kierunki

Ukraine

Praktyka specjalnościowa na III semestrze

Dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyki w miejscu wybranym przez studenta:

1.Wytyczne do praktyk – sylabus praktyk kierunkowych

Zarządzanie przedsiębiorstwem – POBIERZ

Rachunkowość i finanse  przedsiębiorstw – POBIERZ

Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i sportowym – POBIERZ

Zarządzanie zasobami ludzkimi – POBIERZ

2.Karta przebiegu praktyk kierunkowych, dzienniczek praktyk, walidacja efektów kształcenia 

Zarządzanie przedsiębiorstwem – POBIERZ

Rachunkowość i finanse  przedsiębiorstw – POBIERZ

Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i sportowym – POBIERZ

Zarządzanie zasobami ludzkimi – POBIERZ

3.Wniosek o zgodę na realizację praktyki w wybranym miejscu

Zarządzanie przedsiębiorstwem – POBIERZ

Rachunkowość i finanse  przedsiębiorstw – POBIERZ

Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i sportowym – POBIERZ

Zarządzanie zasobami ludzkimi – POBIERZ

4.Porozumienie w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych POBIERZ
5. Skierowanie na praktyki POBIERZ

Реєстрація