kierunki

Russian
STUDIA I STOPNIA
tryb stacjonarny / niestacjonarny

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Rekrutacja na rok akademicki 2022/23 TRWA !

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Ten kierunek studiów pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zostania kompetentnym pracownikiem ochrony zdrowia. 

RATOWNIK MEDYCZNY to zawód przyszłości. Jako absolwent studiów na tym kierunku możesz podjąć pracę w zespołach ratownictwa medycznego, w państwowym ratownictwie medycznym, na rozmaitych oddziałach szpitalnych państwowych i prywatnych, w służbach mundurowych – w tym Policji i Straży Pożarnej, w domach opieki, hospicjach, niepublicznych klinikach czy firmach świadczących transport medyczny.


RATOWNICTWO MEDYCZNE to także kierunek interesujący dla osób, które chcą postawić na studia w kierunku samorozwoju.

Absolwent kierunku Ratownictwo Medyczne może podjąć pracę w zespołach ratownictwa medycznego, w państwowym ratownictwie medycznym, na rozmaitych oddziałach szpitalnych, w służbach mundurowych, w domach opieki, hospicjach czy firmach świadczących transporty medyczne.

Ratownik medyczny posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do udzielania pomocy osobom, które znajdują się w stanie bezpośredniego i nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Potrafi samodzielnie ocenić stan zdrowia chorego lub poszkodowanego, udzielić mu pierwszej pomocy, a jeśli zachodzi taka konieczność – zapewnić pacjentowi podtrzymywanie funkcji życiowych, również podczas transportu do szpitala.

GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE?

 • w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
 • w szpitalnych oddziałach ratunkowych
 • zespołach ratownictwa medycznego
 • Państwowej straży pożarnej 
 • specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających
 • w Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
 • w zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego,
 • w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
 • w charakterze instruktora pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy w szkołach,
 • w jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości,
 • w służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych 
 • w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych.

Zdobyte wiedza i umiejętności przekładają się na dobre perspektywy zawodowe, pewność siebie i stabilność w pracy.

Studia w Wyższej Szkole Handlu i Usług  to droga do osiągnięcia sukcesu !

rekrutacja krok po kroku

Krok 1

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 3

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 4

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • podanie o przyjęcie na studia I stopnia – pobierz
 • ksero świadectwa maturalnego
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • dowód wpłaty za legitymację – 22 zł
 • podpisany regulamin „Wpisowe 0 zł”” – pobierz
 • aktualne zaświadczenie od lekarza

Zapraszamy do biura rekrutacji, chętnie pomożemy wypełnić wszystkie druki związane z zapisaniem się na studia.

formularz zgłoszeniowy

Реєстрація

X