studia podyplomowe

Zarządzanie innowacjami i projektami

TERMIN ROZPOCZĘCIA KOLEJNEJ EDYCJI: MARZEC 2021

Zarządzanie projektem i innowacjami

ORGANIZACJA NAUKI:

 

rekrutacja krok po kroku

WARUNKI PRZYJĘCIA:

O przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty Wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta (NEO bank 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)

formularz zgłoszeniowy

program

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Liczba ECTS

Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie

8

2

Innowacje a przewaga konkurencyjna firm

8

2

Źródła innowacji w przedsiębiorstwie

10

3

Publiczne programy wsparcia innowacyjności firm

10

2

Patenty, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej w firmie i ich wycena

8

2

Podstawy zarządzania projektami i narzędzia zarządzania projektami innowacyjnymi

20

3

Badania rynku i promocja projektu

8

2

Przywództwo w zarządzaniu projektami

8

2

Narzędzia informatyczne zarządzania projektami

12

3

Planowanie, harmonogramowanie i nadzór nad realizacją projektów

8

2

Restrukturyzacja przedsiębiorstw

4

2

Metody wyceny mienia przedsiębiorstwa

4

2

Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie

14

3

Biznes plan – zakres i cel

2

1

Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controllingu

4

2

Marketing w przedsiębiorstwie

6

2

Zarządzanie przedsiębiorstwem

4

2

Prawo upadłościowe, układowe i inne postępowanie naprawcze

4

2

Kompetencje organów spółek prawa handlowego

6

2

Komercjalizacja i prywatyzacja

8

2

Ład korporacyjny/ corporategovernance/ w spółkach Skarbu Państwa

5

2

Problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy

3

2

Spółki handlowe – tworzenie, łączenie, dzielenie, funkcjonowanie i likwidowanie

12

3

Rynek kapitałowy w Polsce

6

2

Elementy prawa cywilnego

6

2

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców

3

2

Zasady działalności przedsiębiorców

6

2

Rola państwa w gospodarce

3

2

RAZEM

200

60

opłaty

 

Wszystkie kwoty rat obejmują 10 % rabatu za płatność w terminie.
 • ZŁOTY – NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214
  ZŁOTY – WBK 31 1090 1476 0000 0001 3246 2352
  DOLAR – WBK 48 1090 1476 0000 0001 3258 0386
  EURO    – WBK 32 1090 1476 0000 0001 3258 0383

  Numer SWIFT Banku WBK : WBKPPLPP

  W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

  Imię i nazwisko (w szczególnosci jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

  Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

Chętnie pomożemy – zadzwoń lub napisz do nas!

Czesne za studia

I Rata

II Raty

X Rat

5 900 zł

2 950 zł

590 zł

Реєстрація