Praktyka specjalnościowa na III semestrze

Dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyki w miejscu wybranym przez studenta:

1.

Wytyczne do  praktyk – sylabus praktyk specjalnościowych

Zarządzanie przedsiębiorstwem – POBIERZ

Rachunkowość i Finanse  przedsiębiorstw – POBIERZ

Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i sportowym – POBIERZ

Zarządzanie zasobami ludzkimi – POBIERZ

2.

Wniosek o zgodę na odbycie praktyki specjalnościowej w wybranym miejscu

Zarządzanie przedsiębiorstwem – Pobierz

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw – Pobierz

Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i sportowym – Pobierz

Zarządzanie zasobami ludzkimi – Pobierz

3.

Umowa z zakładem pracy o organizację praktyki studenta

( w Biurze Obsługi Studenta )

4.

Karta przebiegu specjalnościowych praktyk zawodowych

Zarządzanie przedsiębiorstwem – POBIERZ

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw – POBIERZ

Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i sportowym – POBIERZ

Zarządzanie zasobami ludzkimi – POBIERZ

5.

Dziennik praktyk

Pobierz

1.

Walidacja efektów kształcenia przez opiekunów praktyk

Zarządzanie przedsiębiorstwem – POBIERZ

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw – POBIERZ

Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i sportowym – POBIERZ

Zarządzanie zasobami ludzkimi – POBIERZ

2.

Potwierdzenie odbycia praktyki

Pobierz

W przypadku studentów zaliczających praktykę na podstawie doświadczenia zawodowego:

1.

kopia umowy o pracę

 

2.

Zakres obowiązków odpowiedzialności zatrudnionego

 

3.

Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie

Pobierz

4.

Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej

Zarządzanie przedsiębiorstwem – POBIERZ

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw – POBIERZ

Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i sportowym – POBIERZ

Zarządzanie zasobami ludzkimi – POBIERZ

W przypadku studentów prowadzących działalność gospodarczą:

1.

Kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 

2.

Zakres obowiązków

 

3.

Zaświadczenie

Pobierz

4.

Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej

Zarządzanie przedsiębiorstwem – POBIERZ

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw – POBIERZ

Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i sportowym – POBIERZ

Zarządzanie zasobami ludzkimi – POBIERZ

Реєстрація

X