studia podyplomowe

Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności

START NASTĘPNEJ EDYCJI: MARZEC 2021

Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności

ADRESACI:

Studia adresowane są do funkcjonariuszy służb mundurowych oraz pracowników różnych szczebli administracji państwowej i samorządowej. Studia są doskonałą propozycją dla kadry kierowniczej administracji publicznej i samorządowej (gmin, powiatów, województw) oraz wszystkich zainteresowanych problemami bezpieczeństwa wewnętrznego w sytuacjach zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia obywateli oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
 

CEL STUDIÓW:

Zarządzanie kryzysowi ochrona ludności to specjalność, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy. Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem wewnętrznym. Polega ona na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu działań w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. W programie studiów istotną rolę odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów, podczas których studenci, poprzez analizy przypadków opisujących rzeczywiste sytuacje problemowe, gry strategiczne, gry symulacyjne, itp., nabywają umiejętności praktyczne niezbędne w przyszłej pracy zawodowej.

 

ORGANIZACJA NAUKI:

 • Studia trwają 2 semestry 200 godzin.
 • Zjazdy średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
 • Studia kończą się egzaminem ustnym.
 • Absolwent otrzymuję świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 

KOMPETENCJE ABSOLWENTA:

 • znajomość metod oceny zagrożeń i ryzyka bezpieczeństwa wewnętrznego w sytuacjach kryzysowych i stanach nadzwyczajnych
 • znajomość modeli i koncepcji bezpieczeństwa społecznego
 • umiejętność sprawnego kierowania zespołami ludzkimi, komunikowania się z otoczeniem oraz zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji.

rekrutacja krok po kroku

WARUNKI PRZYJĘCIA:

O przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty Wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta (NEO bank 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)

formularz zgłoszeniowy

program

Nazwa  przedmiotu

Liczba godzin

Liczba ECTS

Moduł I – Zarządzanie kryzysowe

Stan klęski żywiołowej (katastrofa naturalna + awaria techniczna)

10

4

Krajowy system ratowniczo – gaśniczy

20

4

Zarządzanie kryzysowe

10

4

Dokumentacja planistyczna – Plany Zarządzania Kryzysowego w tym raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego

10

4

Katalog zagrożeń + mapy ryzyka+ mapy zagrożeń

10

4

Monitorowanie i informowanie o zagrożeniach

20

4

Prowadzenie działań ratowniczych

20

4

Analiza sytuacji kryzysowych

10

4

Moduł II – Ochrona ludności

Imprezy masowe + zgromadzenia

20

4

Infrastruktura krytyczna

10

4

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności

10

4

Plany ratownicze +

20

4

Służby ratownicze – zakres kompetencji według katalogu zagrożeń

10

4

Ochrona ludności i obrona cywilna

10

4

Zakłady dużego i zwiększonego ryzyka

20

4

Razem

200

60

opłaty

 

Wszystkie kwoty rat obejmują 10 % rabatu za płatność w terminie.
 • ZŁOTY – NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214
  ZŁOTY – WBK 31 1090 1476 0000 0001 3246 2352
  DOLAR – WBK 48 1090 1476 0000 0001 3258 0386
  EURO    – WBK 32 1090 1476 0000 0001 3258 0383

  Numer SWIFT Banku WBK : WBKPPLPP

  W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

  Imię i nazwisko (w szczególnosci jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

  Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

Chętnie pomożemy – zadzwoń lub napisz do nas!

Czesne za studia

I Rata

II Raty

X Rat

4 770 zł

2 385 zł

477 zł

Реєстрація