyk:

 • umowa z zakładem pracy o organizację praktyki studenta ( w Biurze Obsługi Studenta )
 • Karta przebiegu kierunkowych praktyk zawodowych – POBIERZ
 • dziennik praktyk – POBIERZ
 • Walidacja efektów kształcenia przez opiekunów praktyk – POBIERZ
 • potwierdzenie odbycia praktyki – POBIERZ

W przypadku studentów zaliczających praktykę na podstawie umowy o pracę:

 • kopia umowy o pracę (również umowa zlecenie, umowa o staż itp.)
 • zakres obowiązków
 • zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie – POBIERZ

W przypadku studentów prowadzących działalność gospodarczą:

 • kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 • zakres obowiązków

Studenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe mogą podejmować praktyki, w ramach porozumienia WSHiUw poniżej wymienionych instytucjach:

 • Komenda Miejska Policji
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania
 • Monitoring Wielkopolski Sp. z o.o.
 • Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu
 • Contes Ochrona Mienia – Poznań
 • Komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
 • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu

Dla absolwentów

Badanie losów absolwenta

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym w art. 13a. nakłada na Uczelnie obowiązek monitorowania karier zawodowych swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Wyższa Szkoła Handlu i Usług monitoruje losy absolwentów od 2010 roku.

CEL BADANIA

WSHiU wprowadziła  system monitorowania karier zawodowych swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia dla potrzeb rynku pracy.

Badania  stanowią  dla nas cenne źródło wiedzy,  pomocne między innymi przy podejmowaniu decyzji o zmianach w ofercie kształcenia, wprowadzaniu nowych specjalności na dotychczasowych kierunkach, poszerzaniu oferty o studia magisterskie, podyplomowe. Są one również wykorzystywane na potrzeby rankingów krajowych. Wyniki tym samym pomagają również przyszłym kandydatom na studia ocenić, czy po ukończeniu naszej uczelni będą dysponowali wiedzą i umiejętnościami, których oczekuje od nich rynek pracy.

POPULACJA BADAWCZA

Badaniem objęci są absolwenci Wydziału Społeczno-Ekonomicznego i  przeprowadzane są w dniu ukończenia studiów (egzamin dyplomowy) lub krótko po ich ukończeniu,  jak również trzy i pięć lat od momentu  ukończenia studiów.

METODYKA BADANIA

Badania monitorujące losy zawodowe absolwentów tuż po ukończeniu procesu nauki w Wyższej Szkole  Handlu i Usług przeprowadzane są metodą sondażu pośredniego z zastosowaniem techniki ankiety bezpośredniej. Jako narzędzie pomiarowe wykorzystywany jest standaryzowany kwestionariusz opracowany na potrzeby  badań w WSHiU w Poznaniu.

W I etapie badania wykorzystywana jest  ankieta, w postaci papierowej, która jest wypełniana przez absolwenta w momencie wypełniania tzw. karty obiegowej w Biurze Karier.

Zastosowany w badaniach kwestionariusz, przeznaczony do badań absolwentów tuż po zakończeniu procesu nauki zawiera ogółem 18 pytań z tego 12 ma charakter merytoryczny, a pozostałe 6 dotyczy charakterystyki jednostki badanej. Zamieszczone w kwestionariuszu pytania pogrupowane są w cztery  bloki  tematyczne, opatrzone następującymi tytułami:

I. Ocena zajęć dydaktycznych
II. Ocena przydatności treści programowych studiów
III. Plany na przyszłość
IV. A teraz kilka słów o sobie

W badaniach  uczestniczą absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

W II etapie badania wykorzystywany jest kwestionariusz skierowany do absolwentów, którzy opuścili mury Uczelni trzy i pięć lat temu. Zawiera pytania związane z pracą oraz rozwojem zawodowym. Rozsyłany jest drogą elektroniczną i pocztą tradycyjną do absolwentów WSHiU .

dla pracodawców

Jeśli są Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy z WSHiU bądź poszukują Państwo pracowników, praktykantów lub stażystów, prosimy o nadsyłanie ofert pod adres: biurokarier@akademiakupiecka.pl.

Informacje o wolnych miejscach pracy oraz stażach zawodowych trafią do najodpowiedniejszych kandydatów.

Przesłane oferty zamieszczone zostaną na naszej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń. Możecie Państwo również na adres szkoły wysyłać plakaty, ulotki itp., które będziemy dystrybuować wśród Naszych studentów.

Prosimy o informację zwrotną w przypadku zatrudnienia studenta, absolwenta naszej uczelni w Państwa firmie w celu monitorowania efektów pracy biura.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Translate »

Реєстрація